Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Smart Dash avab veokijuhtidele uued vaatenurgad

VAATA

Töödeldavad andmed

MILLISEID TEIE KUI KLIENDI ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Olemas on kaks peamist viisi, kuidas te meiega kui klient suhtlete:

 

Te ostate meie tooteid ja teenuseid

 

Kui ostate meie käest sõiduki ja/või tellite teenuseid, suhtlevaid teie töötajad ja volitatud isikud meiega teie ettevõtte esindajatena. Me töötleme nende nimesid ja kontaktandmeid suhtlemiseks ja tellitud toodete ja teenuste pakkumiseks.

 

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, muutuvad kõik teie ettevõtte kohta töödeldavad andmed isikuandmeteks.

 

te ostate midagi meie veebipoodidest

 

Kui te tellite midagi meie veebipoodidest, töötleme teie ostu täitmiseks ja teile ostetud toodete tarnimiseks vajalikke andmeid.

 

Miks me teie andmeid töötleme?

Milliseid isikuandete liike me töötleme?

Seaduslik alus

Võimalike klientide andmebaasi loomiseks, kasutades kolmandate osapoolte käest saadud andmeid.

 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber
 • Kontaktandmed nagu nimi, e-posti aadress

Õigustatud huvi

Hinnapakkumise esitamiseks

 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber
 • Kontaktandmed nagu nimi, e-posti aadress
 • Kui te olete füüsilisest isikust ettevõtja, töötleme ka finantsandmeid nagu krediidireitingud ja muud krediidivõimega seotud andmed
 • Lepingu eelistused
 • Ostud ja ülekanded
 • Juhi tegevust kajastavad andmed sõidukist  (nagu juhtimismustrid, gps-asukohaandmed, sõiduaeg)
 • Juhi identifikaatorid (nagu sõiduki registreerimisnumber, juhikaardi ID)
 • Sõiduki andmed (nagu nt andmed sõiduki tehnoseisundi kohta, kütusekulu, pidurite kasutamise andmed, käiguvahetuste andmed, andmed aku kohta, mootori töö andmed, veakoodid)
 • IP-aadress, operatsioonisüsteem, seadme tüüp, veebilehitseja (või äpi) versioon ja küsitluste vastused

Leping

Teenuste ja toe osutamiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber
 • Lepingu eelistused
 • Ostud ja ülekanded
 • Juhi tegevust kajastavad andmed sõidukist  (nagu juhtimismustrid, gps-asukohaandmed, sõiduaeg)
 • Juhi identifikaatorid (nagu sõiduki registreerimisnumber, juhikaardi ID)
 • Sõiduki andmed (nagu nt andmed sõiduki tehnoseisundi kohta, kütusekulu, pidurite kasutamise andmed, käiguvahetuste andmed, andmed aku kohta, mootori töö andmed, veakoodid)
 • IP-aadress, operatsioonisüsteem, seadme tüüp, veebilehitseja (või äpi) versioon ja küsitluste vastused

Leping

Et anda teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Kontakteerumiseelistused
 • Ostud ja ülekanded
 • Juhi tegevust kajastavad andmed sõidukist  (nagu juhtimismustrid, gps-asukohaandmed, sõiduaeg)
 • Sõiduki andmed (nagu nt andmed sõiduki tehnoseisundi kohta, kütusekulu, pidurite kasutamise andmed, käiguvahetuste andmed, andmed aku kohta, mootori töö andmed, veakoodid)
 • IP-aadress, operatsioonisüsteem, seadme tüüp, veebilehitseja (või äpi) versioon ja küsitluste vastused

Õigustatud huvi

Et kontrollida meie tegevust ja seda, kui rahul olete te meie toodete ja teenustega ja paluda teil osaleda küsitlustes

 •  Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Kontakteerumiseelistused
 • Juhi tegevust kajastavad andmed sõidukist  (nagu juhtimismustrid, gps-asukohaandmed, sõiduaeg)
 • Juhi identifikaatorid (nagu sõiduki registreerimisnumber, juhikaardi ID)
 • Sõiduki andmed (nagu nt andmed sõiduki tehnoseisundi kohta, kütusekulu, pidurite kasutamise andmed, käiguvahetuste andmed, andmed aku kohta, mootori töö andmed, veakoodid)
 • IP-aadress, operatsioonisüsteem, seadme tüüp, veebilehitseja (või äpi) versioon ja küsitluste vastused
 • Asukoha andmed

Õigustatud huvi

Teie veebipoest tehtud ostude töötlemiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Tarneaadress
 • Ostud ja tehingud

Leping

Toodete tagasikutsumiskampaaniate haldamiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Tarneaadress
 • Ostud ja tehingud

Õigustatud huvi

Leping

Seadus

MILLISEID TEIE KUI SÕIDUKIJUHI ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

 

Olemas on kolm peamist viisi, kuidas te sõidukijuhina Scaniaga suhtlete.

 

Te juhite Scania sõidukit


Kui teie tööandja sõlmib Scaniaga lepingu, mis sisaldab Scania ühendatud teenuseid (Connected Services), kaugjälgivad Scania ja teie tööandja teie juhitavat sõidukit. Me kogume sõidukilt erinevat liiki operatiivseid andmeid nagu kütusekulu, sõidumustrid, sõiduki geo-asukoht, rikkekoodid jne. Kui me tuvastame, kes sõidukit juhib, muutuvad need kõik isikuandmeteks.


Siiski tegutseme me sellisel juhul teie andmete töötlejatena, kuna me töötleme asjakohaseid isikuandmeid teie tööandja jaoks ja eeldame, et tööandjal kui vastutaval töötlejal on kõik vajalikud seaduslikud alused teie andmete töötlemiseks.

 

Me töötleme selliseid andmeid, et:


• pakkuda kliendi tellitud teenuseid, näiteks juhikoolitust ja juhi juhendamist, et parandada teie sõiduoskusi ja vähendada kütusekulu;
• pakkuda tellimisel sõidukis kasutatavaid meelelahutusteenuseid;
• teostada kaugdiagnostikat ning planeerida remonti ja hooldust;
• pakkuda tuge;
• täita lepingulisi ja juriidilisi kohutusi;
• parandada kvaliteeti ning arendada meie tooteid ja teenuseid.

 

Kogutavad andmed esitab kas teie tööandja, need kogutakse sõidukist või neid loovad teie poolt kasutatavad IT-süsteemid.

 

Te osalete Scania korraldatud sõidukijuhikonkursil


Kui te otsustate osaleda Scania korraldatud sõidukijuhikonkursil, peame koguma mõningaid teie isikuandmeid – näiteks teie nime ja kontaktandmeid –, et teie taotlust ja konkursil osalemist töödelda. Need andmeid esitate teie.

 

Teil on tee peal hädaolukord ja te helistate Scania abiteenusesse (Scania Assistance)


Kui teil on tee peal hädaolukord ja te otsustate meiega avariiabi saamiseks ühendust võtta, peame töötlema teie isikuandmeid, et teid tuvastada, teie hädaolukorda mõista, pakkuda abi ja võtta teiega ühendust, et anda teile teie abijuhtumi kohta järjepidevalt teavet.

 

Seetõttu on meil vaja teie kontaktandmeid, sõiduki valmistajatehase tähist ja registreerimisnumbrit, teie geograafilist asukohta, hädaolukorra kirjeldust ja mõnel juhul sõiduki andmeid kaugdiagnostika teostamiseks.

Miks me teie andmeid töötleme?

Milliseid isikuandete liike me töötleme?

 

Seaduslik alus

Meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, näiteks:

 

 • osutada kliendi tellitud teenuseid
 • pakkuda tellimisel sõidukis kasutatavaid meelelahutusteenuseid
 • teostada kaugdiagnostikat ning planeerida remonti ja hooldust
 • pakkuda tuge

 

Kliendi lepinguliste kohustuste kontrollimiseks

 • Sõidukäitumine, näiteks sõidumuster koos geo-asukoha ja töötundidega
 • Tuvastamisandmed, näiteks sõiduki valmistajatehase tähis, IP-number, MAC-aadress, sõidukijuhi ID, IT-süsteemi kasutajatunnus 
 • Sõiduki jõudlusandmed, näiteks teave sõiduki komponentide kohta, kütusekulu, pidurikasutus, käiguvahetus, akukasutus, mootori andmed ja rikkekoodid
 • Süsteemilogid meie IT-süsteemidest

Õigustatud huvi

Leping

Nõusolek (kui on kohaldatav)

Teie osalemise töötlemiseks meie sõidukijuhikonkurssidel

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Teie vanus
 • Teie keele-eelistused
 • Teie tööandja ettevõtte nimi

Nõusolek

Teel erakorralise abi pakkumiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber
 • Sõiduki valmistajatehase tähis
 • Registreerimisnumber
 • Hädaolukorra kirjeldus, sh potentsiaalsete kehavigastuste ja meditsiinilise abi vajaduse kirjeldus
 • Geograafiline asukoht
 • Sõiduki andmed kaugdiagnostika teostamiseks
 • Audio- või videokõne salvestused

Õigustatud huvi,

Leping

Kvaliteedi parandamiseks ning meie toodete ja teenuste arendamiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber
 • Sõidukäitumine, näiteks sõidumuster koos geo-asukoha ja töötundidega
 • Tuvastamisandmed, näiteks sõiduki tunnusnumber (sealhulgas valmistajatehase tähis ja šassiinumber), IP-number, MAC-aadress, sõidukijuhi ID 
 • Sõiduki jõudlusandmed, näiteks teave sõiduki komponentide kohta, kütusekulu, pidurikasutus, käiguvahetus, akukasutus, mootori andmed ja rikkekoodid
 • Erakorralise abi juhtumid
 • Uuringute küsimuste vastused
 • Asukoht
 • Meie IT-süsteemidest logid

Õigustatud huvi

MILLISEID TEIE KUI TÖÖTAJA ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

 

Kui te kandideerite Scania ametikohale, palume teil esitada mõningaid isikuandmeid, et saaksime teie avaldust töödelda, näiteks teie kontaktandmeid, kvalifikatsiooni tõendavaid andmeid nagu varasem töökogemus, haridus, sertifikaadid.

Teie Scanias töötamise ajal töötleme teie isikuandmeid, et:

 • hallata teie tööhõivet
 • täita oma juriidilisi kohustusi kui tööandja
 • täita oma õigustatud huvi:
          * töö juhtimiseks, planeerimiseks ja hindamiseks
          * ettevõte töötajate ja varade kaitsmisek
          * töötajatega ühendust võtmiseks ja nende teavitamiseks
          * omanikele ja avalikkusele läbipaistev olemiseks

 

Kui olete ettevõttest lahkunud, töötleme piiratud hulka andmeid, mis on vajalikud meie seaduslike kohustuste täitmiseks, näiteks teie tööhõiveperioodi näitavaid andmeid.

Miks me teie andmeid töötleme?

Milliseid isikuandete liike me töötleme?

Seaduslik alus

Personalihaldus

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Tööhõive andmed
 • Finantsandmed (palk, maksud, kulutused, ajaaruanded, arvelduskonto numbrid jne)

Leping

Seadus

Juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt ametivõimudele aruandluse esitamiseks, taastusravi dokumenteerimiseks, kollektiivlepingute täitmiseks jne)

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Kodakondsus (ainult siis, kui seda nõuab kohalik seadus)
 • Sünnikuupäev
 • Finantsandmed (palk, maksud)
 • Kuuluvus ametiühingutesse* (ainult siis, kui seda nõuab kohalik seadus)
 • Terviseandmed (taastusravi, töövigastused jne) – ainult seaduses nõutud ulatuses
 • Meie IT süsteemide logiandmed
 • Kaamera salvestused ja pildid

Seadus

Planeerimine ja kontrollimine

 • Organisatsioonilised andmed (töökoht, kulukeskus, otsene ülemus jne)
 • Tulemuste hindamine
 • Arengukavad

Õigustatud huvi

Meie IT-süsteemidele juurdepääsu tagamiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Kasutajatunnus
 • Kasutaja eelistuste seaded süsteemides
 • Meie süsteemide kasutamise logid

Õigustatud huvi

Leping

Ohutus hädaolukorras

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Lähisugulane
 • Kodakondsus
 • Sünnikuupäev
 • Geo-asukoht hädaolukorras

Teie eluliste huvide kaitse

Meie töötajate ja meie ettevõtte vara kaitsmiseks

 • Juurdepääsulogid IT-süsteemidest ja sissepääsusüsteemidest
 • IT-logid rakendustest ja võrguteenustest
 • Videovalve
 • Turvaintsidentide aruanded
Õigustatud huvi

* Piiratud mõne riigiga, kus olemasolev riiklik seadusandlus/kollektiivlepingud nõuavad meilt ametiühingutesse kuuluvuse töötlemist.

 

Pange tähele, et kui Scania ettevõtted on kehtestanud konkreetses riigis kohaldatavad tööhõivega seotud isikuandmete kaitset käsitlevad reeglid ja need erinevad käesolevatest reeglitest, siis on kohalikud reeglid ülimuslikud.

MILLISEID TEIE KUI ÄRIPARTNERI/TARNIJA ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

 

Kui te töötate Scaniale tooteid ja teenuseid pakkuva tarnija esindajana, töötleme piiratud kogust teie isikuandmeid, nt kontaktandmeid ja tuvastusandmeid. Neid kasutatakse teie pakkumise hindamiseks, lepingu haldamiseks ja teile asjakohastesse IT-süsteemidesse juurdepääsu tagamiseks.

 

Andmeid esitate kas teie ise või teie tööandja või need luuakse automaatselt, kui kasutate meie IT-süsteeme.

Miks me teie andmeid töötleme?

Milliseid isikuandete liike me töötleme?

Seaduslik alus

Teie või teie tööandja pakkumise hindamiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber
 • Kui te olete füüsilisest isikust ettevõtja, töötleme ka finantsandmeid nagu krediidireitingud ja hinnad
 • Taustainfo (finantsandmed, isiklikud ja ametialased tingimused jne)

Õigustatud huvi Leping

Teie või teie tööandjaga sõlmitud lepingute täitmiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber
 • Lepinguga seotud andmed nagu lepingu number, tellimuse number, arved
 • Tegevuse kontrollimise andmed nagu tarne, kvaliteet jne
 • Kui te olete füüsilisest isikust ettevõtja, töötleme ka finantsandmeid nagu krediidireitingud, arvelduskontod ja maksed ning muud krediidivõimega seotud andmed

Õigustatud huvi Leping

Meie IT-süsteemidele juurdepääsu tagamiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Kasutajatunnus
 • Keele-eelistuste seaded süsteemides
 • Meie süsteemide kasutamise logid

Õigustatud huvi Leping

Teie või teie tööandjaga suhtlemiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Organisatsioonilised andmed nagu ettevõtte nimi, riik, ettevõtte aadress ja telefoninumber

Õigustatud huvi

Leping

MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME, KUI TE KÜLASTATE MEIE VEEBILEHTI?

 

Kui te külastate meie veebilehte, annab teie veebilehitseja meile teatud teavet, mis aitab meil mõista, kuidas te meie veebilehti kasutate, näiteks kas te kasutate mobiilset seadet või arvutit, millisest maailmapiirkonnast te lehte külastate ja millist veebilehitsejat te kasutate. Need andmed aitavad meil veebilehte kohandada ja parandada teie lehitsemiskogemust. Veebilehitseja privaatsusseadetes saate täpselt määrata, millised andmeid te meiega jagate.

 

Me kasutame piiratud arvu küpsiseid, et mõista, kuidas te meie veebilehte kasutate; meie küpsiste kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid.

 

Kui te otsustate liituda meie uudiskirjaga, tellida materjali või registreeruda veebikanalite kasutajaks, palume teil esitada nime ja kontaktandmed, mida on vaja teie taotluste täitmiseks.

Miks me teie andmeid töötleme?

Milliseid isikuandete liike me töötleme?

Seaduslik alus

Teie lehitsemiskogemuse tõhustamiseks

 • IP-aadress
 • Veebilehitseja tüüp ja versioon
 • Operatsioonisüsteem
 • Teie külastuse kuupäev ja kellaaeg
 • Viitelehekülje URL
 • Leheküljele minemiseks kasutatud seadme tüüp

Õigustatud huvi

Teie uudiskirjaga liitumise või pressiteadete tellimise taotluse töötlemiseks

 • Nimi ja e-post
 • Millise kategooriaga te liituda soovite

Õigustatud huvi

Leping

Teie veebikanalite kasutajaks registreerumise taotluse töötlemiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Millist organisatsiooni/ettevõtet te esindate
 • Riik

Õigustatud huvi

Leping

Teie lisateabe taotluse töötlemiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Millist organisatsiooni/ettevõtet te esindate
 • Riik

Õigustatud huvi

Leping

Teie majandusaasta aruannete jms trükitud koopiate tellimise taotluse töötlemiseks

 • Kontaktandmed (nagu nimi, e-posti aadress, telefonumber, aadress)
 • Millist organisatsiooni/ettevõtet te esindate

Õigustatud huvi Leping

Veebilehe kasutamise hindamiseks ja meie veebilehe täiustamiseks
 • IP-aadress
 • Veebilehitseja seadistused
 • Leheküljele minemiseks kasutatud seadme tüüp
Õigustatud huvi