Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Scanias engagement i batterielektriske køretøjer

Scanias mål er at drive udviklingen mod et bæredygtigt transportsystem. Batterielektriske køretøjer vil være det vigtigste værktøj til at drive denne udvikling mod bedre transportløsninger og bedre transportøkonomi for kunderne.

Den hurtige udvikling af elektriske løsninger til tunge køretøjer inkluderer hurtig fremskridt med batteri-teknologi med hensyn til energilagringskapacitet pr. kg. Opladningstid, opladningscyklus og økonomi pr. kg forbedres hurtigt. Det betyder, at disse løsninger bliver mere omkostningseffektive, primært i større serier og til velkendte driftsforhold. De vil gradvist overhale Scanias konventionelle transportløsninger.

 

"Vi ser, at batterielektriske løsninger er den første nul-emissionsteknologi, der når bredt ud. For kunden kræver et batterielektrisk køretøj mindre service end et konventionelt, hvilket betyder højere oppetid og forbedrede omkostninger pr. m eller driftstime. Vi har lært af bussegmentet, hvor transformationen startede tidligere, og batterielektriske løsninger er i dag mere efterspurgte. Scanias timing i dette segment var ikke optimal, men det gav gode oplevelser, og vi accelererer i øjeblikket med det nye Scania-busprogram. Det gav os også god grundlæggende viden, når vi styrker den elektrificerede lastbilforretning", siger Alexander Vlaskamp, salgs- og marketingchef hos Scania.

 

Virksomheden har allerede lanceret en fuldelektrisk lastbil samt en plug-in hybrid-lastbil. Om et par år planlægger Scania at introducere elektriske lastbiler til langturskørsel, der vil være i stand til at transportere en totalvægt på 40 tons i 4,5 timer og hurtigladning derefter under chaufførernes obligatoriske 45-minutters hvile.

 

I 2025 forventer Scania, at elektrificerede køretøjer vil tegne sig for ca. 10 % af vores samlede salg af køretøjer i Europa, og inden 2030 forventes 50 procent af vores samlede salg af køretøjer at være elektrificeret.

Batterielektrisk vs brint

Scania har investeret i brintteknologier og er i øjeblikket den eneste tunge køretøjsfabrikant med køretøjer i drift med kunder. Ingeniørerne har fået værdifuld indsigt fra disse tidlige tests, og indsatsen vil fortsætte. Imidlertid vil fremadrettet anvendelse af brint til sådanne applikationer være begrænset, da der er behov for tre gange så meget vedvarende elektricitet til at drive en brintbil sammenlignet med en batterielektrisk lastbil. En hel del energi går nemlig tabt i produktionen, distributionen og processen tilbage til elektricitet.

 

Reparation og vedligeholdelse skal også overvejes. Prisen for et brintkøretøj vil være højere end for et batterielektrisk køretøj, da dets systemer er mere komplekse som bl.a. et omfattende luft- og kølesystem. Desuden er brint en flygtig gas, der kræver mere vedligeholdelse for at garantere sikkerheden.

 

Dog, brint er en lovende energibærer og en god måde at lagre energi over lange cyklusser på og vil spille en vigtig rolle i dekarbonisering, hvis den produceres på en miljøvenlig måde. Scania ser frem til at købe fossilt frit stål til sine lastbiler, da brint vil spille en større rolle i flere brancher.

 

Stationære brændselsceller er en vigtig komponent i det elektriske ladningssystem. Denne løsning er især lovende i områder med rigelig vedvarende energi og i landdistrikter uden for det elektriske hovednet.

 

”For at gøre det bedste for både vores kunders samlede driftsøkonomi og vores planet lukker vi ikke døren for nogen muligheder. Det er klart, at Scanias fokus lige nu og på kort sigt bygger på en kombination af vedvarende brændstoffer og batterielektriske køretøjer. Vi ser det for stort set alle segmenter", fortsætter Vlaskamp.

Forpligtet til flere elektriske produkter

Scanias videnskabeligt baserede klimamål vil se virksomheden skære CO2 -emissioner fra egen drift med 50 procent inden 2025 samt reducere emissioner fra kundernes køretøjer med 20 procent i samme periode. For at opfylde disse vidtgående mål er Scanias fokus på well-to-wheel, hvilket er strengere end mange af de lovgivningsmæssige regler, der kommer op, og som fokuserer på tank-to-wheel.

 

Virksomheden forpligter sig til at lancere mindst én ny applikation inden for det elektriske bus- og lastbilsegmentet hvert år. Samtidig er samfundsmæssige investeringer i en solid infrastruktur til batterielektriske biler fortsat en prioritet.

 

"Scanias fokus ligger på vores kunders forretning. Transportoperatører skal kunne fortsætte med at udføre opgaver på en bæredygtig måde til en rimelig pris”, konkluderer Vlaskamp.