Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Dansk kilometerafgift på lastbiler indføres i 2025

28. december 2021

Det er vedtaget på Christiansborg, at der i 2025 indføres kilometerafgift i Danmark på lastbiler. Desuden har EU den 9. november 2021 vedtaget, at hvis et medlemsland indfører kilometerafgift så skal afgiften differentieres efter CO2-udslippet fra lastbilen. 

Dette sker efter fem kategorier, hvor der betales fuld pris for en lastbil uden VECTO-tal (typisk registreret før 2019), mens der kan gives op til 75 % rabat på en nulemissionsbil som f.eks. en BEV  lastbil (batterielektrisk lastbil). 

 

Differentieringen sker alene på basis af ”tail-pipe”-emissioner - dvs. hvilket reelt CO2-udslip lastbilen har under drift - hvorfor biodiesel, biogas og lignende biobrændstoffer ikke tilgodeses med rabat.

 

De danske myndigheder skal nu udarbejde en løsning til, hvorledes kilometerafgiften skal fungere; f.eks. om der skal betales samme afgift på alle veje, eller om man vil opkræve højere afgifter ved kørsel i byer. 

 

Gennemsnitsafgiften forventes at blive ca. 1 kr. pr. km. Hvis en dieselbil fra 2018 f.eks. skal betale 1,20 kr./km vil BEV-bilen få 75 % og skal kun betale 30 øre/km og opnår dermed en besparelse på 90 øre/km. 

 

Dette sammen med forventet halvering af udgiften for at tanke strøm i stedet for diesel, vil skabe et stærkt incitament til at flytte bilparken over på BEV. 

 

Og jo flere kilometer bilen kører, desto større besparelse på både tankning og kilometerafgift. 

 

Alene besparelse for vejafgift kan for en bil, der kører 120.000 km om året løbe op i over 800.000 kr. over en periode på otte år. Dertil kommer tankningsbesparelsen.

 

Afgiften ventes administreret via en boks i bilen med GPS-registrering og automatisk betaling tilkoblet.

 

I løbet af 2022 forventer vi, at danske myndigheder har oplæg klar til tarif-niveauer og tarif-system for forskellige veje.

 

EU arbejder også med et brændstofbeskatningssystem, som ligeledes skal have CO2-differentiering. 

 

Indføres dette i Danmark vil biobrændstoffer og grøn el kontra sort el kunne tilgodeses økonomisk.