Gymnasieelever får träna att köra robot

18 MARS 2024

Scania erbjuder en enklare robotutbildning till gymnasieskolor i Kalmar län för att bredda elevernas intresse och kunskap. Men även för att ge möjlighet till skolorna att få träning i en maskinpark som de annars inte har tillgång till. 

Under vecka 11 har vi haft besök av en klass från Etecs El-och energiprogram med inriktning elteknik. De 25 eleverna och deras lärare har fått robotutbildning av våra robottränare med gott resultat.

 

Elevernas kommentarer har varit att det var riktigt roligt, spännande och lärorikt!