Gemensamma aktiviteter stärker gruppen

10 MAJ 2024

På flera plan arbetar Logistikutveckling på Scania Oskarshamn för att stärka lagandan i gruppen.

– Vi har roligt tillsammans och alla känner sig trygga med varandra. Den tryggheten skapar vi genom att göra aktiviteter tillsammans även på vår fritid, säger logistiktekniker Jennifer Nord.

 

Logistikutveckling på Scania Oskarshamn har 21 medarbetare, uppdelade inom tre områden. Stort fokus ligger på att skapa god trivsel, trygghet och en bra arbetsmiljö för alla.

 

– Vi jobbar mycket med resultaten från vår medarbetareundersökning och gör en aktivitetslista. Vi ser på hur vi ligger till, vad vi gör bra och vad vi ska fortsätta att jobba med och utveckla.

 

Respekt för varandra

För att fokusera på jämställdhet, inkludering och mångfald används Inkluderingsspelet som är ett spel som tagits fram på Scania för att fokusera på att skapa dialog kring inkludering.

 

Vi planerar in och gör aktiviteter med jämna mellanrum. Det är bra för att hålla dialogen levande. På vår avdelning har vi länge fokuserat på respekt och vi behandlar varandra på ett just sätt, säger Maryana.

 

Inkluderingsspelet får igång diskussioner och dialog i olika frågor.

 

– Det är ett bra material för att diskutera frågor om jämställdhet, inkludering och mångfald utifrån olika perspektiv, hur man tolkar olika händelser kan öppna nya ögon, säger logistikutvecklare Rickard Bengzon.

 

Inkludering omfattar även att alla i teamen medverkar i förbättringsarbete. För att komma in som ny i gruppen är också en bra introduktion viktig.

 

– Vi har ett introduktionsprogram som vi följer när vi får nya medarbetare så att de snabbt ska komma in i arbetet på vår avdelning och bli en del av oss, säger Maryana.

 

Öppet feedbackklimat

Ett öppet feedbackklimat skapar trygghet.

 

– Om jag har gjort en presentation är det värdefullt att få feedback om jag har gjort rätt eller om något kan förbättras. Det är viktigt att känna att man har hela avdelningen i ryggen och att vi är överens. Det skapar trygghet och stärker lagkänslan, säger Rickard.

 

Tillsammans med Scania Oskarshamns företagspsykolog utvecklar man feedbackarbetet.

 

– Det handlar mycket om konstruktiv kritik för att utvecklas i sitt arbete. Att bli bättre och mer mottaglig genom att jobba tillsammans och ta hjälp av sina kollegor, säger Maryana.

 

Firar framgångar

Logistikutveckling har även ”hjärnvänliga” aktiviteter för att stärka gruppen.

 

– Vi har kognitiv träning, även kallad för hjärnträning. Det är en metodik för att ta hand om oss själva på bästa sätt. Genom regelbundna övningar underhåller och förbättrar vi vår kognitiva förmåga, säger Maryana.

 

Ett exempel är att lägga in pauser mellan möten för att låta hjärnan återhämta sig en stund.

 

– Vi bokar också in tid i våra kalendrar för reflektionstid över utfört jobb, säger logistikutvecklare Marcus von Kiöhling.

 

– Vi firar framgångar i våra projekt. När vi är klara med ett projekt bjuder vi in alla i gruppen, presenterar resultatet och delar med oss av kunskap och erfarenhet, fortsätter Maryana.

 

Aktiviteter tillsammans

Logistikutveckling har också friskvårdsaktiviteter.

 

– Vi är aktiva i Scania Oskarshamns Hälsoutmaning (olika aktiviteter som Företagshälsovården anordnar under året) och inspirerar varandra. Det kan vara allt från att ta långpromenader till att spela padel eller ha ett yogapass, säger logistiktekniker Avdo Hodzic.

 

Deltagandet i aktiviteter utanför jobbet är mycket stort.

 

– Vi har 90–95 procents deltagande i allt vi gör. Att alla bidrar och är delaktiga är positivt för hela avdelningen, säger Maryana.

 

– Vi har roligt tillsammans, fortsätter Jennifer. Vi har varit på laxvandring i Emån, lammsafari, vi lunchar på stan ibland, har sommarfest och en padelgrupp, bowlar och har spinning med mera.

 

Nästa steg är att jobba mer med den fysiska kontorsmiljön på Logistikutveckling.

 

– Vi har beställt en skrivbordscykel. Eftersom vi sitter mycket i vårt arbete är det ett bra sätt för att kunna vara aktiv, exempelvis på digitala möten. Det är viktigt att vi tar hand om vår hälsa. Även mindre åtgärder bidrar till att förbättra och behålla vår hälsa, avslutar Avdo.