Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Scania NXT

NXT tar stadstrafiken till nästa nivå

Välkommen in i framtiden. Vi presenterar NXT! Scanias nya batteridrivna självkörande konceptfordon för stadstrafik är konstruerat för att vara flexibelt nog att kunna växla mellan att transportera pendlare till och från arbetet på morgnar och kvällar, leverera varor under dagen och samla in avfall på natten.

 

I en djärv uppvisning av innovationskonst har Scanias ingenjörer tagit företagets DNA – det modulära systemet – till nästa nivå genom att utveckla ett konceptfordon som kan växla skepnad för olika uppdrag i stadsmiljöer.

 

Behovet av lägre utsläpp och mindre trängsel gör att många städer nu ökar förändringstakten inom lokala transporter. Framsteg inom teknik och infrastruktur för eldrivna och självkörande fordon kommer att utgöra viktiga faktorer för städernas växling till hållbara transportsystem.

En vision om framtiden

NXT är en vision om framtiden för stadstransporter. Flera av dessa tekniker har ännu inte mognat helt, men det kändes viktigt för oss att bygga ett konceptfordon för att synliggöra och visa upp idéer om och tekniker för vad som är inom räckhåll. NXT är designad för användning från 2030 och innehåller flera banbrytande funktioner som finns tillgängliga redan i dag.

 

Den inledande tanken var att konstruera ett fordon som skulle kunna uppfylla alla stadens krav, samtidigt som det följer olika regler och krav på att transportera varor och människor. – NXT är ett koncept för en helt ny plattform som gör det möjligt att bygga fordon för olika ändamål. Fordonet är utformat för att möjliggöra snabba anpassningar till olika krav, säger transportdesignern Michael Bedell vid Scania.

Delning och ökad flexibilitet

Fordonen spelar en viktig roll för att genomföra en verklig förändring av transportekosystemet. Det finns dock fler viktiga faktorer. En betydande utveckling av infrastrukturen krävs för att möjliggöra användningen av både eldrivna och självkörande fordon. Flödet av människor och varor dygnet runt i städerna måste dessutom hanteras tillsammans snarare än som separata flöden.

 

Kommersiella transporter utgör på många sätt pulsen i en stad. Det är de som gör det möjligt för oss att komma till jobbet eller skolan. Det är de som levererar mat och livsmedel till butiker och restauranger, och läkemedel till sjukhus. Det är även de som samlar in och fraktar bort allt avfall. I dag är städernas transportflöden långt ifrån optimerade eftersom varuleveranserna sker under morgonrusningen samtidigt som de flesta människor befinner sig i trafiken. Samtidigt är de kommersiella transporterna utestängda från stadskärnorna under nätterna när människor sover.

En högre grad av automation

Kollektivtrafik har alltid handlat om delning. Det är nu dags att ta den här delningen till nästa nivå. En högre grad av automation kommer att göra det enklare att öka flexibiliteten i kollektivtrafiken. Den åtta meter långa bussmodulen är byggd som en sammansatt enhet, vilket minskar vikten väsentligt. De cylindriska battericellerna är placerade under golvet, vilket innebär att de både utnyttjar ett oanvänt utrymme och bidrar till en bättre viktfördelning. Den låga fordonsvikten på under åtta ton ger en räckvidd på 245 kilometer med dagens batteriteknik.

 

– Ständiga förbättringar i små steg har alltid kännetecknat Scania, konstaterar Robert Sjödin som är projektledare för NXT. – Vi tar nu ett gigantiskt kliv in i framtiden. Det här fordonet kommer att ge oss tillgång till ovärderliga data som kan användas i vår fortsatta utveckling av eldrivna självkörande fordon.

Att skapa en vision av framtiden med hjälp av 40 år gamla leksaker