Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Nabíjení

Hnací motor elektrifikace

Chcete, abychom vás kontaktovali za účelem osobní schůzky nebo telefonického hovoru s odborníkem na elektrifikaci?

Přechod na elektrická vozidla postupuje rychlým tempem a přináší nové komplexní výzvy. Nalezení správného dobíjecího řešení, které vyhoví vaším konkrétním potřebám, může vypadat složitě, ale být takové nemusí. Scania vás provede celým procesem od začátku až do konce.

 

Nalezení správného nabíjecího řešení přizpůsobeného vašemu provozu je zásadní pro:

 • dosažení optimálního výkonu a maximální doby provozuschopnosti,
 • udržení nízkých nákladů, abyste dosáhli nejlepší možné celkové ekonomiky provozu,
 • zajištění optimálního dojezdu a flexibility a současně udržení akumulátorů v dobrém stavu,
 • získání patřičné podpory, což vám umožní soustředit se na věci, na kterých záleží.

Jak vám pomůžeme přizpůsobit dobíjecí řešení

Díky dlouhé historii a odborným znalostem v oblasti dopravy máme jedinečnou schopnost porozumět potřebám vašeho provozu. Ve spojení s vnitropodnikovými analytickými nástroji pro vás dokážeme vytvořit nejlepší možné dobíjecí řešení.

Analýza

První a nejdůležitější částí je analýza. Ta se provádí, abychom získali úplnou představu o vašem provozu a identifikovali vaše potřeby.

V této fázi vám poskytneme:

 • Přehled vozidel – podíváme se blíže na specifikace ve vašem aktuálním vozovém parku
 • Analýza vozového parku a plynulosti jeho provozu – vytvoříme simulace tras a odhady dojezdu
 • Analýza spotřeby energie – zohledníme geografii, topografii, klima, užitečné zatížení a životnost akumulátorů
 • Analýza energetických potřeb – zohledníme energetické potřeby infrastruktury, vozidel a systémů i ztráty
 • Analýza dobíjení – určíme potřebnou dobíjecí infrastrukturu a nalezneme strategická místa

 

Prostřednictvím dat o vašich vozidlech a vozovém parku vám poskytneme analýzu, která určí potřeby dobíjení vašich vozidel nezávisle na značce, a také prognózu energetických potřeb pro plánovanou elektrifikaci vaší flotily.

 

Vše, co děláme, je založeno na datech ze skutečného provozu vašich vozidel, což představuje nejlepší výchozí bod pro vytvoření dokonale uzpůsobeného dobíjecího řešení. 

Výběr dobíjecího hardwaru

Jakmile nám analýza poskytne úplnou představu, podíváme se na prostorovou dispozici vašeho depa a potřeby vozového parku, abychom vám dodali ty nejlepší produkty a nejvhodnější dobíjecí zařízení. Jak z hlediska toho, co je potřeba k současné elektrifikaci vašich vozidel, tak k přípravě vašeho vozového parku na budoucí rozšiřování.

 

Spolupráce pouze se špičkovými značkami znamená, že si můžete být jisti, že získáte dobíjecí hardware, který odpovídá prémiové kvalitě, kterou od společnosti Scania očekáváte. 

Pomůžeme vám s následujícím:

 • výběr nejlepšího možného hardwaru,
 • porozumění počátečním i dlouhodobým nákladům,
 • zajištění dostupnosti a kompatibility napájení,
 • příprava vaší dobíjecí sítě na budoucí rozšiřování flotily.

Posouzení místa a instalace

Víme, že je třeba vzít v úvahu vše, a vždy si důkladně prohlédneme vaše depo, abychom zajistili, že hardware a jeho uspořádání budou pro váš provoz optimální.

 

Vaše dobíjecí řešení připravíme na budoucnost, abyste mohli bez potíží realizovat své dlouhodobé plány, tedy pořídit další elektrická vozidla a rozšířit pro ně dobíjecí infrastrukturu. To vše vám pomůže předejít zbytečným nákladům, jako jsou výkopy.

Pomůžeme vám s následujícím:

 • Posouzení vaší infrastruktury, elektrické sítě a lokalit
 • Návrhy rozvržení
 • Příprava vašich dep a týmu
 • Provedení zemních prací
 • Instalace a zprovoznění hardwaru a softwaru

Výběr dobíjecího softwaru

Po dokončení instalace je nutné zajistit, aby vaše dobíjecí řešení a elektrická energie byly využívány tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem – prostřednictvím monitorování, vyvažováním odběru, plánování dobíjení a analýz.

 

Toho lze dosáhnout pomocí systému řízení dobíjení (CMS). Různé provozy vyžadují různé funkce CMS, nejdůležitější je dosáhnout vysoké úrovně produktivity a provozuschopnosti bez nutnosti platit za nadbytečný rezervovaný příkon.

Pomůžeme vám s následujícím:

 • Společně vybereme ten nejlepší systém CMS pro vaše potřeby
 • Nastavíme řízení spotřeby a plány dobíjení
 • Nastavíme platební systémy
 • Vyškolíme váš tým pro používání systémů pomocí osvědčených postupů

Podpora, opravy a údržba

Stejně jako vaše vozidla musí i dobíjecí řešení vyhovět vašim potřebám, co se týče doby provozuschopnosti vašeho provozu. Víme také, že jedno řešení nemůže vyhovět všem. Pomůžeme vám získat tu správnou úroveň podpory a vhodnou smlouvu o opravách a údržbě.

 

Díky spolehlivé podpoře se vyhnete tomu, že byste trávili příliš mnoho vlastního času při řešení problémů, které mohou nastat.

Pomůžeme vám s následujícím:

 • Nalezneme správnou smlouvu s vhodnou úrovní poskytovaných služeb
 • Nastavíme místní podporu pomocí vhodných smluv o opravách a údržbě
 • Zajistíme vzdálenou podporu pro rychlejší identifikaci problémů
 • Zajistíme rychlé a bezproblémové řešení problémů
 • Zajistíme, že budete mít připravena záložní řešení pro katastrofické scénáře

Výběr správných služeb

Žádné řešení není úplné bez odpovídajících služeb, které podpoří vaše podnikání a poskytnou vám výhody, které potřebujete. Balíček služeb, který nabízíme, je přizpůsoben vašim potřebám – bez ohledu na to, zda jsou současné nebo budoucí nebo zda provozujete nákladní vozidla či autobusy.

S čím u nás můžete počítat?

 • Rozhodnete se na základě skutečných dat a analýzy
 • Snížíte provozní náklady, jako jsou náklady na energie a opotřebení
 • Posunete své zázemí na další úroveň
 • Své dobíjecí řešení budete chytře financovat s ohledem na budoucnost a náklady

Chytré nabíjení je chytré podnikání

Nabíjení přináší další rozměr, který je třeba vzít v úvahu při plánování provozu vašeho vozového parku.

Se svým systémem řízení nabíjení (CMS) budete moci nabíjet chytře.

Chytré nabíjení je důležité pro:

 • monitorování, správu a omezování výkonu a tím i nákladů,
 • udržení akumulátorů vašich vozidel v nejlepším možném stavu,
 • zajištění provozuschopnosti vašich vozidel vhodným plánováním nabíjení,
 • snížení investic do infrastruktury,
 • zajištění optimální kapacity elektrické sítě během špiček,
 • nabíjení v době, kdy jsou nízké ceny, za účelem snížení nákladů,
 • sdílení dat s jinými systémy,
 • optimalizaci spotřeby energie.

Váš systém CMS zvládne vše výše uvedené a my ho pro vás nastavíme a zajistíme jeho hladký chod.

Reálné příklady řešení dobíjení

Dobíjecí infrastruktura, solární park a energetické úložiště pro společnost Falkenklev

Falkenklev Logistik

Doprava a logistika

Malmö, Švédsko

cca 100 vozidel

Řešení

Společnost Falkenklev plánuje vytvořit veřejnou dobíjecí stanici pro 22 vozidel. Scania jí dodá kompletní řešení pro e-mobilitu včetně pěti bateriových elektrických nákladních vozidel a dobíjecího řešení s výkonem 1,6 MW. Dobíjecí infrastruktura a technologie chytrého dobíjení budou monitorovat a optimalizovat spotřebu energie. Systém je připraven na budoucí rozšíření díky kapacitě pro 18 dalších vozidel.

 

V souvislosti s tím společnost Falkenklev také postaví moderní solární park o rozloze 1,5 hektaru s 2MW bateriovým úložištěm, aby zajistila, že bude mít k dispozici zelenou a obnovitelnou energii potřebnou k tomu, aby splnila své cíle udržitelnosti.

 • Solární park o rozloze 1,5 hektaru zajišťující zelený a obnovitelný zdroj energie
 • 2MW bateriové úložiště
 • 5 × 320kW duálních napájecích jednotek
 • Dobíjení s celkovým výkonem 1,6 MW s možností nabíjet až 22 vozidel současně
 • Výkon 250 kW na vozidlo s přípravou na zvýšení na 320 kW
 • Příprava na budoucnost a další generace elektrických vozidel
 • Po dokončení se z projektu stane největší veřejná dobíjecí stanice pro nákladní vozidla ve Švédsku

Depo Bergkvarabuss a dobíjení v servisu

Bergkvarabuss

Městské, meziměstské, školní a turistické autobusy

Kalmar, Švédsko

1300 vozidel

15 servisních míst

Řešení

Společnost Bergkvarabuss plánuje pořízení smíšeného vozového parku. Scania ji dodá 34 vozidel: elektrické a bioplynové autobusy. Kromě toho Bergkvarabuss od Scanie pořídí dobíjecí řešení pro depa a servisní místa autobusového nádraží ve Strängnäs ve Švédsku.

 

Na základě analýzy a výzájemného dialogu jsme se rozhodli doporučit kombinaci pomalého, 40kW dobíjení v noci a rychlejšího, 120kW během dne, oběda. Dodali jsme také dobíjecí infrastrukturu pro servis.

Dále jsme přidali nejpokročilejší systém řízení nabíjení za účelem udržení nízkých provozních nákladů. Zajistí kompletní funkce, jako je vyrovnávání dobíjení, snížení špičkové zátěže, optimalizace životnosti akumulátorů, předběžná příprava, výstrahy a analýzy. Do dohody spadá 10letá smlouva, podle které bude Scania provozovat servis a depo s nepřetržitou podporou v oblasti oprav a údržby, což zajistí maximální dobu provozuschopnosti.

 • 34 bateriových elektrických a plynových autobusů – 6 elektrických autobusů v původní objednávce
 • Zajištění provozu depa a servisu
 • 2 × 120kW jednotky Power Unit
 • 6 × 120kW satelitní dobíjecí stanice
 • Desetiletá smlouva pro servis, údržbu a nabíjecí řešení
 • Odpovědnost za dobíjecí systém přebírá Scania

Další souČÁSTi NAŠeho ŘEŠENÍ