Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Scania er på vej mod en bæredygtig transportbranche - og du skal med

Hos Scania ser vi det som vores ansvar at tage en aktiv rolle i at transformere industrien mod en bæredygtig fremtid. Men hvor efterlader det dig? Svaret får du på ved at læse med her i vores eMobility univers. For vi vil være en del af løsningen, ikke problemet – og hvis du læser med her, tror vi, at du har det på samme måde.

Scanias mål er at gå forrest i udviklingen mod et bæredygtigt transportsystem. Det er en ambitiøs mission, men vi er overbeviste om, at vi som virksomhed og branche kan være fossilfri inden 2050 som aftalt i Paris-aftalen.

 

For at manifestere vores forpligtelse og være gennemsigtige om vores fremskridt har vi sat flere science-based targets, der forpligter os til at reducere CO2-udslippet i det omfang og tempo, som videnskaben dikterer er nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning.

Scanias science-based targets

I 2020 blev Scania den første lastbilproducent i verden til at forpligtede sig til Science Based Targets-initiativet.

 

Dette fælles initiativ mellem globale virksomheder sikrer fremskridt imod Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 2°C over det præ-industrielle niveau. Faktisk skubber vi endnu mere på mod et mål på 1,5° C. 

96 % af Scanias CO2-udslip stammer fra vores produkter på vejene

Da mere end 96 % af Scanias CO2-udslip genereres, når vores produkter er i brug, omfatter målene ikke kun emissioner fra vores egen direkte produktion og aktiviteter. Som et radikalt tiltag i vores mål for CO2-reduktion indgår også vores kunders køretøjer, efter de er sat i drift.

 

At gøre tung transport bæredygtig afhænger af mange værktøjer og teknologier. Hos Scania omfatter vores strategi tre områder, der har til formål at optimere transportsystemet på forskellige niveauer: Energieffektivitet, alternative brændstoffer og elektrificering og smart og sikker transport.

Scanias tilgang til bæredygtig transport

Energieffektivitet er en afgørende faktor for at reducere brændstof- og energiforbruget, reducere CO2-udslip og forurening og samtidig øge transportvirksomhedernes bæredygtighed og rentabilitet.

 

Vi optimerer brændstofeffektiviteten, mens de er i brug ved løbende at forbedre ydeevnen på vores køretøjer og drivliner. Vi understøtter dette med en række services, der er designet til at øge energieffektiviteten yderligere f.eks. driver coaching.

Vedvarende brændstoffer og elektrificering kan fungere sammen eller hver for sig, og de har begge afgørende roller at spille.

 

Elektrificering er nøglen til at gøre transport CO2-neutralt på lang sigt. I dag omfatter vores produktprogram fuldelektriske lastbiler og busser samt hybrider.

 

Parallelt med at øge vores udbud af nye elektriske køretøjer, fokuserer vi også på at reducere CO2-påvirkningen fra køretøjer, der allerede er på vejen, ved at øge tilgængeligheden og fremme brugen af vedvarende brændstoffer som f.eks. HVO.

 

For køretøjer drevet af forbrændingsmotorer kan udskiftning af fossile brændstoffer med vedvarende brændstoffer reducere emissionerne betydeligt. Alle Scanias dieselbiler kan køre på HVO uden modifikation, og alle vores gasbiler kan køre på biomethan. 

Et bæredygtigt transportsystem afhænger af smart og sikker transport. Baseret på de data vi indsamler fra Scanias køretøjer, udvikler vi services, der sænker brændstofforbruget og maksimerer køretøjernes driftstid.

 

Udviklingen af den digitale forbindelse mellem køretøjer er også grundlaget for udviklingen af Scanias fremtidige automatiseringsløsninger.

Mod en elektrisk fremtid

I Scania tror vi på, at eMobility og en regulær elektrificering af transportbranchen vil spille en enorm rolle for at opnå en mere bæredygtig fremtid. 

 

Vi tror endda, at elektrificering vil have den største langsigtede effekt, og derfor ser også en hurtig overgang til elektrificering som nøglen til at opnå vores klimamål om nul-emission fra vores køretøjer. 

 

Forbered dig på en mere bæredygtig fremtid

Er du begyndt at overveje, hvilken rollen din virksomhed skal spille i fremtiden? Vi har samlet alt den information, du har brug for, når du skal starte din rejse mod elektrificeret transport. Tilmeld dig nu og bliv klar til en elektrisk fremtid.