Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Scania whistleblowerordning

Integritet og overholdelse af love og regler samt principperne fastlagt i Scania adfærdskodeks, Scania leverandør adfærdskodeks, Scania praksiskodeks og Scania uafhængig distributør adfærdskodeks er vores højeste prioritet og grundsten i vores virksomhedskultur. 

For at overholde disse værdier og for at undgå eller minimere potentielle risici som følge af overtrædelser af regulativer, er det afgørende, at potentielle overtrædelser af regulativer, begået af medarbejdere eller eksterne partnere, identificeres tidligt, undersøges grundigt og stoppes, hvorefter disciplinære foranstaltninger træffes efter behov.

 

For at fremme en kultur, hvor medarbejdere tør sige deres mening, og for at opdage potentielle uregelmæssigheder, har TRATON GROUP oprettet et globalt, uafhængigt og fortroligt whistleblowersystem, som administreres i samarbejde mellem Scania Corporate Investigation Office og TRATON Investigation Office.  Scania Corporate Investigation Office fungerer som den primære kontakt for whistleblowers hos Scania, men TRATON Investigation Office kan også kontaktes som den centrale kontaktperson for alle brands inden for TRATON Group.

 

Scania's whistleblowerordning og procedurer for gennemførelse af interne undersøgelser er underlagt Scania-gruppens koncernpolitik nr. 20. Vores whistleblowerordning er baseret på grundlæggende principper såsom beskyttelse af whistleblowers og enkeltpersoner, der støtter undersøgelsen. Vi respekterer fortroligheden omkring whistleblowernes identitet, og fastholder antagelsen om uskyld og retfærdighed i forhold til alle implicerede personer under undersøgelserne. Information, der modtages via whistleblowerordningen, vil blive håndteret retfærdigt, hurtigt og med særlig følsomhed, og behandles med den højeste grad af fortrolighed.  Der træffes ingen foranstaltninger for at identificere anonyme whistleblowers. Vi har nultolerance over for repressalier begået mod whistleblowere. Ikke desto mindre vil enhver rapport fremsat i ond tro blive behandlet som alvorlige overtrædelser af reglerne.

 

Afdelinger hos Scania, der beskæftiger sig med ledelse, risikostyring, overholdelse, sikkerhed, revision, jura samt personale og kultur, bistår med at foretage undersøgelserne. En undersøgelse igangsættes kun efter en grundig gennemgang af fakta og rimelig mistanke om overtrædelse af love og regler. Afdelinger hos Scania, der er involveret i whistleblowing og interne undersøgelser, samarbejder tæt med kolleger hos TRATON Investigation Office, især i tilfælde af potentielt alvorlige overtrædelser af regulativer.

 

 

Vores whistleblowerordning

Vores whistleblowerordning til indrapportering af uregelmæssigheder tilbyder forskellige kanaler, som medarbejdere eller eksterne partnere kan bruge til at rapportere potentielle overtrædelser. Dette ændrer dog ikke ved de lovbeskyttede rettigheder til at kontakte de relevante myndigheder. 

 

Medarbejdere såvel som personer uden for virksomheden har mulighed for at rapportere potentielle lovovertrædelser eller risici i forhold til menneskerettigheder eller miljøforpligtelser på et hvilket som helst tidspunkt og på ethvert sprog. Dette kan gøres direkte og i fuld fortrolighed til kolleger i Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office:

 

Scania CV AB

Scania Corporate Investigation Office Hub

Vagnmakarvägen 1

S-151 32 Södertälje, Sverige

E-mail: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Germany

E-mail: investigation-office@traton.com

 

 

De relevante teams er tilgængelige for at tale med dig personligt, over telefon eller via e-mail.

 

 

 

Whistleblowers har altid mulighed for at rapportere deres bekymringer til følgende afdelinger eller medarbejdere:

  • Vores direkte ledere
  • People and Culture/HR-afdelingen (enten på lokalt eller centralt niveau)
  • Koncernens interne revisionsafdeling
  • Koncernens sikkerhedsafdeling
  • Koncernens overholdelsesafdeling
  • Kontaktpersoner, der er udpeget på lokalt eller regionalt niveau for de fleste af vores juridiske enheder i EU. 

 

Herefter videresender en relevant instans informationen til de dedikerede whistleblower-funktioner, som er beskrevet i vores interne procedurer.

 

 

 

Mennesker verden over har mulighed for at anvende TRATON Speak up!-værktøjet, som er tilgængeligt hele døgnet på flere sprog, for at rapportere eventuelle tegn på mulige overtrædelser inden for økonomisk kriminalitet, herunder korruption og kartelaktiviteter, problemer vedrørende databeskyttelse samt risici og overtrædelser af menneskerettigheder og miljøforpligtelser, eller andre interne og lovgivningsmæssige bestemmelser.

 

Whistleblowere har mulighed for at registrere sig på Speak up! med deres navn eller forblive anonyme. Alle indberetninger behandles fortroligt. Selv hvis deres foretrukne sprog ikke er tilgængeligt i indberetningssystemet, kan whistleblowere bruge ethvert sprog til at indsende deres indberetning. Vores whistleblower-portal administreres af en tredjepart, som hoster portalen på eksterne certificerede servere (placeret i Tyskland), hvilket giver whistleblowere mulighed for at rapportere tip til os på en anonym og ikke-sporbar måde.

 

Speak up! er tilgængelig fra enhver internetaktiveret computer. Klik her for at få adgang til platformen.

 

 

 

Yderligere kan overtrædelser af regulativer også indberettes via Volkswagen AG's 24/7 Whistleblower Hotline. Hotlinen modtager information fra alle mærker inden for Volkswagen Group, og det er muligt at indberette anonymt, hvis det ønskes. Alle indberetninger vedrørende vores virksomhed, som modtages via hotlinen, videresendes direkte til TRATON Investigation Office.


For at kontakte whistleblower-hotlinen kan følgende oplysninger anvendes:

 

+ 800 444 46300 internationalt gratisnummer. Bemærk, at tilgængeligheden af det internationale gratis nummer afhænger af, hvor du ringer fra, da visse netværksudbydere ikke understøtter denne service. Hvis dette er tilfældet, bedes du benytte det tilgængelige betalingsnummer eller dit landespecifikke nummer. 

 

+49 5361 946300 er et betalingsnummer, du kan bruge, hvis din lokale telefonudbyder ikke understøtter den gratis service. 

 

 

 

Land

 

Gratis nummer

 

Lokalt telefonnummer

 

Brasilien 0800-5912743 021-23911381
Mexico 001-800-4610242 0155-71000355
Slovakiet 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
Sydafrika 0800-994983 021-1003533
Malaysia 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Tyskland 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Derudover har Volkswagen AG udpeget to eksterne advokater (ombudspersoner), som kan hjælpe eller sørge for, at oplysninger videresendes til TRATON-undersøgelseskontoret efter anmodning, og dette kan også ske anonymt.

 

Du kan finde yderligere information om Volkswagen AG's ombudspersoner her.

 

 


Vi opfordrer til, at uregelmæssigheder indberettes via de interne rapporteringskanaler, som tidligere beskrevet. Ikke desto mindre har EU-medlemsstaterne i overensstemmelse med EU's direktiv om indberetning af uregelmæssigheder defineret (eller vil snart definere) specifikke myndigheder, der også modtager rapporter om uregelmæssigheder som eksterne rapporteringskanaler. Du kan finde oplysninger om de lande, der deltager i denne ordning, ved at besøge dette link.  

 

 

Hvordan behandler vi din indberetning?

I vores virksomhed kan tip vedrørende potentielle overtrædelser af regulativer indberettes af medarbejdere, kunder og andre tredjeparter gennem forskellige kanaler, når som helst og på et hvilket som helst sprog. Tip modtages derefter af Scania's eller TRATON's afdeling for undersøgelser, som sikrer, at der gennemføres grundige og passende undersøgelser på en fortrolig og rettidig måde.

 

De kvalificerede og erfarne kolleger hos Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office gennemgår omhyggeligt hver rapport om mulige overtrædelser, og følger systematisk proceduren i overensstemmelse med den gældende koncernpolitik. Først vil whistleblowere modtage en bekræftelse på, at deres indberetning er modtaget af Scania Investigation Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office. Herefter gennemgås indberetningen med fokus på eventuelle juridiske risici. Dette inkluderer afklaring af spørgsmål vedrørende den indberettede sag samt indsamling af tilgængelige oplysninger, især fra whistleblowere. Hvis denne indledende vurdering afslører mistanke om en alvorlig overtrædelse, igangsættes en undersøgelse af en specialiseret enhed inden for Scania. Efterfølgende foretager TRATON Investigation Office en juridisk vurdering af undersøgelsens resultater og anbefaler passende foranstaltninger. Hvis indberetningen peger på mindre alvorlige overtrædelser af regulativer, kan sagen overdrages til en passende enhed inden for Scania til selvstændig undersøgelse, dog med mulighed for at modtage vejledning fra Scania Corporate Investigation Office. Whistleblowere eller involverede medarbejdere kan til enhver tid kontakte Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office for oplysninger om procedurens status og resultat. Resultatet vil også blive delt, så vidt det er juridisk muligt og i overensstemmelse med need-to-know-princippet. Vær dog opmærksom på, at behandlingstiden kan variere afhængigt af sagen. 

 

Potentielle overtrædelser af Scania's adfærdskodeks for leverandører og det uafhængige distributøradfærdskodeks begået af leverandører og andre tredjeparter, herunder risici og overtrædelser af menneskerettigheder og miljøforpligtelser, kan også indberettes til Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office. Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office vil orientere de relevante afdelinger, som herefter vil behandle den indberettede sag i overensstemmelse med retningslinjerne. Dette involverer især implementering af nødvendige tiltag for at reducere eller eliminere overtrædelser og/eller risici.

 

 

Find yderligere information om Procedureregler for TRATON GRUPPENS klageprocedure her. Yderligere har Scania udgivet en Menneskerettighedspolitik, der beskriver de forventninger, der stilles til organisationen og leverandører med hensyn til beskyttelse og respekt for menneskerettigheder.

 

 

Databeskyttelse for whistleblowere

Scania indsamler og behandler den personlige data, du deler, med det formål at vurdere og behandle din indberetning. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og de rettigheder, du er berettiget til, kan findes here

Har du nogen bekymring eller feedback vedrørende vores produkter eller tjenester?

Hvis du har spørgsmål, behov for information om vores produkter eller køretøjer, ønsker at give feedback eller har klager over de tjenester, vi tilbyder, inklusive dem leveret af vores forretningspartnere (som bilforhandlere eller værksteder), er du velkommen til at kontakte vores kundeservicecentre.

Har du yderligere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedring af vores whistleblower ordning, er du altid velkommen til at kontakte Scania Corporate Investigation Office. Du kan sende en e-mail til os på whistleblower@scania.com