Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Finansiering og forsikring

Din forretning er vores forretning

Scania Finans er din pålidelige partner, der tilbyder fleksible finansierings- og forsikringsløsninger, der er skræddersyet til at give dig forudsigelige omkostninger og gennemskuelige risici i hele dit køretøjs levetid. Scania er en global virksomhed, men vi arbejder lokalt for at sikre, at din løsning passer til din virksomhed.

Finansiering og forsikringer til transportbranchen

Transportbranchen er unik, og danske transportvirksomheder leverer transportydelser af høj kvalitet. Derfor er vi i Scania overbeviste om, at det giver god mening at vælge en finansierings- og forsikringspartner, der kender transportbranchen godt, og som forstår din virkelighed.

Værd at vide om Scania Finans

Her finder du information om alt det, der er værd at vide om Scania Finans. Du finder bl.a. en samlet oversigt over gebyrer og afgifter, lovgivning og klagemuligheder.

Lov om for­sik­rings­for­mid­ling

Den 1. oktober 2018 trådte den danske lovgivning, der gennemfører forsikringsdistributionsdirektivet (IDD) i kraft. Scania Finans er som forsikringsformidler omfattet af de nye regler.

 

Forsikringsgiver

Tryg Forsikring A/S virker som forsikringsgiver, og er under tilsyn af det danske Finanstilsyn.

 

Tryg Forsikring A/S

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

CVR-nr.: 24260666

E-mail: industri@tryg.dk

 

Forsikringsformidling

Scania Finans virker som forsikringsagent for forsikringsselskabet Tryg Forsikring A/S. Scania Finas er registreret i Forsikring & Pensions agentregister. Du kan finde registreret her

 

Scania Finans

Industribuen 19

2635 Ishøj

CVR-nr.: 20273801

E-mail: sdk.scaniafinans@scania.com

 

Scania Danmark A/S virker som underagent for Scania Finans og er registreret i Finanstilsynets register over forsikringsagenter. Du kan finde registreret her.

 

Scania Danmark A/S

Industribuen 19

2635 Ishøj

CVR-nr.: 17045210

E-mail: sdk.marketing@scania.com

 

Information inden køb af forsikring

Her finder du information, der er vigtig for dig at kende, inden du køber Scanias Lastbilforsikringer.

Inden du køber forsikring.

 

 

Scania Finans er omfattet af loven omkring Hvidvask og finansiering af terrorisme, og vi har et ansvar for hurtigst muligt at indberette mistænkelig hvidvask eller terrorfinansiering i vores virksomhed til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 

 

Ved at udfylde formularen ”Indberetning af afvigelser” kan du informere Scania Finans om mistanke om hvidvaskning af penge, finansiering af bedrageri eller terrorisme. En indberetning behøver ikke at indeholde beviser for, at der rent faktisk er begået en overtrædelse af hvidvaskloven, finansiering af bedrageri eller terrorisme.

 

Dette er en metode til anonymt at underrette Scania Finans om en mistanke om uregelmæssigheder indenfor Scania Finans organisation eller om vores kunder.

 

Vi sætter pris på de indberetninger, der kommer ved udfyldelse af formularen.

 

Lav din indberetning her.

Er du uenig i afgørelsen af din sag hos Scania Finans?

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, så kan du kontakte vores klageansvarlige. Hvis sagen kan løses gennem den klageansvarlige, vil det væres nemmest og hurtigst for begge parter.

 

Klager kan du rettet til vores klageansvarlige, der vil se på sagen og give sin vurdering.

 

Scania Finans AB

Att. Customer Complaints Manager

Verkstadsvägen 11

SE-151 87 Södertälje

Sverige

E-mail: customercomplaints.scaniafinans@scania.com

 

Kan vi ikke nå til enighed?

Såfremt en tvist vedrørende sagen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

Scania Finans' udgifter ved etablering, fakturering og meget andet er forskellige, og derfor har vi lavet en oversigt til dig over alle de opkrævningsgebyrer og afgiver, vi beskæftiger os med.

 

Oversigten skaber gennemsigtighed og giver dig et overblik. Du finder oversigten her.

 

Har du spørgsmål til oversigten eller tidligere opkrævninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mail sdk.scaniafinans@scania.com.

Scania Finans, filial af Scania Finans AB, Sverige, efterfølgende betegnet som SFA, CVR-nummer 20273801 (SFA) håndterer som led i driften af virksomheden personoplysninger både i forhold til vores egne medarbejdere og oplysninger om fysiske personer bl.a. kunder og samarbejdspartnere. Derfor er SFA omfattet af reglerne om databeskyttelse af personoplysninger. 

 

En kerneværdi for os hos SFA er 'respekt for den enkelte'. Dette er grundlaget, når vi interagerer med dig i din rolle som fører af et af vores køretøjer. 

 

Vi bestræber os på at håndtere og beskytte dine personoplysninger med samme respekt og integritet, som vi vil anvende for os selv. Vi sælger aldrig dine data. Nogle gange bruger vi betroede forretningspartnere til at hjælpe os med at levere vores produkter og tjenester. I disse tilfælde har vi behov for at dele dine personoplysninger med vores forretningspartnere, og vi sikrer, at de behandler dine oplysninger med samme respekt og integritet, som vi gør.

 

I denne politik vil vi informere dig om, hvilke personoplysninger, vi eventuelt behandler, hvorfor vi gør det, og hvordan vi sikrer, at dine rettigheder og dine personoplysninger respekteres. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os her sdk.scaniafinans@scania.com eller tale med din kontaktperson hos SFA. 

 

Personoplysninger vi behandler om dig som fører af køretøjet

Du kører et Scania-køretøj eller arbejder med en maskine, der indeholder et komponent fra Scania. 

 

Vi indsamler forskellige typer driftsdata fra køretøjet f.eks. brændstofforbrug, køremønstre, køretøjets geografiske position for køretøjet, fejlkoder osv. Dette bliver alt sammen personoplysninger, når vi kan identificere, hvem der er fører af køretøjet.

 

Vi behandler disse data for at: 

 • Levere de serviceydelser, som du eller ejeren af Scania køretøjet [RBS1] har anmodet om f.eks. uddannelse og coaching af chauffører for at forbedre kørselskompetencer og mindske brændstofforbruget
 • Levere underholdningstjenester i køretøjet efter anmodning
 • Udføre fjerndiagnosticering samt planlægning af reparation og vedligeholdelse
 • Yde support
 • Opfylde kontraktlige forpligtelser
 • Analysere, forbedre kvaliteten og yderligere udvikle eksisterende og nye produkter og serviceydelser samt vores organisation
 • Overholde retlige forpligtelser og legitime anmodninger fra retslige instanser og andre myndigheder
 • Informere dig om relevante opdateringer

De data vi indsamler leveres enten af din arbejdsgiver, indsamles fra køretøjet eller oprettes i vores IT-systemer, som du bruger.

 

Du deltager i en chaufførkonkurrence organiseret af Scania

Hvis du vælger at deltage i en chaufførkonkurrence organiseret af Scania, har vi brug for at indsamle nogle af dine personoplysninger - f.eks. dit navn og dine kontaktoplysninger - for at behandle din registrering og din deltagelse i konkurrencen. Disse oplysninger leveres direkte af dig.

 

Du får et uheld på vejen, og du ringer til Scania Assistance

Hvis du kommer ud for et uheld på vejen, og du vælger at kontakte os for vejhjælp, er vi nødt til at behandle dine personoplysninger for at identificere dig, forstå din nødsituation, yde assistance og kontakte dig for løbende at kommunikere om din situation. 

 

Hvorfor behandler vi dine persondata?

Hvilke kategorier af persondata behandler vi?

Retsgrundlag

For at opfylde kontraktmæssige forpligtelser som f.eks.:

 • At levere serviceydelser ønsket af kunden
 • At levere underholdningstjenester i køretøjet efter anmodning
 • Udføre fjerndiagnosticering samt planlægning af reparation og vedligeholdelse
 • Yde support

Køreadfærd (f.eks. køremønstre, geografisk placering, driftstid og præferenceindstillinger

Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, fører-ID, IP-adresse, MAC-nummer, IT-system og bruger-ID)

Performancedata fra køretøjet (f.eks. information fra køretøjets komponenter, brændstofforbrug, bremsebrug, gearskift, batteriforbrug, motordata og fejlkoder)

Systemlogfiler fra vores IT-systemer

Kontraktmæssig forpligtelse

For at følge op på kundens kontraktmæssige forpligtelser

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)


Kontaktpræferencer


Køb og transaktioner


Køreadfærd (f.eks. køremønstre, geografisk placering, driftstid og præferenceindstillinger)


Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, fører-ID, IP-adresse, MAC-nummer, IT-system og bruger-ID)

Performancedata fra køretøjet (f.eks. information fra køretøjets komponenter, brændstofforbrug, bremsebrug, gearskift, batteriforbrug, motordata og fejlkoder)

Legitim interesse

For at behandle din deltagelse i vores kørselskonkurrencer

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)


Din alder

 

Dit foretrukne sprog

 

Virksomhedsnavn for din arbejdsgiver

Samtykke

For at levere vejhjælp

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)

 

Organisatoriske data (f.eks. virksomhedens navn, land, virksomhedens adresse og telefonnummer)

 

Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, fører-ID, IP-adresse, MAC-nummer, IT-system og bruger-ID)

 

Registreringsnummer 

 

Beskrivelse af uheldet inklusive beskrivelse af eventuelle fysiske skader og behov for lægehjælp 

 

Geografisk position

 

Køretøjsdata til fjerndiagnosticering

Legitim interesse

For at foretage korrigerende handlinger

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)


Leveringsadresse


Køb og transaktioner


Køreadfærd (f.eks. køremønstre, geografisk placering, driftstid og præferenceindstillinger)


Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, fører-ID, IP-adresse, MAC-nummer, IT-system og bruger-ID)


Performancedata fra køretøjet (f.eks. information fra køretøjets komponenter, brændstofforbrug, bremsebrug, gearskift, batteriforbrug, motordata og fejlkoder)

 

Systemlogfiler fra vores IT-systemer

Legitim interesse og kontraktmæssig forpligtelse

For at analysere, forbedre kvaliteten og udvikle vores produkter, serviceydelser og vores organisation

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)

 

Organisatoriske data (f.eks. virksomhedens navn, land, virksomhedens adresse og telefonnummer)

 

Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, IP adresse, MAC-nummer, fører-ID)

 

Performancedata fra køretøjet (f.eks. information fra køretøjets komponenter, brændstofforbrug, bremsebrug, gearskift, batteriforbrug, motordata og fejlkoder)

 

Vejhjælpssituationer

Legitim interesse

For at overholde retlige forpligtelser og legitime anmodninger fra retslige instanser og andre myndigheder

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)

 

Leveringsadresse

 

Køreadfærd (f.eks. køremønstre, geografisk placering, driftstid og præferenceindstillinger)

 

Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, fører-ID, IP-adresse, MAC-nummer, IT-system og bruger-ID)

 

Performancedata fra køretøjet (f.eks. information fra køretøjets komponenter, brændstofforbrug, bremsebrug, gearskift, batteriforbrug, motordata og fejlkoder)

 

Systemlogfiler fra vores IT-systemer

Retlig forpligtelse

For at give dig de ønskede oplysninger og relevante opdateringer

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)

 

Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, fører-ID, IP-adresse, MAC-nummer, IT-system og bruger-ID)

 

Geografisk placering

 

Performancedata fra køretøjet (f.eks. information fra køretøjets komponenter, brændstofforbrug, bremsebrug, gearskift, batteriforbrug, motordata og fejlkoder)

Legitim interesse

For at følge op på vores performance, og hvor tilfreds du er med vores produkter og serviceydelser i kundeundersøgelser

Kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer, adresse)

 

Organisatoriske data (f.eks. virksomhedens navn, land, virksomhedens adresse og telefonnummer)

 

Kontaktpræferencer

 

Køb og transaktioner

 

Køreadfærd (f.eks. køremønstre, geografisk placering, driftstid og præferenceindstillinger)

 

Identifikationsdata (f.eks. køretøjets identifikationsnumre, fører-ID, IP-adresse, MAC-nummer, IT-system og bruger-ID)

 

Performancedata fra køretøjet (f.eks. information fra køretøjets komponenter, brændstofforbrug, bremsebrug, gearskift, batteriforbrug, motordata og fejlkoder)

 

IP-adresse, operativsystem, enhedstype, appnavn og version, browsernavn og version og dine svar på spørgeskemaundersøgelser

Legitim interesse

For at kunne identificere angreb og sikkerhedsbrud på køretøjet og have mulighed for at handle på trusler. 

Identifikation af køretøjer og elektroniske styreenheder

Retlig forpligtelse

 

Hvad er Scania Finans' formål med behandling af personoplysninger? 

SFA vil altid sikre sig, at der er et lovligt formål med behandlingen af personoplysninger. Med personoplysninger menes alle oplysninger, som kan henføres til en fysisk person.

 

Typisk vil behandlingen have til formål at håndtere og administrere en aftale f.eks. med medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere. Formålet med behandlingen kan således f.eks. være fakturering, udbetaling af løn, indeholde skat, opfylde indgåede aftaler, markedsføring, udvikling af eksisterende produkter eller tjenester og lignende.

 

Hvis behandlingen af personoplysninger ikke er nødvendig for at fuldføre en aftaleretlig forpligtelse, kan behandlingen være nødvendig for at forfølge en legitim interesse, en fysisk persons vitale interesser eller for at opfylde lovgivningsmæssige krav. Hvis ikke der er hjemmel i en af disse, vil SFA sørge for at have indhentet et fornødent samtykke fra den, som berøres af SFAs behandling af personlige oplysninger.

 

Deler Scania Finans mine personoplysninger med tredjeparter? 

For at levere de bedste produkter og serviceydelser gør vi brug af vores globale organisation og et globalt netværk af betroede partnere. Disse eksterne forretningspartnere kaldes databehandlere, og i visse tilfælde behandler de dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Typiske eksempler på personoplysninger omfatter:

 • Vi kan behandle dine personoplysninger i IT-systemer, der er udviklet, leveret eller hostet af vores eksterne IT-partnere. 
 • Når du ringer til vores vejhjælp, deler vi eventuelt dine personoplysninger med tredjeparter såsom bugseringsvirksomheder.
 • Når vores kunde (enten dig eller din arbejdsgiver) beslutter at modtage service fra specifikke tredjeparter, hvor chauffør og køretøjsrelateret data bruges.
 • Når vores kunde (enten dig eller din arbejdsgiver) giver adgang til at dele data med f.eks. andre produktleverandører.
 • Når vi forsker dele vi nogle gange data med universiteter, forskningscentre og andre betroede partnere.

I de tilfælde hvor vi deler dine personoplysninger med vores forretningspartnere, sikrer vi, at de behandler dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. 

 

Registrerede personoplysninger kan blive udleveret til offentlige myndigheder og andre eksterne personer, når det sker som følge af lovpligtig oplysningspligt eller oplysningsret. Hvis lovgivningen tillader det, kan personoplysninger blive udleveret til andre selskaber inden for Scania- og Volkswagen-koncernen samt samarbejdspartnere til de formål, der er angivet for behandlingen.

 

Hvor behandler Scania Finans mine personoplysninger? 

Scania er en global virksomhed, der driver forretning i over 100 lande. Det betyder, at vi både kan vælge at behandle dine personoplysninger (alle eller udvalgte dele) i og uden for EU. Når vi gør dette, overholder vi altid gældende regler og sikrer, at dine personoplysninger behandles på en sikker måde. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU, sker det under anvendelse af passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

I denne sammenhæng betyder "behandling" enhver handling eller handlinger omhandlende personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, indhentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

 

Hvordan beskytter Scania Finans mine personoplsyninger? 

Vi har forpligtet os til at beskytte dine data. Vi træffer alle passende og rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, vi behandler.

 

Med henblik på at beskytte dine personoplysninger vil vores tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende.

 

Hvor længe opbevarer Scania Finans mine personoplysninger? 

Specifikke aktiviteter har deres egne individuelle opbevaringsperioder, der gælder for dem i henhold til retsgrundlaget og/eller formålet med behandlingen. Vi minimerer eller sletter derfor dine data, så snart de ikke længere er nødvendige for at:

 • Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig
 • Opfylde det formål, som dataene blev indsamlet til
 • Opfylde vores retlige forpligtelser

 

Hvilke rettigheder har jeg? 

Som registreret kan du gøre brug af en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. Dine rettigheder omfatter følgende:

 

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berettiget urigtige oplysninger om dig selv for at sikre, at vi altid har de korrekte oplysninger.

 

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til, uden unødig forsinkelse, at få slettet oplysninger om dig selv.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger på baggrund af grunde, der vedrører din særlige situation.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

 

Ret til at transmittere (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis det teknisk er muligt.

 

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

 

Ret til at klage

Vi tilstræber at gøre vores bedste for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf måtte ønske at klage, skal vi oplyse, at du har klageret til Datatilsynet.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på tilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Hvordan kontaker jeg jer, hvis jeg har spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail til sdk.scaniafinans@scania.com eller med post til:

 

Scania Finans, filial af Scania Finans AB Sverige (Org.nr: 556049-2570, Verkstadsvägen 11, 151 38 Södertälje), CVR-nr. 20273801, Industribuen 19, 2635 Ishøj

Att.: Filip Högfeldt

Industribuen 19

2635 Ishøj[H1]

 [H1]Indsat fra Word-dokumentet.

Få personlig rådgivning

Ønsker du at høre mere om vores finansiering- og forsikringsløsninger, er du alid velkommen til at ringe eller skrive til vores rådgivere.

Ring til os
Send e-mail til os
E-mail Værksted
Se forhandler hjemmeside
ÅBNINGSTIDER
Accepterede kreditkort