Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Hvordan fungerer en brændselscelle-elektrisk lastbil?

Elektrificering, automatisering og forskellige hybridteknologier og alternative brændstofløsninger tiltrækker allerede stor opmærksomhed. Imidlertid er der en mulighed, der er overskygget i sammenligning, nemlig brændselscelle-teknologien med bring som brændstof.

Lastbilerne, der er udrustet med en fuldelektrisk drivline, hvor energien omdannes fra brintgas til elektricitet i brændselsceller om bord på køretøjerne. Den brændselscelledrevne lastbil har også et batteri til situationer, hvor der kræves ekstra strøm, og når køretøjet har brug for at genindvinde elektrisk energi fra opbremsninger.

 

Hedvig Paradis, leder af nye forretningskoncepter med en ph.d. i brændselscelle-teknologi fra Lunds Universitet, har studeret og arbejdet i dette hurtigt udviklende område i flere år. Hun er begejstret for dets potentiale.

 

"Forskellige kunder i forskellige regioner rundt om i verden har brug for forskellige løsninger, og brændselscelle-teknologien med brint som brændstof er en af disse løsninger. Vi ser f.eks. i Japan, Sydkorea og Californien, at de skubber på brintbaserede løsninger og bygger brintstationer", siger hun.

Sådan fungerer en brændselscelle-elektrisk lastbil

  1. En brændselscelle skaber elektricitet ved en elektrokemisk proces ved hjælp af brint og ilt.
  2. Den elektricitet, der genereres af brændselscellerne, driver en elektrisk drivline. Systemet har en integreret batteri-buffer.
  3. Den eneste emission er rent vand.

Styrkerne ved brintbaserede løsninger

En vigtig styrke ved brintbaserede løsninger er, at det er en nulemissionsteknologi; faktisk udledes der lokalt kun vand fra selve lastbilen. Dette er baseret på den forudsætning, at brinten produceres på en bæredygtig måde.

 

En anden virkelig positiv egenskab ved brændselscellekøretøjer med bring som brændstof og en årsag til den stigende interesse er, at de har egenskaber, der kan sammenlignes med dagens konventionelle køretøjer som optanknings-mønstre og opbygning af infrastruktur. Det er attraktivt for dem, der er forsigtige med at foretage den dramatiske ændring, som nogle nye teknologier kræver.

Udfordringer med produktion af brint til brændstof

Det centrale spørgsmål er, hvordan og hvor brintbrændstoffet produceres.

 

”Brintgasstationer er ikke så udbredte endnu, selv om der kommer mere og mere infrastruktur. Nogle virksomheder, som Asko i Norge, bygger faktisk deres egne brinttankning-stationer, så de har kontrol over deres eget økosystem. Der er behov for bæredygtige løsninger, der har mindre miljøpåvirkning."

 

Hertil kommer behovet for meget plads på lastbilen eller bussen til brintankene. Den tilgængelige løsning i dag tager meget volumen for at opretholde en god rækkevidde, der ellers kunne bruges til transport af varer eller mennesker