Privacy verklaring

Een van de kernwaarden bij Scania is respect voor het individu. Dat is de basis waarop u met ons te maken hebt als gewaardeerde klant, als chauffeur van onze voertuigen, als medewerker in onze wereldwijde organisatie, als vertrouwde zakenpartner/leverancier, of als u een bezoek brengt aan onze websites, ruimtes of evenementen.

 

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Scania CV AB, tenzij anders vermeld in een privacyverklaring die specifiek bedoeld is voor een markt of een dienst toegankelijk via www.scania.com.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om:

 

  • onze producten en diensten te leveren,
  • u te ondersteunen en te helpen bij het gebruik van onze producten en diensten,
  • te voldoen aan en gevolg te geven aan contractuele verplichtingen, zowel die van ons als die van u,
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten,
  • informatie te geven over onze producten en diensten alsmede over aankomende evenementen,
  • de kwaliteit te verbeteren en onze bestaande, maar ook nieuwe producten en diensten, alsmede onze organisatie verder te ontwikkelen.

 

Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens altijd met eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen. Zo nu en dan maken wij gebruik van vertrouwde zakenpartners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren. In die gevallen dat wij uw gegevens met onze zakenpartners moeten delen, zorgen we ervoor dat die uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen als wij doen.

 

Met deze privacyverklaring willen we u informeren welke persoonsgegevens we mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat uw rechten en uw privacy worden gewaarborgd. Meer informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u in specifieke gevallen vinden in meer gedetailleerde privacyverklaringen en dienstbeschrijvingen. In deze gevallen zult u de informatie vinden bij het openen van de toepassing/het systeem/de dienst. Wanneer u hier vragen of zorgen over hebt kunt u ons altijd hier bereiken of contact opnemen met uw contactpersoon bij Scania.