Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Bæredygtige brændstoffer

Den bedste mulighed

Elektrificering er et stadig vigtigere værktøj til at gøre transport mere bæredygtig, men elektrificering kan ikke opnå den nødvendige CO2-reduktion alene. Bæredygtige biobrændstoffer er ofte en både omkostnings- og CO2-effektiv løsning – og nogle gange den eneste bæredygtige mulighed for nogle transportopgaver. 

Scania udvikler og leverer det bredeste motorprogram på markedet, som kan køre på bæredygtige brændstoffer til fossile brændstoffer. Det gælder f.eks. biodiesel, HVO samt flydende og komprimeret biogas. Alle vores Euro 6-motorer kan kører på HVO, mens næsten alle vores køretøjer kan køre på FAME biodiesel. Vi har udviklet dette program gennem mere end 25 år.

 

I transportindustrien giver biobrændstoffer et næsten øjeblikkeligt bidrag til CO2-reduktionen. Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af Stockholm Environmental Institute er biobrændstoffer afgørende for at opnå CO2-reduktion fra tung transport i løbet af de næste årtier, både for nye og eksisterende flåder.

 

Udbuddet af biogas til transportindustrien er stærkt stigende, primært ved at bruge den eksisterende gasinfrastruktur til distribution, hvilket gør overgangen fra naturgas til biogas smidig og omkostningseffektiv. Hos Scania arbejder vi tæt sammen med vores partnere i energisektoren for at opskalere tilgængeligheden af biogas for vores kunder. 

CO2-reduktionstal

CO2-reduktionen vil variere afhængigt af brændstofkvalitet samt forskellige køremiljøer og transportopgaver.
Derfor præsenterer vi et interval for CO2-reduktionen og tilføjer derefter et mere typisk eksempel med en fodnote som vist nedenfor:
"CO2-reduktion sammenlignet med fossil diesel, set i et well-to-wheel-perspektiv."


Når vi kommunikerer generelt om Scanias forskellige alternativer til forbrændingsmotorer på fossil diesel, anvendes disse tal: 

 

Biodiesel-FAME: 50-80 %, typisk 60 %

HVO: 50-90 %, typisk 83 %*

Biogas (metan): 50-90 %, typisk 80 %*

 

*fra affaldsbaseret råmateriale

HVO

HVO kan fremstilles fra forskellige kilder f.eks. spildolie, rapsolie, kasseret madolie og animalsk fedtaffald. Anvendelsen af disse energikilder har en meget stor indvirkning på den samlede reduktion af drivhusgasser.

 

Reduktionsrate: Normalt mellem 50-90 %, typisk omkring 83 %.*

 

*CO2-reduktion sammenlignet med fossil diesel, set i et well-to-wheel-perspektiv. 

Biodiesel/FAME

Biodiesel: Udbuddet af bæredygtigt

biodiesel anvendes primært til delvis iblanding i fossil diesel eller i 100 % ren form.

 

Reduktionsrate: Normalt mellem 50-80 %, typisk omkring 60 %.*

 

*CO2-reduktion sammenlignet med fossil diesel, set i et well-to-wheel-perspektiv. 

Biogas

Biogas kan produceres fra mange forskellige kilder. Den mest bæredygtige og omkostningseffektive måde at producere biogas er ved brug af lokalt spildevand og organisk affald. Brug af nogle typer affald, som f.eks. gylle, er en gennemgribende bæredygtig og cirkulær løsning, der endda kan resultere i en CO2-reduktion på mere end 100 %. Biogas består af det samme molekyle som naturgas, men biogas er fornybar, og naturgas er fossilt. De to typer kan bruges parallelt.


Reduktionsrate: Normalt mellem 50-90 %, typisk omkring 80 %*

 

*CO2-reduktion sammenlignet med fossil diesel, set i et well-to-wheel-perspektiv. 

Hybrid

Hybrid-løsningen består af en kombination af en elektrisk drivlinie og en traditionel forbrændingsmotor. Den reducerer brændstofforbruget markant og resulterer derfor i lavere CO2-emissioner. Den reducerer også støjniveauet, hvilket kan give hybridkøretøjet særlige fordele som f.eks. tilladelse til kørsel i byer tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten.

Levering uden for myldretiderne giver flere andre fordele som bl.a. øget effektivitet, reduceret køretid, bedre arbejdsforhold for chaufførerne samt bedre udnyttelse af køretøjerne.

 

Plug-in-versionen gør det muligt at starte dagens kørsel i elektrisk tilstand – fuldt opladet. Den supplerende opladning kan også ske i løbet af arbejdsdagen, f.eks. når lastbilen skal læsses eller losses, eller når chaufføren skal holde sine lovpligtige pauser.

 

Hybrid-versionen gør det muligt at opnå en brændstofbesparelse på typisk 15-40 %, afhængig af specifikation og driftstype. Det reducerer selvfølgelig omkostningerne, men det reducerer også CO2-udledningen. Ved samtidig at køre på et bæredygtigt brændstof som biodiesel/FAME eller HVO vil CO2-besparelserne være endnu højere, endda over 90 %*, sammenlignet med kørsel på fossil diesel.

 

*CO2-reduktion sammenlignet med fossil diesel, set i et well-to-wheel-perspektiv.