Oświadczenie Spółki Scania na temat Prywatności

Podstawową wartością Scania jest szacunek dla jednostki. Jest to podstawa, gdy współdziałamy z Państwem w roli naszego cenionego klienta, kierowcy naszych pojazdów, współpracownika w naszej globalnej organizacji, zaufanego partnera biznesowego lub dostawcy lub gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, obiekty lub goszczą na wydarzeniach.

 

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Scania Production Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku, chyba że w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym rynku lub usługi dostępnej za pośrednictwem www.scania.com/slupsk/pl/home.html lub innych dokumentach określono inaczej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne aby:

  • dostarczać nasze produkty i usługi
  • wspierać Państwa i pomagać w korzystaniu z naszych produktów i usług
  • wypełniać i monitorować zarówno nasze, jak i Państwa zobowiązania umowne
  • wypełniać zobowiązania prawne i uzasadnione wnioski organów ścigania i innych organów
  • dostarczać informacji o naszych produktach i usługach, jak również o nadchodzących wydarzeniach
  • poprawiać jakość i dalej rozwijać nasze produkty i usługi, a także naszą oranizacje

 

Staramy się obchodzić się z Państwa danymi osobowymi i chronić je z takim samym szacunkiem i rzetelnością, jakie zastosowalibyśmy w przypadku nas samych. Czasami korzystamy z zaufanych partnerów biznesowych, którzy pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i usług. W takich przypadkach, gdy musimy udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym, dbamy, aby traktowali je oni z takim samym szacunkiem i rzetelnością jak my.

 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie dane osobowe możemy przetwarzać, dlaczego to robimy i w jaki sposób zapewniamy poszanowanie Państwa praw i prywatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w określonych przypadkach można znaleźć w bardziej szczegółowych informacjach o prywatności i w opisach usług. W takich przypadkach informacje znajdziecie Państwo podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji/systemu/usługi. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami scania.slupsk@scania.com lub porozmawiać z wyznaczoną osobą ze strony Scania (informację można uzyskać używając w/w maila lub korzystając z formularza kontaktowego).