Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Elektrická nákladní vozidla - stále přesvědčivější volba

23. SRPNA 2021

Přepravní společnosti, města a spotřebitelé mají silný vliv na přechod těžké dopravy k udržitelným řešením a zejména pak k elektrifikaci. Současný technologický pokrok má také za cíl snížit náklady na provoz takových vozidel. To vše přispívá k tomu, že čas elektrifikace pomalu přichází. 

Existuje několik různých technologií, které světu umožní zbavit dopravní řetězec emisí CO2 a společnosti Scania pomohou splnit její vlastní, vědecky podložené klimatické cíle. Elektrifikace bude bezpochyby hrát klíčovou roli v dosažení dekarbonizace.

 

Společnost Scania očekává, že ve střednědobém horizontu budou celkové náklady na vlastnictví těžkých distribučních nákladních vozidel poháněných bateriemi srovnatelné s vozidly poháněnými fosilními palivy. Baterie budou levnější a jejich životnost se bude prodlužovat. To připravuje půdu nejen pro elektrifikované distribuční nákladní vozidla, ale za několik let také pro elektrifikovaný provoz na dlouhé vzdálenosti.

 

Nejde však jen o vozidla. Elektrifikace se může prosadit pouze tehdy, pokud budeme spolupracovat s našimi zákazníky a partnery na straně infrastruktury a dodávek energie. Pak můžeme dostat elektrické nákladní automobily poháněné obnovitelnou energií na silnice. Kromě toho potřebujeme veřejné investice do nabíjecí infrastruktury a vybudování rozvodné energetické sítě.

 

 

Změna rozdělení nákladů

Nákup nového nákladního vozidla vždy představuje významnou investici a elektrická nákladní vozidla jsou v současné době nepochybně dražší než ta konvenční. Je však také důležité si uvědomit, že skutečné měřítko hodnoty v odvětví těžké dopravy vychází z celkových nákladů na vlastnictví a provoz, a právě zde se elektrická nákladní vozidla osvědčují. Už se nemusíte potýkat s vysokými (a neustále kolísajícími) účty za palivo. A zákazník elektrického nákladního vozu může stejně jako každý jiný kupující, využívat kompletní nabídku společnosti Scania, včetně financování, servisu a údržby, balíčků služeb či asistenčních služeb pro řidiče.

 

S vývojem technologií, které umožňují výrobu lehčích, menších a energeticky náročnějších modelů, se náklady na baterie pro elektrický pohon výrazně snižují a budou snižovat i nadále. Nabíjení bude také součástí nabídky pro zákazníky, kterou může Scania spolu s partnery v budoucnu poskytnout majitelům elektrických nákladních vozidel, aby tak pomohla optimalizaci provozu. Celkově lze říci, že se projevuje trend pozitivního rozdělení nákladů na elektrická nákladní vozidla, což je pro majitele vozových parků skvělá zpráva.

Konkurenční výhody elektrických vozidel

Velký vliv na elektrifikaci dopravy má veřejná politika. Řada velkých měst po celém světě signalizovala, že postupně vyřadí ze svých ulic vozidla s naftovým motorem. v současné době. V současnosti pak existuje v 11 evropských zemích 274 nízkoemisních zón, které omezují přístup znečišťujících vozidel do měst, provincií a regionů.

 

Takové iniciativy dávají vozidlům na nefosilní paliva, zejména elektromobilům, konkurenční výhodu plného přístupu do center měst, čehož je nový elektrický nákladní automobil Scania připraven využít.

 

Další konkurenční výhoda plyne z potenciálu elektrických motorů pro použití v noční době nebo při distribuci mimo špičku, a to s využitím bateriových elektrických a hybridních nákladních vozidel Scania. Mnoho měst omezuje dodávky přes noc kvůli obavám z hluku a emisí. Například město Stockholm zakazuje veškerou těžkou kamionovou dopravu mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.

 

V roce 2019 ve Stockholmu proběhla zkouška dopravní společnosti HAVI, společnosti McDonald's, Královského technologického institutu a společnosti Scania, která zjistila, že dodávky mimo špičku s nulovými emisemi hybridním elektrickým nákladním vozem Scania byly v průměru o 30 % rychlejší než průměr u ekvivalentní denní dopravní trasy. A tyto noční dodávky byly v průměru o 38 procent rychlejší než denní dodávky uskutečněné v užším časovém rozmezí od 7 do 12 hodin.

Kratší doba jízdy, méně front, lepší dostupnost parkovacích míst a samozřejmě žádné emise při přepnutí nákladního vozidla do elektrického režimu - to vše přesvědčivě hovoří pro elektrický pohon. Distributoři a oddělení svozu odpadu se o ně už také velmi zajímají.

Lepší kvalita ovzduší

Přeprava s nízkými nebo nulovými emisemi, která je charakteristickým znakem hybridních a plně elektrických vozidel, je dobrou zprávou i pro kvalitu ovzduší. Zkouška nočních dodávek se dvěma nákladními vozidly Scania také ukázala zřetelné snížení množství částic oxidů dusíku: tyto částice NOx jsou hlavním faktorem, který přispívá ke špatné kvalitě ovzduší a souvisejícím problémům se zdravím obyvatelů aglomerací, včetně respiračních onemocnění.

 

A schopnost elektrických vozidel jezdit v noci není jen dobrou obchodní příležitostí; snížil by se také počet nehod, které postihují řidiče doručovatelů, a také poškození nákladních vozidel, k nimž bohužel může docházet během rušných denních rozvozových intervalů v přeplněných ulicích měst. 

Momentum je na straně technologie

V konečném důsledku je díky kombinaci výše uvedených faktorů a naléhavých ekologických požadavků přijetí elektrických vozidel a také úspěch elektrického pohonu velmi pravděpodobný.

 

Aby se tak stalo, směřuje skupina TRATON, do níž Scania patří, svůj společný rozpočet na výzkum a vývoj právě do vývoje elektrických nákladních vozidel a autobusů. Do roku 2025 vynaloží na elektromobilitu více než 1 miliardu eur.

 

Uvedení nového elektrického nákladního vozu Scania na trh je spolu s plug-in hybridním elektrickým nákladním vozem jen dalším důkazem, že tato technologie má šanci pomoci změnit odvětví těžké dopravy a náš svět k lepšímu.

Podrobnější informace poskytne:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefon +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz