Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Klimadag for alle Scania-medarbejdere

En times session i bæredygtighed

"Vi har arbejdet målrettet med bæredygtighed, og det har en stor påvirkning på vores produkter, vores produktion og måden, vi driver forretning på", siger CEO Henrik Henriksson. "Nu tager vi endnu et vigtigt skridt og vælger kurser som vores tiltag i forbindelse med vores klimadag, da vi mener, at en større viden om klimaforandringerne er afgørende for at kunne opfylde målene i Paris-aftalen."

Scanias klimadag fandt sted 20. september 2019 som en forløber for FN's "Climate Action Summit" i New York. Denne dag gennemgik alle Scania-medarbejdere en times læring om klimaforandringerne, og der blev trukket på idéer fra alle medarbejdere til, hvordan Scania kunne forbedre sit arbejde yderligere for at opnå større bæredygtighed i alle aspekter af driften.

"Virksomheden spiller en vigtig rolle i at bekæmpe klimaforandringerne. Vi kan ikke bare stå passivt og se på, mens andre handler. Jeg vil gerne udfordre andre virksomheder til at handle, og så kan vi forhåbentlig sammen gøre en større forskel", fortsætter Henriksson.

Se herunde et lille udpluk af billeder fra klimadagen hos Scania.

En bæredygtig udvikling

Scania har stort fokus på sikre udviklingen mod et bæredygtigt transportsystem. Klimadagen var endnu et skridt hen mod at nå den mission. Scania arbejder konstant på at minimere emissionerne fra deres produkter. Vi har også ambitioner om at reducere de emissioner, der genereres i forbindelse med egen drift og transporten på disse områder. Scania har de seneste år sat sig en række mål:

·         At reducere CO2-udledningen fra landtransport med 50 % pr. transporteret ton senest i 2025 (1).

·         At reducere CO2-udledningen fra egen drift med 50 % senest i 2025 (2).

·         At overgå til 100 % fossilfri el-forsyning senest i 2020 (3).

·         At fortsat tilbyde det bredeste udvalg af produkter på markedet, der kan køre både på alternative og fossile brændstoffer (4)

Hos Scania i Danmark er klimadagen udvidet, da planerne længe har været lagt for en ”Grøn uge” på alle værkstederne rundt omkring i landet. Budskabet er det samme. Vi skal stå sammen i at drive skiftet mod et bæredygtigt transportsystem og alle tiltag tæller. Store som små. Så formålet med ”Den grønne uge” er også læring omkring bæredygtighed, sikre kendskab til Scanias strategi samt sikre en kontinuerlig bæredygtig forbedring ved hjælp af løbende forbedringer.

Alle aktiviteter på klimadagen samt de grønne uger i Scania er planlagt så alle afdelinger og værksteder kører efter helt almindelige åbningstider.

Vil du vide mere om den bæredygtige udvikling hos Scania?

Så gå til vores bæredygtighedsside