Möt våra medarbetare

För Scania är våra medarbetare vår mest värdefulla tillgång. Vår kultur av ständiga förbättringar uppmuntrar medarbetare över hela världen att utveckla sina färdigheter, arbetsmetoder och sig själva, vilket lägger grunden för en karriär som hjälper individen och Scania.