Kaross

I Karossverkstaden tillverkas karossen till Scanias lastbilshytter

Plåtdetaljer svetsas ihop till en hyttstomme som sedan skickas vidare för målning och inredning. En hytt består av hundratals plåtartiklar som i huvudsak levereras från Presshallen.

Delarna svetsas ihop till delkomponenter som i sin tur sätts samman till en hyttstomme.

Arbetet är i stor utsträckning automatiserat med hjälp av robotar, en viktig förutsättning för god arbetsmiljö och hög kvalitet.

Production Skills

Production Skills utbildar och tränar robotoperatörer i Kaross. Läs mer om deras arbete med att stärka och höja kompetensnivån bland robotoperatörer.