God trivsel förutsätter respekt och förtroende för varandra

2 MAJ 2024

Arbetet för att jämställdhet, inkludering och mångfald är en naturlig del i Scanias arbete. Här får vi läsa om hur Line 5 i Monteringen arbetar med dessa frågor. 

- Det är viktigt att se alla som individer för att en grupp ska fungera, säger Filip Lindén Löfgren, teamleader på Line 5 i Monteringen.

 

Arbetet för att jämställdhet, inkludering och mångfald är en naturlig del i Scanias arbete.

 

– Det är viktigt att hålla aktivt främja detta levande i det dagliga arbetet, genom att föra en ständig dialog och skapa trygghet så alla vågar berätta om något har hänt, framhåller gruppchef Mikael Gustavsson.

 

– En förutsättning för god trivsel är att respektera varandra och bygga upp ett långsiktigt förtroende. Genom att se och prata med alla i gruppen skapar vi en trygghet och alla vågar då lyfta olika frågor, fortsätter Filip.

 

– Tack vare Scanias stora engagemang och fokus på jämställdhet, inkludering och mångfald är alla medvetna om dess betydelse och vi pratar nu mycket mer om detta, säger Mikael.

 

Värmande att se
För att skapa en bra gruppdynamik krävs ett närvarande ledarskap.

 

– Närvaro är en förutsättning för att kunna lära känna alla i gruppen, skapa förtroende för varandra och tidigt kunna fånga upp saker i gruppen om det behövs, säger Mikael.

 

Sammansvetsad grupp

Till hjälp i deras arbete kring jämställdhet, inkludering och mångfald finns verktyg som diskussionsspelet Equality & Inclusion Game. I verksamheten lyfts även dagligen ämnet på pulsmöten.

 

– Genom att vi är en väl sammansvetsad grupp, flertalet har jobbat tillsammans i sex år eller mer, har vi ett stort förtroende för varandra och kan öppet diskutera olika frågor. Samtidigt är det bra att kunna använda verktyg för att belysa olika frågeställningar, säger Filip.

 

Har roligt tillsammans
Erica Svensson, Josefine Johansson och Karl Ährlin är montörer. De håller med om att stämningen i gruppen är väldigt god.

 

– Vi är lika mycket vänner som kollegor och har roligt tillsammans, säger Erica.

 

– Jag tycker att vi är väldigt inkluderande, man känner sig aldrig obekväm, och vi har en bra dialog och kommunikation, fortsätter Karl.

 

Att medarbetarna känner stor gemenskap gör att de även umgås och har aktiviteter utanför jobbet.

 

– På fritiden går vi ibland ut och äter tillsammans, bowlar, spelar lasergame, paintball, innebandy och gör mycket annat. Vi brukar också överraska när någon fyller år och har även då aktiviteter tillsammans, berättar Josefine.

 

– För mig, som har jobbat som gruppchef i mer än 20 år på olika liner, är det fint att se en grupp efter så många år som fortfarande har en så stor kamratskap och gör saker tillsammans även på sin fritid, avslutar Mikael.