Se pare că te aflii în .

Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scania Credit Romania IFN SA

1.       Regulile prelucrarii datelor personale de catre Scania Credit Romania IFN SA

Scania Credit Romania IFN SA, cod Registrul Comertului J23/1818/2005, CIF RO17992167, se ocupa de acorduri contractuale care contin datele personale ale clientului si, prin urmare, este supusa legislatiei actuale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere monitorizeaza prelucrarea datelor personale de catre Scania Credit Romania IFN SA. In acest context, Scania Credit Romania IFN SA a stabilit reguli de protectie a datelor personale. Aceste reguli completeaza ceilalti termeni de acord pe care Scania Credit Romania IFN SA i-a incheiat cu clientii si se aplica tuturor serviciilor furnizate de Scania Credit Romania IFN SA.

Datele personale includ toate informatiile care pot fi legate de o persoana fizica.

In cazul in care prelucrarea nu se efectueaza in conformitate cu o alta legislatie, baza legala pentru prelucrarea efectuata de Scania Credit Romania IFN SA se va axa pe necesitatea realizarii unui contract cu clientul, potrivit cerintelor de reglementare sau daca nu exista niciun alt temei juridic, prelucrarea se va baza pe consimtamantul voluntar, exprimat si informat al clientului.

Daca aveti intrebari sau ingrijorari, sunteti intotdeauna bineveniti sa ne contactati la adresa de e-mail dpocredit@scania.ro sau sa vorbiti cu o persoana de contact de la Scania.

Scania Credit Romania IFN SA are rolul de operator de date cu caracter personal, inscris cu numarul 26267, in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, in continuare, „Regulamentul” sau „GDPR”).

 

2.       Scopul prelucrarii

Scopul prelucrarii datelor personale de catre Scania Credit Romania IFN SA este in principal managementul clientilor si al contractelor, pentru ca Scania Credit Romania IFN SA sa poata indeplini sarcini si contracte cu clientul, precum si sa indeplineasca cerintele de reglementare. In plus, Scania Credit Romania IFN SA va procesa date cu caracter personal numai in masura permisa de lege sau daca clientul va fi de acord cu aceasta prelucrare.

Pe langa cele de mai sus, datele cu caracter personal sunt procesate in urmatoarele scopuri:

•      Bazele evaluarii creditului,

•      Analiza pietei si a clientilor,

•      Activitati de marketing si vanzari,

•      Dezvoltarea afacerilor si metodelor, inclusiv elaborarea modelelor de evaluare a creditului,

•      Statistica si gestionarea riscurilor, de exemplu in modelele de calcul al riscurilor utilizate pentru respectarea regulilor de adecvare a capitalului.

 

3.       Informatii privind prelucrarea si dreptul de acces

Informatiile despre prelucrarea datelor personale si a normelor de protectie personala ale Scania Credit Romania IFN SA vor fi puse la dispozitie prin intermediul internetului, dar pot fi furnizate si pe suport de hartie.

Clientul poate, printr-o cerere scrisa si semnata in nume propriu catre Scania Credit Romania IFN SA, solicita si sa obtina din partea operatorului confirmarea faptului ca i se prelucreaza sau nu date cu caracter personal iar in cazul in care asemenea date sunt prelucrate, clientul poate obtine acces la datele respective precum si la urmatoarele informatii:

  1. scopurile prelucrarii;
  2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
  3. destinatarii sau categoriile  de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate  in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
  4.  perioada pentru care se preconizeaza  ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau daca acest lucru nu este posibil, criteriile  utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
  5. existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii
  6. dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere;
  7. in cazul in care datele personale nu sunt colectate de la persoana vizata, dreptul de a afla orice informatii disponibile prevind sursa acestora;
  8. existenta unui proces decizional automatizat  incluzand crearea de profiluri iar in acest caz , dreptul de a obtine informatii pertinente privind logica utilizata si  consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata;
  9. dreptul de a fi informata cu privire la  existenta unor garantii adecvate in cazul transferului datelor cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala.

 

4.       Date personale colectate de Scania Credit Romania IFN SA

Datele personale care sunt inregistrate de catre Scania Credit Romania IFN SA vor fi primite in principal direct de la client. Aceste date cu caracter personal sunt orice date, informatii privind o persoana fizica in viata,  care permit direct sau indirect identificarea acesteia.

Datele cu caracter personal colectate de Scania Credit Romania IFN SA de la clienti sunt : nume, prenume, adresa administrativa, CNP, adresa de email, date de localizare , etc.

In cazul in care datele ,  nu au fost obtinute de la clienti, Scania Credit Romania IFN SA va furniza urmatoarele informatii:

a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale reprezentantului acestuia;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupa caz;

(c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii;

(d) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dupa caz;

(f) daca este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internationala si indicarea garantiilor adecvate sau corespunzatoare precum si mijloacelor de a obtine o copie a acestora;

(2)  Pe langa informatiile mentionate mai sus, Scania Credit Romania IFN SA furnizeaza clientului urmatoarele informatii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta a datelor prelucrate:

(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

(b)  interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta;

(c) existenta dreptului clientului de a solicita Scania Credit Romania IFN SA, accesul la acestea datele cu caracter personal,  dreptul la rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii si a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;

(d) atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul clientului existenta dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(e) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

(f) sursa din care provin datele cu caracter personal si, daca este cazul, daca acestea provin din surse disponibile public;

(g) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri precum si informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Scania Credit Romania IFN SA  furnizeaza informatiile mentionate mai sus:

(a) intr-un termen rezonabil dupa obtinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o luna, tinandu-se seama de circumstantele specifice in care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(b) daca datele cu caracter personal urmeaza sa fie utilizate pentru comunicarea cu clientul cel tarziu in momentul primei comunicari catre  clientul respectiv; sau

(c) daca se intentioneaza divulgarea datelor cu caracter personal catre un alt destinatar, cel mai tarziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oara.

  In cazul in care Scania Credit Romania IFN SA intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost obtinute, va furniza clientului, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante.

 Prevederile de mai sus nu se aplica daca si in masura in care:

(a) persoana vizata detine deja informatiile;

(b) furnizarea acestor informatii se dovedeste a fi imposibila sau ar implica eforturi disproportionate,

(c) obtinerea sau divulgarea datelor este prevazuta in mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau

(d) in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sa ramana confidentiale in temeiul unei obligatii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligatii legale de a pastra secretul;

Atunci cand colecteaza date de la terte parti (de exemplu, de la companii de raportare a creditelor), clientul va fi informat, cu exceptia cazului in care colectarea are un temei legal.  Daca Scania Credit Romania IFN SA doreste sa obtina informatii de la client care nu sunt necesare pentru a indeplini acordul, Scania Credit Romania IFN SA va informa mai intai clientul ca furnizarea informatiilor este voluntara cat si ce date vor fi utilizate (de exemplu, scopul prelucrarii).

 

5.       Date personale inregistrate de Scania Credit Romania IFN SA

Scania Credit Romania IFN SA va inregistra, in momentul contractului si in conditiile contractuale curente, date despre client si alte persoane legate de relatia contractuala.

Scania Credit Romania IFN SA va inregistra, de asemenea, informatii despre persoanele cu care Scania Credit Romania IFN SA a refuzat sa incheie un acord. Acest lucru se intampla pentru a informa clientul despre respingere si pentru a documenta relatia mai tarziu, inclusiv pentru justificarea respingerii.

 

6.       Extractia

Datele cu caracter personal inregistrate pot fi transmise autoritatilor publice si altor parti terte atunci cand acest lucru este impus de legea privind divulgarea sau dezvaluirea reglementarilor. Daca legea permite si obligatia de confidentialitate a Scania Credit Romania IFN SA nu o impiedica, datele cu caracter personal pot fi divulgate altor banci si societati de finantare, altor companii din cadrul grupului Scania precum si partenerilor pentru utilizarea in scopurile indicate pentru prelucrare.

Atunci cand misiunile sunt efectuate in sau din strainatate, datele cu caracter personal asociate vor fi predate unei banci straine si / sau asistentului sau. Legislatia tarii beneficiare reglementeaza masura in care aceste date cu caracter personal vor fi predate autoritatilor publice sau organismelor de control, pentru a retine taxele si impozitele tarii beneficiare, precum si pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului. In urma unui astfel de transfer, Scania Credit Romania IFN SA solicita ca, persoana care primeste date cu caracter personal de la Scania Credit Romania IFN SA, sa respecte acelasi nivel de protectie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Scania Credit Romania IFN SA trebuie sa il respecte in conformitate cu legislatia aplicabila.

 

7.       Monitorizarea si marketingul clientilor

Scania Credit Romania IFN SA poate informa clientul despre produsele din categoriile de produse pentru care exista deja o relatie contractuala intre client si Scania Credit Romania IFN SA. Produsele Scania Credit Romania IFN SA sunt impartite in urmatoarele categorii:

•      Leasing, imprumuturi si alte credite.

Fara consimtamantul clientului, Scania Credit Romania IFN SA va putea sa foloseasca urmatoarele informatii pentru monitorizarea clientului: numele clientului, datele de contact, datele de nastere si serviciile sau produsele pentru care clientul a incheiat un acord. Astfel de date neutre, daca este cazul, vor fi preluate de Scania Credit Romania IFN SA dintr-un registru comun al clientilor de grup.

Scania Credit Romania IFN SA va utiliza in scopuri de marketing si marketing direct, datele cu caracter personal colectate de la clienti numai cu acordul acestora.

Clientul poate retrage acceptul de utilizare a datelor sale cu caracter personal in scopuri de marketing, evitand astfel primirea de materiale de marketing.

 

8.       Clasificarea riscurilor clientilor si portofoliilor de credite

Scania Credit Romania IFN SA va prelucra informatiile de credit si alte date cu caracter personal utilizate in sistemele de calcul a cerintelor de capital, a riscurilor de credit si a altor riscuri. Metodele interne de evaluare includ modelele, procesele de lucru si de luare a deciziilor ale Scania Credit Romania IFN SA pentru managementul creditului, mecanismele de control, sistemele informatice si regulile interne care sunt legate de clasificarea si cuantificarea riscului de credit si a altor riscuri.

Datele personale pentru aceste scopuri vor fi disponibile, extrase si prelucrate de companii de raportare a creditelor si de alte companii din cadrul Grupului Scania.

 

9.       Sistem informatic

Operatiunile informatice si de sistem ale Scania Credit Romania IFN SA fac parte din Scania IT AB. Datele personale vor fi, prin urmare, transmise si prelucrate de Scania IT AB in scopul declarat. In contextul operatiunilor informatice si de sistem, Scania IT AB este un asistent de informatii personale.

 

10.    Date GPS si informatii despre vehicule

Scania Credit Romania IFN SA poate procesa informatii despre coordonatele GPS si informatii despre vehicule, de exemplu, urmarirea vehiculelor in legatura cu recuperarea. Aceasta actiune este o consecinta a acordului incheiat de Scania Credit Romania IFN SA cu clientul.

 

11.    Valori reziduale si returnarea vehiculelor

Scania Credit Romania IFN SA va procesa si va impartasi datele personale partilor externe care ofera garantii de valoare reziduala sau alte tipuri de angajamente, precum si partilor externe pentru a permite returnarea vehiculelor si echipamentelor inchiriate. Acesti parteneri pot fi companii din grupul Scania sau garanti externi pentru valoarea reziduala.

 

12.    Prevenirea si divulgarea infractiunilor - spalare de bani

Scania Credit Romania IFN SA va prelucra date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitate de entitate raportoare, potrivit legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.  Datele vor fi colectate si pot fi predate, institutiilor de supraveghere si control prevazute de lege precum si altor autoritati publice cu competente legale in aceasta materie.

Scania Credit Romania IFN SA are obligatia de a raporta datele si tranzactiile suspecte catre Banca Nationala a Romaniei si catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.

 

13.    Corectarea,  stergerea si restrictionarea prelucrarii

Scania Credit Romania IFN SA va sterge sau va anonimiza datele personale inregistrate atunci cand scopul prelucrarii individuale este indeplinit, cu exceptia cazului in care datele sunt sau pot fi stocate in plus fata de acestea in conformitate cu legea. In limitele specificate in legislatia aplicabila, Clientul poate solicita corectarea datelor cu caracter personal inexacte care il privesc si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Clientul are dreptul de a obtine din partea Scania Credit Romania IFN SA stergerea datelor cu caracter personal in urmatoarele situatii:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) clientul si-a retras consimtamantul in temeiul caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;

(c) clientul se opune prelucrarii in temeiul situatiei speciale in care se afla si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau clientul se opune prelucrarii in scop de marketing direct;

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Scania Credit Romania IFN SA in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern;

Prevederile de mai sus nu se aplica in cazul in care prelucrarea este necesara:

 (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

(b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Scania Credit Romania IFN SA;

(c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;

(d) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

In cazurile in care o decizie a fost luata automat, cum ar fi deciziile de creditare, clientul are dreptul de a obtine o descriere a circumstantelor care guverneaza decizia automatizata, precum si o oportunitate de reevaluare a deciziei de catre o persoana fizica cu exceptia situatiei in care decizia automatizata este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre client si Scania Credit Romania IFN SA, a cazului in care clientul a consimtit in mod explicit la luarea unei asemenea decizii respectiv in cazul in care o asemenea prelucrare este autorizata de dreptul intern sau de dreptul Uniunii Europene.

 

Conform legislatiei, fiecare client are dreptul de a solicita informatii despre datele cu caracter personal prelucrate de Scania Credit Romania IFN SA. Aceasta solicitare este facuta in scris, semnata si adresata Ofiterului de Protectie a Datelor Scania Credit Romania IFN SA, la adresa Soseaua Bucuresti nr.5, Comuna Ciorogarla, Judet Ilfov sau la adresa de email dpocredit@scania.ro. La aceeasi adresa, clientul poate trimite si o solicitare de corectare a unor date incorecte sau incomplete.

 

Scania Credit Romania IFN SA va furniza clientului datale solicitate in masura in care se poate stabili cu certitudine identitatea persoanei care a formulat cererea de furnizare a informatiilor. In cazul in care acest aspect nu poate fi stabilit cu certitudine, vom putea solicita informatii suplimentare in vederea stabilirii identitatii persoanei care a formulat cererea.

 

Scania Credit Romania IFN SA va furniza clientului o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de client, operatorul poate percepe o taxa care sa acopere costurile administrative.

 

Scania Credit Romania IFN va raspunde solicitarilor clientilor in vederea furnizarii de date si informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in termen de  cel mult 60 de zile calendaristice care curg de la data receptionarii cererii, potrivit dispozitiilor legale.

 

In cazul in care cererile din partea unui client sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Scania Credit Romania IFN poate sa perceapa o taxa rezonabila care sa tina cont de costurile administrative pentru transmiterea sau comunicarea informatiilor sau pentru luarea masurilor solicitate; sau sa refuze sa dea curs cererii.

In sensul celor de mai sus, o cerere va fi apreciata ca nefondata sau excesiva, in functie de urmatoarele criterii:

    a) obiectul cererii;

    b) caracterul repetitiv al cererii;

    c) existenta unor prelucrari suplimentare de date cu caracter personal, prin raportare la cele desfasurate la momentul formularii cererii precedente.

 

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

 

Dreptul de acces

Puteti solicita, gratuit, sa va prezentam ce date personale procesam cu privire la dvs.

Va vom raspunde cererii, folosind adresa dvs. pe care ne-ati furnizat-o si pe care am inregistrat-o in sistemele noastre (e-mail sau adresa postala) sau, daca alegeti, documentul ce contine raspunsul nostru poate fi ridicat de la biroul nostru, unde este necesar sa va identificati inainte de a va furniza datele.

 

Dreptul de rectificare

Aveti dreptul de a va actualiza datele cu caracter personal pentru a va asigura ca avem intotdeauna informatiile corecte.

 

Dreptul de stergere

Puteti ca, fara intarziere, sa obtineti stergerea datelor dvs. personale, daca se aplica oricare dintre urmatoarele conditii:

•        daca datele nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate,

•        daca prelucrarea  datelor se bazeaza doar pe consimtamantul dvs. si va retrageti acel consimtamant,

•        daca stergerea acestora este necesara pentru a indeplini o obligatie legala.

 

Dreptul de a obiecta

Aveti intotdeauna dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale pentru marketing direct. Acesta este un drept absolut, deci, daca va opuneti, nu vom mai folosi datele dvs. pentru marketing direct.

De asemenea, aveti dreptul de a va opune la orice procesare pe care o facem in temeiul unui interes legitim. Daca obiectati, atunci trebuie sa specificati in detaliu cu privire la ce anume obiectati si de ce.

Intr-o asemenea situatie, noi trebuie sa demonstram ca interesul legitim pentru procesare prevaleaza fata de interesele, drepturile si libertatile individuale; sau trebuie sa demonstram ca prelucrarea pe care o facem este pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

 

Dreptul de restrictionare

Aveti dreptul de a solicita o oprire temporara a procesarii datelor dvs. Prelucrarea poate fi restrictionata in urmatoarele situatii:

•        cand credeti ca datele dvs. sunt incorecte si ne-ati solicitat sa le corectam. Ne puteti deci solicita ca prelucrarea datelor dvs. sa fie restrictionata daca validam faptul ca datele dvs. sunt incorecte;

•        cand prelucrarea datelor este ilegala, dar va opuneti stergerii datelor dvs., solicitand in schimb ca folosirea acestor date sa fie restrictionata ;

•        cand noi nu mai avem nevoie de datele dvs., dar ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a obtine datele pe care ni le-ati furnizat pentru a le folosi in alta parte.

Acest drept se aplica doar in cazurile in care prelucrarea facuta de catre noi a datelor dvs. este bazata pe consimtamant privind prelucrarea datelor sau prin care ati incheiat un contract cu noi.

 

14. Notificarea incalcarii (plangere)

Daca credeti ca datele dvs. sunt prelucrate cu incalcarea prevederilor Regulamentului 679/2016 va rugam sa ne raportati acest lucru imediat.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea privind Protectia Datelor din tara dvs.

Date de contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro

 

15. Cum protejam datele personale?

Ne angajam sa protejam intotdeauna datele dvs. si vom lua toate masurile rezonabile legale, tehnice si organizatorice de securitate pentru a proteja in mod corespunzator datele personale pe care le procesam, de orice manipulare, pierdere, distrugere sau acces ilegal.

Masurile noastre de securitate sunt imbunatatite in mod continuu in conformitate cu dezvoltarea produselor si serviciilor de securitate disponibile.

Solicitam prestatorilor externi de servicii, prin reglementari contractuale, sa implementeze si sa aplice garantii de securitate pentru a asigura confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal si sa efectueze prelucrarea in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor.

 

16. Cat de mult timp pastram datele?

Vom pastra datele dvs. doar atata timp cat este necesar:

Ca regula, datele dvs. vor fi pastrate pentru o perioada de 5 ani incepand cu 1 ianuarie al anului urmator terminarii relatiilor contractuale cu compania reprezentata de dvs. Totusi, pot exista situatii in care vom pastra datele dvs. o perioada mai indelungata:

•        pentru a ne indeplini obligatiile legale.

•        in cazul in care se deruleaza o procedura judiciara in legatura cu relatiile contractuale pentru incheierea sau executarea carora am colectat si prelucrat datele dvs.