Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Inovace

Vývoj nízkouhlíkových řešení

Odvětví přepravy se rychle mění a abychom se posunuli směrem k čistším, bezpečnějším a chytřejším řešením, musíme rychle přicházet s inovacemi. Spojením našich hlavních předností, ke kterým patří i modulární platforma Scania, s novými způsoby práce rychle rozvíjíme myšlenky a technologie, které budou formovat budoucí systém přepravy.

 

Inovace ve společnosti Scania se z velké části zaměřují na pokrok v oblasti nízkouhlíkových řešení přepravy. To zahrnuje významné investice do udržitelných řešení přepravy, která jsou životaschopná už dnes – například do účinných pohonných řetězců poháněných obnovitelnými palivy. Současně přijímáme dlouhodobá rozhodnutí o vývoji autonomních, propojených a elektrifikovaných dopravních technologií budoucnosti.

Technologie

Společnost Scania má v dopravním odvětví nejširší škálu vozidel, kterou je možné provozovat na obnovitelná paliva. Jsme technologickou špičkou v oblasti autonomních a elektrifikovaných řešeních přepravy.

 

Přeprava zažívá jeden z největších posunů ve své historii. Naše obchodní prostředí je narušené jak nikdy dříve a neustále se objevují nové technologie a obchodní modely. Ve společnosti Scania reagujeme na tyto změny vytvořením jasného plánu pro budoucnost, který nastolí správnou rovnováhu mezi dnešními a budoucími obchodními potřebami. Patří sem významné investice do technologií pro udržitelná řešení přepravy, která jsou životaschopná už dnes, a zároveň investice do rozvoje autonomních, elektrifikovaných a propojených přepravních technologií zítřka.

 

Díky použití našeho modulárního přístupu a díky spolupráci s celou řadou technologických partnerů můžeme rychle inovovat a přicházet se zítřejšími automatizovanými, elektrifikovanými a propojenými řešeními přepravy už dnes. Naše pilotní technologie, mezi které patří naše e-dálnice v Německu, Švédsku či Itálii nebo koncepce našich autonomních vozidel,jsou zásadními stavebními kameny, které nám umožňují zkoumat možnosti, rozvíjet schopnosti a demonstrovat potenciál nových technologií našim zákazníkům i partnerům.

Výzkum

Výzkumné a vývojové oddělení společnosti Scania vyvíjí produkty, služby a řešení, která poskytují zákazníkům nejvyšší kvalitu, efektivitu i ziskovost. Inovace výzkumu a vývoje se z velké části zaměřují na pokrok v oblasti nízkouhlíkových řešení přepravy.

 

Ve výzkumu a vývoji společnosti Scania žijeme v přítomnosti i v budoucnosti současně. V každém projektu bereme v úvahu a hodnotíme potřeby zákazníků, změny našeho okolí, právní požadavky a postavení našich konkurentů. Každá změna ovlivňuje celkový obraz. Úspora paliva je ve vyváženém poměru s výkonem motoru, hmotnost je zase ve vyváženém poměru s bezpečností a nosností. Kvalita je však pro naše zákazníky vždy naší nejvyšší prioritou.

 

Autonomní, elektrifikovaná a propojená řešení přepravy jsou na prvním místě – stejně jako řešení, která používají biopaliva. Společnost Scania nabízí největší portfolio motorů, které využívají alternativy k fosilním palivům. Tyto motory se používají v nákladních vozidlech a autobusech s pohonem na etanol i ve vozidlech s pohonem na kapalný nebo stlačený bioplyn. Všechny naše motory Euro 5 a Euro 6 mohou spalovat bionaftu HVO a téměř všechna naše vozidla mohou k provozu využívat bionaftu FAME. Tato udržitelná řešení přepravy – dostupná v okamžité současnosti – jsou výsledkem desetiletí intenzivního výzkumu a vývoje motorů.

Digitalizace

Digitální transformace ovlivňuje všechny části společnosti a mění firmy i organizace. Ve společnosti Scania vidíme příležitosti a zrychlujeme svoji práci – chceme využívat výhody digitálního prostředí a všeho, co nám může nabídnout.

 

Spolu s urbanizací a udržitelností je digitalizace jedním z hlavních globálních trendů, které ovlivňují společnost i dopravní průmysl. Digitalizace má velký dopad na ekosystém udržitelné přepravy a mění obchodní modely v odvětví přepravy. Výrobky, výrobní procesy a dodavatelské řetězce se totiž vzájemně propojují – nové technologie urychlují inovace a vytvářejí nová rizika a příležitosti.

 

Ve společnosti Scania používáme digitální technologii ke zlepšení našich hlavních procesů a vytváření nových obchodních příležitostí. Tím vytváříme obchodní hodnotu pro všechny, na které se společnost Scania zaměřuje – od lidí a planety, přes zákazníky a partnery až po naše výsledovky ziskovosti a budoucí růst.

Podnikání

Odvětví přepravy zažívá se setkává s vlnou nových technologií – od elektrifikace a automatizace až po digitalizaci. To zpětně transformuje obchodní model společnosti Scania a mění ji z výrobce těžkých vozidel na poskytovatele udržitelných řešení přepravy. Jak se naše podnikání vyvíjí, musíme zajistit, abychom měli dovednosti, které nám umožní na probíhající změny reagovat.

 

Odpověď společnosti Scania spočívá v rozvoji lidí, se kterými pracujeme – spoléháme na náborový proces zaměřený na dovednosti, které budeme v příštích letech potřebovat. Ve společnosti Scania však musíme také rozvíjet správnou kulturu, podporovat flexibilitu, zvídavost a agilní podnikatelské myšlení. 

 

Musíme také zajistit, aby naši lidé jednali v souladu s naší strategií a udržitelnost byla jádrem všeho, co děláme. Jelikož inovace závisí na nových perspektivách, musíme také rozvíjet rozmanitost pracovní síly a inkluzivní pracovní kulturu, v níž se uznává a oceňuje individualita.

 

Díky použití našeho modulárního přístupu a díky spolupráci s celou řadou technologických partnerů můžeme rychle inovovat a přicházet se zítřejšími automatizovanými, elektrifikovanými a propojenými řešeními přepravy už dnes. Naše pilotní technologie, mezi které patří naše e-dálnice v Německu, Švédsku či Itálii nebo koncepce našich autonomních vozidel,jsou zásadními stavebními kameny, které nám umožňují zkoumat možnosti, rozvíjet schopnosti a demonstrovat potenciál nových technologií našim zákazníkům i partnerům.

Projekt Autonomous Transport Solutions společnosti Scania

Společnost Scania vždy stála v čele inovativních řešení nákladní přepravy a autonomní přeprava není výjimkou. Systém Autonomous Transport Solutions společnosti Scania byl vyvinut ve spolupráci s předními dodavateli technologií a akademickými institucemi.

 

Automatizace bude mít revoluční dopad na dopravu, na zlepšení energetické účinnosti, na bezpečnost a na zmírnění problémů s hustotou dopravy. Autonomní nákladní vozidla v budoucnu zásadně změní přepravu těžkého zboží, transformují logistické toky a umožní přepravu zboží na delší vzdálenosti bez zastavení. Autonomní veřejná doprava podpoří větší sdílení jízd s menšími vozidly, vyšší frekvenci a přímější linky, které nabízejí lepší pohodlí a komfort.

 

K přechodu na autonomní dopravu již ve skutečnosti dochází. V současné době probíhají zkoušky autonomních taxíků a autobusů a mnoho logistických center po celém světě se již stává částečně nebo zcela autonomními.

 

Samořízená nákladní vozidla jsou pouze jedním prvkem portfolia autonomní přepravy společnosti Scania. Systém Autonomous Transport Solutions je kompletní řešení od společnosti Scania, které zahrnuje logistiku manipulace, přiřazování úkolů vozidlům a sdílení informací mezi vozidly a infrastrukturou. Každé řešení přepravy je individuálně přizpůsobeno potřebám zákazníka.

 

Díky vestavěné inteligenci dokážou autonomní nákladní vozidla interpretovat podmínky, přizpůsobit se svému okolí a provádět předem stanovené úkoly.

 

Ačkoli první fází vývoje je testování systémů v průmyslových prostorech, jako jsou doly a přístavy, budou v blízké budoucnosti k dispozici pro všeobecné využití na silnicích. Spuštění v relativně regulovaném průmyslovém prostředí dává společnosti Scania jedinečnou příležitost důkladně vyvinout systémy dříve, než se použijí ve složitějších prostředích.