Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Přehled hospodaření společnosti Scania za leden až září 2021

5. Listopad 2021

Shrnutí prvních devíti měsíců roku 2021

  • Čisté tržby vzrostly o 21 % na 107 594 milionů švédských korun (z 88 843 milionů).
  • Provozní zisk výrazně vzrostl a dosáhl 12 806 milionů švédských korun (z původních 5 249 milionů).
  • Peněžní tok v oblasti Vehicles and Services (Vozidla a služby) činil 1 776 milionů švédských korun (oproti původním 3 358 milionům).
  • Ve třetím čtvrtletí se čisté tržby zvýšily o 8 % na 32 818 milionů švédských korun (z 30 374 milionů) a provozní zisk vzrostl o 26 % na 3 073 milionů švédských korun (oproti původním 2 436 milionům).

Komentář Christiana Levina, prezidenta a generálního ředitele společnosti

 

„Přestože ve třetím čtvrtletí bylo tempo růstu nižší, celosvětové oživení za prvních devět měsíců tohoto roku pokračovalo. Dopravní aktivita našich zákazníků zůstala i v tomto období vysoká a poptávka po produktech a službách společnosti Scania byla silná v podstatě na všech trzích.“

Společnost Scania dokázala dlouhodobě udržet svou výrobu a čelit neplánovaným odstávkám způsobeným nedostatkem výrobních součástek. Kvůli přerušení dodávek od našich dodavatelů v souvislosti s pandemickou situací jsme během třetího čtvrtletí museli nakonec objem výroby snížit, což mělo dopad na náš dodavatelský řetězec. Tím se snížil objem prodeje, a to především nákladních vozidel. Nedostatek součástek způsobil také nárůst nákladů v našich zásobovacích a dodavatelských tocích. Přerušení dodávek ve třetím čtvrtletí negativně ovlivnilo tržby i zisk. Díky flexibilitě a schopnosti rychle snižovat náklady se nám přesto podařilo dosáhnout vysokých zisků a prokazatelného zlepšení oproti srovnatelnému období roku 2020, které bylo výrazně zasaženo pandemií. Situace s nedostatkem polovodičů stále není vyřešena, ale snažíme se ji i nadále řešit prostřednictvím dynamického plánování výroby a transparentnosti v komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli.

 

Dodávky nových vozidel se zpozdily, ale naše servisní činnost si i nadále stojí velmi dobře. Podle údajů z našich propojených vozidel je zřejmé, že při zpoždění dodávek nových vozidel jsou ve vozových parcích intenzivněji využívána starší vozidla, což pozitivně přispívá k servisní činnosti. Během prvních devíti měsíců roku vzrostly tržby ze servisních služeb v místní měně o 14 %. V oblasti Financial Services (Finanční služby) jsme dosáhli vysokých příjmů a platební schopnost našich zákazníků se na většině trhů dostala zpět na stejnou úroveň jako před pandemií.

 

V současné době obecně zaznamenáváme dobrou úroveň poptávky po vozidlech. Vzhledem k tomu, že jsou v současné době dlouhé dodací lhůty a čeká se na zavedení nové řady Scania Euro 6, neodráží se zatím tato skutečnost v počtu přijatých objednávek nákladních vozidel.

 

Budoucnost podnikání naší společnosti je vzhledem k nejisté situaci ve světové ekonomice obtížné předvídat. K tomu navíc přispívá pokračující pandemie, nedostatek součástek a politická nejistota s napjatými obchodními vztahy. Atmosféru v našem odvětví ovlivňuje také rostoucí povědomí o klimatických rizicích a jejich důsledcích. Zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) přišla jako varovný vědecký signál – dosud nejvýraznější varování, že jsme dosáhli bodu zlomu.

 

V rámci příprav na listopadovou klimatickou konferenci COP26 v Glasgow se Scania společně s dalšími společnostmi, organizacemi a vládami zapojila do řady aktivit, jejichž cílem je nastínit další kroky. Společnost Scania se například připojila ke Klimatickému závazku a je nyní jednou ze společností, které se zavázaly dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku 10 let před termíny Pařížské dohody. Nedávno jsme se také zúčastnili diskuse v rámci akce OSN Týden pro klima a společně s řadou nadnárodních společností jsme podepsali otevřený dopis vládám zemí G20.

 

Poselství je naprosto jasné – abychom omezili globálního oteplování, musíme se přičinit více. Nulových čistých emisí uhlíku můžeme dosáhnout již do roku 2040. Těžká nákladní doprava již není odvětvím, jehož transformace by byla náročná. Víme, jak snížit emise, a máme k tomu dostupné technologie. Již v roce 2023 nákladní vozidla Scania po 45 minutách dobíjení zvládnout převážet 40 tun nákladu po čtyři hodiny. Nyní potřebujeme získat podporu od zákonodárců, kteří rozhodují o podobě směrnic a investic do infrastruktury, abychom mohli začít naši vizi nulových emisí uplatňovat.“

Podrobnější informace poskytne:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefon +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz