Scania Climate Day 2024

10 MAJ 2024

Scanias Climate Day sker i samband med Global Earth Day, som i år inföll den 22 april.

I syfte att ta vårt engagemang för hållbarhet till nästa nivå och göra det möjligt för alla våra medarbetare att lära sig mer om klimatförändringarna arrangerade Scania den första Climate Day 2019 som varit en återkommande aktivitet efter det. Climate Day äger rum i anslutning till Global Earth Day, som i år var den 22 april. 

 

Under en två veckorsperiod har alla våra medarbetare på Scania Oskarshamn gått igenom ett lärande inspirationsmaterial i form av en film, följt av gruppdiskussioner samt quizfrågor. Tanken är att man sedan ska kunna jobba vidare med materialet på egen hand om man så önskar i sina grupper.

 

Årets Climate Day har belyst hur alla medarbetare kan bidra till ett hållbart transportsystem. Fokus har varit Scanias vetenskapligt baserade koldioxidminskningsmål och våra möjligheter till att gemensamt bidra till hur vi uppfyller dessa mål.