Energibesparing 2023

18 APRIL 2024

Scania Oskarshamn har som mål att minska vår energianvändning med 2 200 megawattimmar (MWh) per år, utfallet för 2023 blev bättre än målet.

– Olika åtgärder bidrog till att besparingen blev 3 709 MWh under 2023, berättar hållbarhetschef Pernilla Zackrisson.

 

Energibesparingen var alltså nästan dubbelt så stor som målsättningen, och motsvarar en årlig energianvändning i cirka 185 villahushåll, beräknat på 20 MWh per villa.

 

– Den största besparingen gjorde Grund- och Täcklacksmåleriet, genom besparingar i form av optimering av brännare till ugnar och behovsstyrd ventilation. Mycket handlar om att bara använda energin när man verkligen behöver den, säger Pernilla.

 

Hon är mycket nöjd med att hållbarhetsarbetet år efter år leder till goda resultat.

 

– Förra året klarade vi samtliga miljömål, det gäller energiförbrukning, vattenförbrukning och avfall.

 

Energisnål belysning
Under 2024 blir det fortsatt fokus på behovsstyrd ventilation och på belysning. All processbelysning i Monteringen byts successivt ut till LED-belysning, men det sker även förändringar i Kaross.

 

– Produktionsteknikerna i Kaross testar just nu att dimra processbelysning så att det är tänt där operatörerna arbetar men nedsläckt över robotar. Syftet är att spara energi och förlänga livslängden på befintlig belysning, berättar Pernilla.

 

Ökad medvetenhet
Aktiviteter planeras även för avfall, ökad medvetenhet i organisationen hoppas leda till än mindre avfallsvolymer.

 

– Varje avdelning i Monteringen får i uppdrag att se på ”topp 3” bland det som kastas. Detta kommer att ge bättre och tydligare statistik, som hjälper oss att kunna förändra arbetssätt för att fortsätta minska vårt avfall. Samtidigt ger det input till våra förpackningstekniker för att kunna påverka leverantörer och se över rutiner för att minimera avfall, avslutar Pernilla.