Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Ekonomi

Arbetsområde

Att arbeta i ekonomiorganisationen

Det ekonomiska perspektivet är avgörande för att kunna driva en effektiv organisation. Scanias ekonomiorganisation är involverad i samtliga delar av verksamheten och har en viktig roll i det dagliga arbetet.

De anställda inom finansiella tjänster arbetar inom en rad olika områden, däribland bokföring, finansiell styrning, finansiering och kreditanalys. Målet är att tillföra ett ekonomiskt perspektiv i alla processer, från produktutveckling till att leverera en färdig produkt och tillhandahålla tjänster.

Du har möjlighet att påverka beslut inom olika områden och bidra till Scanias hållbarhet, både som företag och arbetsgivare. Med andra ord möjliggör du en bättre verksamhet.