DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Dane osobowe, które zbieramy, zależą od Państwa relacji ze Scania. W poniższych zakładkach można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat danych osobowych, które zbieramy w różnych celach.

 

Klienci

 

Jakie dane osobowe Państwa jako klientów przetwarzamy?

 

W sytuacji gdy Państwo reprezentują firmę cele przetwarzanych danych osobowych określone zostały w tabeli poniżej. Jeśli występują Państwo jako indywidualni przedsiębiorcy, wszystkie dane, które przetwarzamy na temat Państwa firmy, stają się danymi osobowymi.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby utworzyć bazę danych potencjalnych klientów, na przykład, za pomocą danych od osób trzecich.

·         Dane organizacji, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

Uzasadniony interes

Aby przedstawić ofertę cenową

·         Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Jeśli są Państwo przedsiębiorcą indywidualnym, przetwarzamy dane finansowe, takie jak oceny kredytowe

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu,  naczepy, zabudowy lub silinika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Uzasadniony interes

Aby zrealizować zapisy zawartej umowy

·         Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Jeśli są Państwo przedsiębiorcą indywidualnym, przetwarzamy dane finansowe, takie jak oceny kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także  dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia,  faktury

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także, identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Zobowiązanie umowne

Aby świadczyć usługi i wsparcie oraz wykonać zobowiązania umowne

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu,  naczepy, zabudowy lub silinika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy lub silinika, lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Zobowiązanie umowne

Aby poinformować Państwa o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja i godziny pracy

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu,  naczepy, zabudowy lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Regulacje prawne dotyczące marketingu

Aby monitorować nasze wyniki i poznać poziom Państwa zadowolenia z naszych produktów i usług oraz zaprosić Państwa do udziału w badaniach ankietowych

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja i godziny pracy

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankietowe.

Uzasadniony interes

Aby podjąć działania korygujące

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

 

Uzasadniony interes lub zobowiązanie umowne

 

Aby analizować, poprawiać jakość i opracowywać produkty, usługi naszej organizacji

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Dane finansowe, takie jak oceny kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury.

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład, informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

·         Odpowiedzi na pytania ankietowe.

Uzasadniony interes

Aby wypełnić zobowiązania prawne i uzasadnione wnioski ze strony organów prawnych i innych upoważnionych podmiotów

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Dane finansowe, takie jak oceny kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia,  faktury.

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także, identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby dostarczyć żądane informacje i odpowiednie aktualizacje

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu,  naczepy, zabudowy lub silnika, a także, identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT  i identyfikator użytkownika

·         Geolokalizacja

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi z naszych systemów informatycznych.

Uzasadniony interes

 

Kierowcy

 

Jakie dane osobowe Państwa jako kierowców/operatorów przetwarzamy?

 

 

Prowadzisz pojazd Scania lub jesteś operatorem maszyny z komponentami Scania

 

Zbieramy różne rodzaje danych operacyjnych dotyczących pojazdu, silnika, naczepy, zabudowy lub innego produktu takie jak zużycie paliwa, styl jazdy, położenie geograficzne pojazdu, kody błędów itd. Wszystkie te informacje stają się danymi osobowymi, jeśli możemy zidentyfikować, kto prowadzi pojazd lub jest operatorem maszyny. Przetwarzamy te dane, aby:

·         świadczyć usługi zamówione przez klienta – więcej informacji o przetwarzaniu danych można znaleźć w opisie Usługi,

·         na żądanie dostarczać prezentacyjne usługi w pojazdach,

·         prowadzić zdalną diagnostykę oraz planować naprawy i konserwację,

·         zapewnić wsparcie

·         wypełnianie zobowiązań umownych

·         poprawić jakość i rozwój istniejących i nowych produktów, a także usług naszej organizacji,

·         wypełnić zobowiązania prawne i uzasadnione żądania wystosowane przez prawnie uprawnione organy i inne podmioty,

·         informować o aktualizacjach

 

Gromadzone przez nas dane są dostarczane przez pracodawcę, gromadzone z pojazdu, silnika, naczepy, zabudowy, lub innego produktu, a także tworzone  w naszych systemach informatycznych, z których korzystasz.

 

Uczestniczą Państwo w konkursie dla kierowców organizowanym przez Scania.

 

Jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w konkursie dla kierowców organizowanym przez Scania, musimy zebrać niektóre Państwa dane osobowe – na przykład imię i dane kontaktowe – w celu przetworzenia rejestracji i udziału w konkursie. Dane te są przekazywane bezpośrednio przez Państwa.

 

W sytuacji awaryjnej na drodze dzwonią Państwo na naszą linię pomocy Scania Assistance

 

Jeśli w sytuacji awaryjnej na drodze zdecydują się Państwo skontaktować się z nami, by uzyskać pomoc w nagłych wypadkach, musimy przetworzyć Państwa dane, aby dokonać identyfikacji, poznać Państwa sytuację, udzielić pomocy i skontaktować się z Państwem w celu stałego przekazywania informacji na temat Państwa przypadku.

 

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

 

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 

 

Podstawa prawna

 

 

Aby wypełnić zobowiązania umowne, takie jak:

· dostawa usług zamówionych przez klienta lub Państwa pracodawcę,

· na żądanie dostarczać prezentacyjne usługi w pojazdach,

· prowadzić zdalną diagnostykę oraz planować naprawy i konserwację,

· zapewnić wsparcie

 

 

·         Zachowanie kierowcy, na przykład styl jazdy, w tym geolokalizacja i godziny pracy

·         Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika, na przykład informacje dotyczące komponentów pojazdu, zużycia paliwa, hamowania, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Dzienniki systemowe z naszych systemów informatycznych

 

 

Uzasadniony interes

 

 

Aby monitorować zobowiązania umowne klienta

 

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Preferencje kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak schemat jazdy, geolokalizja,  godziny pracy  i ustawienia preferencji

·          Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika, na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

 

 

Uzasadniony interes

 

 

Aby przetwarzać Państwa udział w naszych konkursach dla kierowców

 

 

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Państwa wiek

·         Wybrany język

·         Nazwa firmy Państwa pracodawcy

·         Zachowanie kierowców, takie jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy oraz ustawienia preferencji w pojazdach;

·          Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika, na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

 

 

Zgoda

 

 

Aby zapewnić pomoc w nagłych przypadkach na drodze

 

 

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·          Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Numer rejestracyjny

·         Opis sytuacji awaryjnej wraz z opisem wszelkich obrażeń fizycznych oraz niezbędnej pomocy medycznej

·         Pozycja geograficzne

·         Dane pojazdu do zdalnej diagnostyki

·         Nagranie połączeń audio lub wideo

 

 

Uzasadniony interes

 

 

Aby podjąć działania korygujące

 

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

 

 

Uzasadniony interes lub Zobowiązanie umowne

 

 

 

Aby podnosić jakość i rozwijać nasze produkty i usługi oraz nasza organizację

 

 

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład informacje z części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Przypadki pomocy w nagłych wypadkach

·         Odpowiedzi na pytania ankietowe.

·         Lokalizacja

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

 

 

Uzasadniony interes

 

 

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań prawnie upoważnionych organów i innych podmiotów

 

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny   pracy  i ustawienia preferencji

·          Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

 

 

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

 

 

Aby dostarczyć żądane informacje i odpowiednie aktualizacje.  

 

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·          Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

 

 

–      geolokalizacja

 

 

Uzasadniony interes / Regulacje prawne dotyczące marketingu

 

 

Aby śledzić nasze wyniki i zadowolenie z naszych produktów i usług, w tym z udziału w ankietach

 

 

 - Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu,

 

 

–      Preferowany kontakt,

 

 

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·        Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankiety.

 

 

 

Uzasadniony interes

 

 

Aby przedstawić ofertę klientowi / Twojemu pracodawcy

 

 

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, naczepy, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

 

 

 

Uzasadniony interes

 

 

 

 

 

Pracownicy

 

 

Jakie Państwa dane jako pracownika przetwarzamy ?

 

 

Jako pracodawca Scania będzie przetwarzać dane osobowe osób, które chcemy pozyskać, kandydatów, pracowników, konsultantów i byłych pracowników.

 

Kiedy ubiegasz się o stanowisko w Scania, prosimy o podanie pewnych danych osobowych w celu przetworzenia Twojej aplikacji i, jeśli jesteś zatrudniony, przygotowania umowy o pracę.

W okresie Państwa zatrudnienia w Scania przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

·         administrowania Twoją pracą,

·         wypełniania naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy,

·         realizacji naszych uzasadnionych interesów w celu:

            - kierowania, planowania i oceny pracy,

            - ochrony pracowników i majątku przedsiębiorstwa,

            - kontaktowania się z pracownikami i informowania ich,

            - zachowania przejrzystości dla właścicieli i ogółu społeczeństwa.

 

Po rozwiązaniu umowy z Państwem przetwarzamy ograniczone ilości danych wymaganych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, np. dane przedstawiające okres Państwa zatrudnienia.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Administrowanie personelem 

(np. kontaktowanie się z osobami o umiejętnościach i kompetencjach atrakcyjnych dla Scania poprzez wysyłanie informacji o 

wydarzeniach i możliwościach kariery, organizowanie konkursów i programów stażowych oraz tworzenie profili grup docelowych).

 

 

–       informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu)

–       wcześniejszy związek ze Scania (np. praca letnia, staż, poprzednie zatrudnienie)

–       dane edukacyjne (takie jak wykształcenie, nazwa szkoły/ uczelni)

–       dane dotyczące zatrudnienia w przypadku stażu (takie jak data rozpoczęcia / zakończenia, rozmiar buta i odzieży rodzaj umowy, niebieski / biały kołnierzyk, wynagrodzenie, numer zatrudnienia, dział, menedżer)

–       alergie

–       dane ankietowe (takie jak wykształcenie, stanowisko pracy, wiek, płeć, zainteresowania, imię i nazwisko, adres e-mail)

 

 

Uzasadniony interes / Regulacje prawne dotyczące marketingu

 

 

 

 

Rekrutacja

 

–       Informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu)

–       Wcześniejszy związek ze Scania (np. praca letnia, staż, poprzednie zatrudnienie)

–       Kompetencje, doświadczenia i umiejętności (takie jak zawód i historia zawodowa, referencje i rekomendacje, test wydajności)

–       Sprawdzenie przeszłości (zbierane są dane o ostatecznym kandydacie na określone stanowiska)

 

 

 

 

 

Uzasadniony interes / Zgoda / Obowiązek prawny

 

 

 

 

Administracja personelem i wynagrodzeniami

 

–       Informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres)

–       Dane o zatrudnieniu (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia)

–       Informacje finansowe (takie jak wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasu pracy itp.)

 

 

 

 

Obowiązek kontraktowy/ Obowiązek prawny

Zarządzanie podróżami

 

–       Informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres)

–       Dane o zatrudnieniu (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia)

–       Informacje finansowe (takie jak wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasu pracy itp.)

 

 

 

 

Uzasadniony interes

Wykonywanie prawnych obowiązków (dokonywanie zawiadomień do władz, realizowanie obowiązków dotyczących sygnalistów) w celu przestrzegania układów zbiorowych (przykładowo odprowadzać uzgodnione ubezpieczenie i składki emerytalne) i odpowiadać na żądanie instytucji jak banki i zakłady ubezpieczeń 

 

 

 

 

–       Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

–       Data zatrudnienia (data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, nazwa zakładu pracy)

–       Obywatelstwo

–       Data urodzenia

–       Udzielenie licencji

–       Informacje finansowe (takie jak wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasowe, numer konta itd),

–       Godziny pracy i urlopy,

–       Członkostwo w związku zawodowym ( aby wykonać układy zbiorowe, dane są zbierane w razie potrzeby),

–       Dane o logowaniu z systemu informatycznego i logowania się do systemu,

–       Logi z aplikacji i oprogramowania,

–       Obrazy rejestrowane w nadzorze przy wykorzystaniu kamer i wizerunki

 

 

 

 

Obowiązek prawny lub  uzasadniony

interes

Środowisko pracy (np. przeprowadzanie ustawowych badań lekarskich, dokumentowanie incydentów i zdarzeń, dokumentowanie środowiska pracy) i rehabilitacja

 

 

–       Dane kontaktowe i dane dotyczące zatrudnienia (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zatrudnienia)

–       Dane o zatrudnieniu (takie jak numer zatrudnienia, okres zatrudnienia, początkowa i końcowa data)

–       Informacje organizacyjne (miejsce pracy, centrum kosztów, bezpośredni kierownik itd.)

–       Oceny działania

–       Informacje edukacyjne i kompetencyjne (takie jak wykształcenie, szkolenia, doświadczenia zawodowe, zestawy umiejętności)

–       Dane dotyczące wydajności i zachowania

–       Urlopy i godziny pracy (takie jak urlop, urlop rodzicielski, zmiany, nadgodziny)

–       Dane osobowe w systemach, które mają być aktualizowane, ulepszane lub wymieniane

 

Uzasadniony interes lub prawny obowiązek

Planowanie i działania następcze (np. planowanie siły roboczej, inwentaryzacja kompetencji, planowanie sukcesji, działania następcze konsultantów) oraz tworzenie statystyk i analiz w celu poprawy i rozwoju organizacji, procesów i systemów informatycznych

 

 

–       Dane kontaktowe i dane dotyczące zatrudnienia (takie jak imię, email, numer zatrudnienia)

–       Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, okres zatrudnienia, data początkowa i końcowa)

–       Oceny działania

–       Informacje edukacyjne i kompetencyjne (takie jak wykształcenie, szkolenia, doświadczenia zawodowe, zestawy umiejętności)

–       Dane dotyczące wydajności i zachowania

–       Urlopy i godziny pracy (takie jak urlop, urlop rodzicielski, zmiany, nadgodziny)

–       Dane osobowe w systemach, które mają być aktualizowane, ulepszane lub wymieniane

 

Uzasadniony interes lub

obowiązek prawny

 

Uczenie się i rozwój (przykładowo rozwój kompetencji, P&D, poszukiwanie talentów, edukacja i treningi) 

 

–       Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, historia zatrudnienia w Scania)

–       Dane kontaktowe (takiej jak imię, e-mail adres, numer telefonu)

–       Informacje dotyczące wykształcenia i kompetencji (takie jak wykształcenie, szkolenia, zestawy umiejętności)

–       Doświadczenie zawodowe

–       Data zatrudnienia

–       Plany rozwoju

 

Uzasadniony interes lub prawny obowiązek

Ekspatriacja

 

 

–       Dane kontaktowe (takiej jak imię, e-mail adres, numer telefonu, adres)

–       Obywatelstwo

–       Data urodzenia

–       Data zatrudnienia (takie jak data początkowa zajmowanego stanowiska)

–       Informacje finansowe (takie jak wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasowe, numer konta itd)

–       Kompetencje i doświadczenie zawodowe

–       Dane rodziny (takie jak członkowie rodziny i ich obywatelstwo, data urodzenia)

 

 

Obowiązek kontraktowy

 

Zapewnienie dostępu do naszych systemów informatycznych i ich aktualizacji, ulepszanie lub wymiana naszych systemów

 

–       Dane kontaktowe (takiej jak imię, e-mail adres, numer telefonu, adres)

–       Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika)

–       Ustawienia preferencji użytkownika w systemach

–       Dzienniki korzystania z naszych systemów

 

Uzasadniony interes

Bezpieczeństwo w nagłych wypadkach

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia

–       Dane organizacyjne (takie jak imię kierownika, dział, miejsce pracy)

–       Imię i dane kontaktowe osoby do kontaktu w razie wypadku,

–       Obywatelstwo

–       Data urodzenia

 

 

Uzasadniony interes lub ochrona żywotnych interesów

 

Ochrona naszych pracowników i majątku spółki

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

–       Dostęp do dzienników  z systemów informatycznych i systemów wejścia

–       Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych

–       Nadzór kamery

–       Raporty o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

–       Zgłoszenia o zdarzeniach z powodu niewłaściwego postępowania

 

Uzasadniony interes

Przekazywanie danych osobowych na zewnątrz w celu identyfikacja Państwa jako pracowników Scania i umożliwienia wykonywania obowiązków pracowniczych

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika)

–       Prawo jazdy / dowód rejestracyjny

–       Dane osobowe na umowach

–       Obrazy, materiały filmowe i dźwiękowe

 

Uzasadniony interes

Analizowanie, ulepszanie i rozwój istniejących i nowych produktów i usług

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika)

–       Obywatelstwo

–       Data urodzenia

–       Prawo jazdy / dowód rejestracyjny

–       Dostęp do dzienników  z systemów informatycznych i systemów wejścia,

–       Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych

Uzasadniony interes

Aby dostarczyć żądane informacje i odpowiednie aktualizacje 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Uzasadniony interes

Aby zachować zgodność z licencjami na programy open source

–       Dane kontaktowe współtwórców (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Obowiązek kontraktowy

Rozwiązanie stosunku pracy

 

–       Czas zatrudnienia

–       Wiek

–       Kompetencje

–       Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę

–       Podstawa rozwiązania umowy (np. zgłoszenia niewłaściwego postępowania, dane dotyczące rehabilitacji, oceny wyników, środki prawa pracy, plany działania, kompetencje i umiejętności)

–       Propozycja zmiany miejsca pracy

–       Porozumienie rozwiązujące umowę

–       Staż pracy

Prawny obowiązek

 

Partnerzy biznesowi / dostawcy

 

 

Jakie dane osobowe Państwa jako partnerów biznesowych lub dostawców przetwarzamy ?

 

Jeśli pracują Państwo jako przedstawiciel dostawcy, który dostarcza  produkty i usługi na rzecz Scania, przetwarzamy ograniczone ilości  Państwa danych osobowych, np. dane kontaktowe i identyfikacyjne. Służy  to do oceny oferty, zarządzania umową i zapewnienia Państwu dostępu do  odpowiednich systemów informatycznych.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby ocenić ofertę od Państwa lub Państwa pracodawcy lub ocenić nowego Partnera Biznesowego, w obu przypadkach dopuszcza się kontrolę przeszłości prowadzonej działalności

 

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

–       Jeśli są Państwo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak  ratingi kredytowe i ceny

–       Informacje o przeszłości prowadzonej działalności (takie jak warunki i cechy osobiste lub  zawodowe, dane finansowe, powiązania z urzędnikami państwowymi oraz – o  ile jest to prawnie dozwolone – możliwe przestępstwa.

 

Uzasadniony interes

Aby wykonać umowy zawarte z Państwem lub Państwa pracodawcą

 

 

–       Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

–       Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu, numer organizacji biznesowej

–       Jeśli są Państwo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności

 

Obowiązek kontraktowy lub uzasadniony interes

Aby zapewnić dostęp do naszych systemów informatycznych

 

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Identyfikator użytkownika

–       Ustawienia językowe w systemach

–       Dzienniki korzystania z naszych systemów

 

 

Uzasadniony interes

Przekazanie danych osobowych na zewnątrz w celu identyfikacji użytkownika jako partnera/dostawcy Scania

 

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia)

 

Uzasadniony interes

Aby komunikować się z Państwem lub Państwa pracodawcą

 

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji biznesowej)

 

Uzasadniony interes

Aby podnosić jakość i rozwijać nasze produkty i usługi oraz nasza organizację

 

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji biznesowej)

–       Jeśli są Państwo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności

–       Dzienniki korzystania z naszych systemów

 

Uzasadniony interes

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych wniosków organów ścigania i innych organów

–       Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji biznesowej)

–       Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

–       Obywatelstwo

–       Data urodzenia

–       Prawo jazdy lub dowód rejestracyjny

–       Dostęp do dzienników  z systemów informatycznych i systemów wejścia,

–       Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych

Obowiązki prawne lub uzasadniony interes

 

W celu dostarczenia informacji i  odpowiednich aktualizacji

–       Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

Uzasadniony interes / Regulacje prawne dotyczące marketingu

Aby zapewnić zgodność z licencją na program open source

 

–       Dane kontaktowe współtwórców (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

 

Obowiązek kontraktowy

 

 

odwiedzający

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy jako odwiedzającego ?

 

Kiedy odwiedzają Państwo nasze placówki lub uczestniczą w naszych wydarzeniach, przetwarzamy dane o Państwie, aby móc spełnić cel Państwa wizyty i  sprawić, że wizyta będzie udana i bezpieczna. Mogą to być dane kontaktowe i numer prawa jazdy, a także preferencje żywieniowe i informacje o towarzyszach podróży.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jakie kategorie danych przetwarzamy

Podstawa prawna

Aby spełnić cel Państwa wizyty w Scania

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres

–       Informacje o towarzyszach podróży (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek)

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji biznesowej)

–       Język

–       Preferencje żywieniowe

–       Szczegóły dotyczące podróży i zakwaterowania

–       Prawo jazdy

–       Szczegóły hosta

 

Uzasadniony interes

Aby chronić naszych gości i aktywa naszej firmy

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dostęp do dzienników z systemów informatycznych i systemów wejścia

–       Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych

–       Nadzór kamery

–       Raporty o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

–       Dane dotyczące zdrowia

 

 

 

Uzasadniony interes

Aby podnosić jakość i rozwijać nasze produkty i usługi oraz nasza organizację

 

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Informacje o towarzyszach podróży (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek)

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji biznesowej)

–       Język

–       Szczegóły dotyczące podróży  i zakwaterowania

–       Prawo jazdy

–       Szczegóły hosta

 

Uzasadniony interes

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych wniosków organów ścigania i innych organów.

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Informacje o towarzyszach podróży (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek)

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy,  numer telefonu i numer organizacji biznesowej)

–       Język

–       Szczegóły dotyczące podróży  i zakwaterowania

–       Prawo jazdy

–       Szczegóły hosta

 

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

Dostarczanie żądanych informacji, usług i aktualizacji, w tym audycji internetowych, raportów rocznych.

 

–       Dane kontaktowe (takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres)

–       Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji biznesowej

–       Język

 

Uzasadniony interes

 

 

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, Państwa przeglądarka dostarcza nam pewnych informacji, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, na przykład czy używają Państwo urządzenia mobilnego lub komputera, w jakim regionie świata się Państwo znajdują i z jakiej przeglądarki korzystają. Dane te pomagają nam dostosować naszą stronę internetową i poprawić jakość przeglądania. Używamy ograniczonej liczby plików cookie, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, zobacz naszą politykę plików cookie.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Ocena wykorzystania strony internetowej i jej ulepszenie

 

–    Adres IP

–    Ustawienia przeglądarki

–    Typ urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do witryny

–    Obszar zainteresowania

 

Uzasadniony interes

Aby poprawić jakość przeglądania stron internetowych

 

 

–       Adres IP

–       Geolokalizacja

–       Rodzaj i wersja przeglądarki internetowej

–       System operacyjny

–       Data i  godzina Państwa wizyty

–       Adres URL witryny odsyłającej

–       Kraj przeglądania

 

Uzasadniony interes

Aby zapewnić Ci ukierunkowane informacje i kampanie

 

–       Adres IP

–       Geolokalizacja

–       Rodzaj i wersja przeglądarki internetowej

–       System operacyjny

–       Data i  godzina Państwa wizyty

–       Adres URL witryny odsyłającej

–       Kraj przeglądania

 

Uzasadniony interes lub zgoda/Regulowane przepisami marketingowymi w danym kraju

 

 

 

 

 

członek publiczności

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy od ciebie jako członka publiczności ?

 

Scania opracowuje systemy pomagające kierowcom, a także pojazdy jeżdżące autonomicznie, bez kierowcy. W ramach prac rozwojowych nasze pojazdy są wyposażone w czujniki, takie jak kamery, które mogą przechwytywać na przykład obraz lub tablicę rejestracyjną podczas przejazdu w pobliżu. Dane zebrane przez takie czujniki nie będą wykorzystywane do śledzenia lub identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej, lecz przetwarzane wyłącznie do celów określonych poniżej.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby ostrzec kierowcę, uniknąć wypadków i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

–       Nagrania wideo środowiska wzdłuż dróg, które przejeżdżają  pojazdy. Dotyczy to  również innych pojazdów, pieszych i każdego lub  czegokolwiek, co jest wystarczająco blisko pojazdu.

–       Geolokalizacja

–       Tablice rejestracyjne

 

Uzasadniony interes

Opracowanie i weryfikacja oprogramowania do jazdy autonomicznej.

 

–       Nagrania wideo środowiska wzdłuż dróg, które przejeżdżają  pojazdy. Dotyczy to  również innych pojazdów, pieszych i każdego lub  czegokolwiek, co jest wystarczająco blisko pojazdu.

–       Geolokalizacja

–       Tablice rejestracyjne

 

Uzasadniony interes