Med teamet som drivkraft - SPS Office

23 APRIL 2024

Möt våra medarbetare på SPS Office, avdelningen som arbetar med Scanias produktionssystem (SPS) på Scania Oskarshamn.

Teamet består av nio personer som arbetar främst med metodutveckling, förvaltning och träning inom Scanias Produktionssystem, SPS.

Ofta använder vi vårt SPS-hus för att beskriva hur de olika delarna av produktionssystemet hänger ihop. Grunden är våra värderingar, vårt ledarskap och hur de olika delarna är beroende av varandra. Produktionssystemet beskriver vårt gemensamma sätt att tänka, så att vi tillsammans ska få ett så bra resultat som möjligt. Det som nyligen varit fokus på SPS Office är att teamet har stöttat verksamheten att genomföra en kärnvärdesträning. Under 2023 uppdaterades nämligen SPS-huset i syfte att få mer likriktade kärnvärden inom Traton-koncernen som Scania tillhör. Vi har gått från sex till fem kärnvärden, där alla kärnvärden har fått en uppdaterad innebörd och mer naturlig plats i vårt hus. 

På SPS Office finns stora möjligheter att tränas i ledarskap, få en djupare kompetens i Scanias produktionssystem och det ges även möjlighet att skapa ett brett kontaktnät. Teamet supporterar och tränar lokalt men nätverkar även globalt med övriga SPS Office inom Scania där också Kina-projektet ingår (Scanias nya fabrik i Rugao).

Avdelningen arbetar nära produktion för att fånga upp olika behov och stötta verksamheten. Inom SPS finns flera kända metoder och verktyg, en av dessa är TPM (Total Productive Maintenance) som SPS Office supporterar och tränar medarbetare i. Tillsammans med produktion och underhåll ser teamet till att vi har hög tillgänglighet på vår maskinpark.

Inom avdelningen för SPS finns en arbetsmiljökoordinator som arbetar med frågor kopplade till hälsa och arbetsmiljö. Koordinatorn stödjer ledning, chefer och övriga i verksamheten i det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat deltagande i olika arbetsgrupper och identifiera behov kring framtagning av lokala arbetsmiljörutiner och instruktioner.
 
SPS i vardagen
Ett av verktygen inom SPS är 5S som är en välkänd metod för att organisera arbetsplatsen. 5S består av delarna; Sortera, Systematisera, Skick, Standardisera samt Skapa goda vanor. Metoden går lätt att applicera även i hemmet. Exempelvis i köket arbetar vi ofta med att standardisera i våra kökslådor med bestickskorgar med respektive bestick på sin plats. Genom att ta bort onödiga föremål och endast ha nödvändiga redskap tillgängliga förenklas och effektiviseras flödet i köket. Denna metod går även att applicera på andra delar i hemmet, exempelvis i filhanteringen på din dator. Sortera filer, rensa och standardisera med ett system för att organisera dina mappar med färger, innehåll och benämningar så skapar du goda rutiner och vanor för framtiden.
 
På bilden ses teamet på SPS Office i Oskarshamn.