Med teamet som drivkraft - Fastighet

26 FEBRUARI 2024

Avdelningen Fastighet tillhör Scanias underhållsorganisation, Scania Industrial Maintenance, och ansvarar för anläggningsunderhåll inom hela Scania Oskarshamn.

– Vi behöver vara problemlösare, är väldigt flexibla och har hög beredskap, säger Anders.

 

Anläggningsunderhåll omfattar all skötsel och fastighetsförvaltning.

 

– I organisationen ingår 28 personer och vi är ett väl sammansvetsat gäng som hjälper varandra vid behov, framhåller underhållschef Anders Sköld.

 

– Vi ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde och standard. Vi lägger upp underhållsplaner och utför reparationer av olika slag, allt från påkörda portar till mer omfattande fastighetsreparationer. Till viss del anlitar vi externa entreprenörer, men det mesta gör vi själva, säger Anders Sköld.

 

Verksamheten är uppdelad i tre olika avdelningar: Gårdar och Vägar, Elverkstaden och Rörverkstaden:

 

Gårdar och vägar
Sju medarbetare på Gårdar och vägar ansvarar för trädgård och yttre fastighetsskötsel.  I arbetet ingår skötsel av grönområden, Scaniaslingan, skogsområden i anslutning till fabriken, snöröjning och halkbekämpning. Avdelningen ansvarar även för att samtliga yttertak och rökluckor ska underhållas.

 

Ställageteknikerna arbetar med förebyggande underhåll, nybyggnation och reparationer av pallställage. Samtliga pallställage ska också besiktigas två gånger per år. 

 

Elverkstaden
Elverkstaden har 11 medarbetare. På avdelningen ingår både starkströms- och svagströmselektriker. De ansvarar bland annat för all allmänbelysning, såväl inomhus som utomhus, samt inkommande el och egna ställverk. I ansvarsområdet för svagströmstekniker ingår skalskydd, vilket innebär inbrottslarm, kortläsare, övervakningskameror och brandlarm.

 

Rörverkstaden
Rörverkstaden har åtta drifttekniker, varav fyra har beredskap alla dagar, dygnet runt, hela året. Avdelningen ansvarar för all tryckluftsproduktion, vatten- och avloppsanläggningar, ventilationssystem, sprinklersystem och sköter viss produktionsutrustning. Avdelningen hanterar också fjärrvärmen och fördelar ut den i fabriken. Avdelningens drifttekniker arbetar också med analys och förbättringsarbete för att hitta energislöserier.

 

För övrigt har Fastigheter också ett nära samarbete med stödfunktionen Industriella fastighetsprojekt.