Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Innovation

Udvikling af CO2-reducerende løsninger - her og nu

Transportbranchen ændrer sig hurtigt, og for at drive skiftet mod renere, sikrere og smartere løsninger er vi nødt til at være i stand til at udvikle hurtigt. Ved at kombinere vores kernestyrker – som Scanias modulopbyggede produktprogram - med nye måder at arbejde på, udvikler vi hurtigt de ideer og teknologier, der vil forme morgendagens transportsystem.

 

Innovation på Scania er stort set fokuseret på at fremme transportløsninger med lave emissioner. Det involverer betydelige investeringer i bæredygtige transportløsninger, der er levedygtige allerede i dag, som effektive drivliner, der drives af vedvarende brændstoffer. Samtidig tager vi langsigtede beslutninger om at udvikle morgendagens autonome, opkoblede og elektrificerede transportteknologier.

Teknologi

Scania har transportindustriens bredeste udvalg af køretøjer, der kan køre på bæredygtige brændstoffer, og vi er teknologisk førende inden for autonome og elektrificerede transportløsninger.

 

Transportindustrien oplever et af de største skift i historien. Vores forretningslandskab er under mere opbrud end nogensinde tidligere med nye teknologier og forretningsmodeller, der dukker op hele tiden. På Scania svarer vi på disse ændringer ved at udvikle en klar køreplan for fremtiden, der finder den rette balance mellem nutidens og morgendagens forretningsbehov. Det indebærer betydelige investeringer i teknologi til bæredygtige transportløsninger, der er levedygtige allerede i dag samtidig med, at fremtidens autonome, elektrificerede og opkoblede transportteknologier udvikles.

 

Ved at bruge vores modulære tilgang og arbejde med en bred vifte af teknologipartnere, kan vi hurtigt forny og integrere morgendagens automatiserede, elektrificerede og opkoblede transportløsninger i nutidens transport. Vores pilotprojekter - som f.eks. vores e-motorvejsforsøg i Tyskland, Sverige og Italien samt vores autonome konceptbiler – er vigtige byggesten, der gør det muligt for os at udforske muligheder, udvikle vores kapaciteter og demonstrere potentialet i nye teknologier for vores kunder og partnere.

Forskning

Scanias forsknings- og udviklingsafdeling udvikler produkter, tjenester og løsninger, som giver vores kunder den højeste kvalitet, effektivitet og rentabilitet. Vores forskning og udvikling er stort set fokuseret på at fremme transportløsninger med lave emissioner.

 

I Scanias forskning og udvikling lever vi i nutiden og fremtiden på samme tid. I hvert projekt overvejer og vurderer vi kundebehov, ændringer i vores omgivelser, juridiske krav og hvor vores konkurrenter står. Hver ændring påvirker det samlede billede. Brændstofeffektivitet er afbalanceret med motoreffekt, og vægten er afbalanceret med sikkerhed og lastekapacitet, men kvaliteten for vores kunder er altid vores altoverordnede prioritet.

 

Autonome, elektrificerede og opkoblede transportløsninger er højt på dagsordenen, men det er også løsninger, der anvender biobrændstoffer. Scania leverer den største portefølje af motorer på markedet, som kan kører på alternativer til fossile brændstoffer. Det gælder lige fra ethanol-lastbiler og -busser til køretøjer, der kører på flydende eller komprimeret biogas. Alle vores Euro 5- og Euro 6-motorer kan kører på HVO-biodiesel, mens næsten alle vores køretøjer kan køre på FAME biodiesel. Disse bæredygtige transportløsninger – tilgængelige her og nu – er resultatet af årtier med intensivt motorforsknings- og udviklingsarbejde.

Digitalisering

Digital transformation påvirker alle dele af samfundet og ændrer virksomheder og organisationer. På Scania ser vi mulighederne, og vi fremskynder vores arbejde for at drage fordel af det digitale landskab og alt det, som det kan tilbyde os.

 

Sammen med urbanisering og bæredygtighed er digitalisering en af de vigtigste globale tendenser, der påvirker samfundet og transportbranchen. Digitalisering har stor indflydelse på økosystemet for bæredygtig transport ved at ændre forretningsmodeller inden for transportsektoren, efterhånden som produkter, produktionsprocesser og forsyningskæder bliver mere sammenkoblede, mens nye teknologier driver innovation og skaber nye risici og muligheder.

 

Hos Scania anvender vi digital teknologi til at forbedre vores kerneprocesser og skabe nye forretningsmuligheder. Dette skaber forretningsværdi for alle Scanias virksomhedsmål, fra mennesker og planeter, gennem kunder og partnere til vores bundlinjer for rentabilitet og fremtidig vækst.

Iværksætteri

Transportbranchen oplever en bølge af nye teknologier, lige fra elektrificering og automatisering til digitalisering. Dette transformerer til gengæld Scanias forretningsmodel og ændrer vores firma fra at være producent af tunge køretøjer til en leverandør af bæredygtige transportløsninger. Når vores forretning udvikler sig, er vi nødt til at sikre, at vi har færdighederne til at reagere på denne ændring.

 

Scanias svar ligger i at udvikle de medarbejdere, vi allerede har, allieret med en rekrutteringsproces, der er målrettet mod de færdigheder, vi har brug for i de kommende år. For at støtte dette er vi også nødt til at udvikle den rigtige kultur på Scania, tilskynde til fleksibilitet og nysgerrighed og fremme en omstillingsparat iværksætterkultur. 

 

Vi er også nødt til at sikre, at vores medarbejdere er tilpasset vores strategi med bæredygtighed i centrum for alt, hvad vi gør. Da innovation afhænger af friske perspektiver, er vi også nødt til at dyrke en forskelligartet arbejdsstyrke og en inkluderende arbejdskultur, hvor individualitet anerkendes og værdsættes.

 

Ved at bruge vores modulære tilgang og arbejde med en bred vifte af teknologipartnere, kan vi hurtigt forny og integrere morgendagens automatiserede, elektrificerede og opkoblede transportløsninger i nutidens transport. Vores pilotprojekter - som f.eks. vores e-motorvejsforsøg i Tyskland, Sverige og Italien samt vores autonome konceptbiler – er vigtige byggesten, der gør det muligt for os at udforske muligheder, udvikle vores kapaciteter og demonstrere potentialet i nye teknologier for vores kunder og partnere.

Scanias autonome transportløsninger

Scania har altid været i spidsen for innovative lastbilløsninger, og autonom transport er ingen undtagelse. Scanias autonome transportsystem er udviklet i samarbejde med førende teknologileverandører og akademiske institutioner.

 

Automatisering vil have en revolutionerende indvirkning på transport, forbedre energieffektivitet og sikkerhed samt afhjælpe problemer med overbelastning. Autonome lastbiler vil ændre måden, vi transporterer tungt gods på i fremtiden, transformere de logistiske strømme og vil gøre det muligt for varer at transporteres over længere afstande nonstop. Autonom offentlig transport vil tilskynde til mere fælles transport i mindre køretøjer, med større frekvens og med flere direkte linjer, der giver forbedret bekvemmelighed og komfort.

 

Faktisk finder skiftet til autonom transport allerede sted. Forsøg med autonome taxaer og busser er i øjeblikket i gang, og mange logistikcentre rundt om i verden bliver allerede helt eller delvis autonome.

 

Selvkørende lastbiler er kun ét element i Scanias autonome transportportefølje. Autonome transportløsninger er et komplet system fra Scania, der omfatter håndtering af logistik, tildeling af opgaver til køretøjer og informationsdeling mellem køretøjer og infrastruktur. Hver transportløsning skræddersys individuelt til kundens behov.

 

Med deres indbyggede intelligens fortolker og tilpasser autonome lastbiler deres omgivelser og udfører forudbestemte opgaver.

 

Selv om det første udviklingsstadium er afprøvning af systemerne på industrielle områder som miner og havne, vil de blive tilgængelige på offentlig vej i den nærmeste fremtid. At starte i relativt kontrollerede industrielle omgivelser giver Scania en unik mulighed for at udvikle systemerne grundigt, inden de bruges i mere komplekse miljøer.