Scania Production System

scania system produkcyjny

Scania jest globalnym producentem pojazdów użytkowych, posiadającym fabryki na całym świecie. Produkcja bazuje na Scania Production System, wyraźnie określonym podejściu, pozwalającym spełniać potrzeby klientów, a jednocześnie osiągać wysoką rentowność, tempo rozwoju i konkurencyjność.

 

Sukces Scania jest wynikiem długofalowej, sprecyzowanej i efektywnej pracy zespołowej, w której każdy pracownik ma swój istotny udział.

 

Dalszy rozwój Scania wymaga, aby wszyscy rozumieli i stosowali w praktyce wspólne wartości i zasady firmy. Scania Production System (SPS) stanowi wspólną bazę, które umożliwia spełnianie potrzeb klientów, a jednocześnie osiąganie wysokiej rentowności, tempa rozwoju i konkurencyjności.

 

Przełomowe dla powstania SPS były lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to Scania sformułowała cztery podstawowe zasady: sytuacja normalna – ujednolicone metody pracy, prosto ode mnie, wydajność produkcji dostosowana do zapotrzebowania i ciągłe doskonalenie. W oparciu o nie Scania opracowała metody pracy zapewniające większą konkurencyjność i rentowność. Scania stosuje podejście długofalowe i zawsze może polegać na własnych zasadach, za którymi kryją się kluczowe wartości: „Najważniejszy jest klient”, „Szacunek dla człowieka” i „Eliminacja marnotrawstwa”. Scania dąży do maksymalizacji efektywności potoków produkcji, umożliwiającej spełnianie wymagań klientów.

 

Scania Production System jest mocno zakorzeniony w kulturze organizacyjnej firmy, ponieważ został wypracowany w fabrykach Scania. Firma stworzyła własny model, w którym najważniejszym elementem jest szkolenie, wiedza, doświadczenie i chęć ciągłego doskonalenia się każdego, bez wyjątku, pracownika.

 

Od kiedy Scania zaczęła pracować według SPS, wyraźnie spadła absencja chorobowa, a wydajność systematycznie rośnie.

 

Pracownicy są bardziej zadowoleni, gdy mogą uczestniczyć w kształtowaniu własnego miejsca pracy i rozumieją po co i w jaki sposób wprowadzamy udoskonalenia. Scania chce, by wiedza była dostępna dla wszystkich.

 

SCANIA koncern globalny

Globalny system produkcji i oferta produktów zapewniają dużą elastyczność w optymalizacji wydajności i kosztów wytwarzania. 

Produkcja bazuje na systemie modułowym, co oznacza, że większość podzespołów pojazdów i silników może być łączonych ze sobą w wielu różnych konfiguracjach. A to z kolei pozwala na dużą wariantowość produkcji przy użyciu mniejszej ogólnej liczby podzespołów. Jednocześnie system modułowy pozwala wykorzystać ekonomię skali w rozwoju, produkcji i serwisie.