Yahya vill inspirera andra medarbetare

5 DECEMBER 2023

När Yahya kom till Sverige 2005 hade han ingenting. Jobbet på Scania Oskarshamn blev mycket viktigt för honom och han har hela tiden tiden känt en stolthet över sitt arbete.

Han sprudlar av entusiasm när han berättar om vilka möjligheter Scania erbjuder sina anställda. Yahya är själv ett lysande exempel på att det går att ta nya vägar.

 

– Jag har hela tiden haft en vilja att utvecklas och komma långt, säger Yahya Ghalyoun som idag arbetar som produktionstekniker inom Montering & Logistik.

 

Men när Yahya som 22-åring började på Scania Oskarshamn för 18 år sedan kunde han inte ens drömma om den utvecklingsresa som han då påbörjade.

 

– Detta trodde jag inte var möjligt, men det är viktigt att tro på sig själv. Du måste visa engagemang, ha tålamod och inte ge upp. Jag älskar det jag gör och trivs väldigt bra med mitt arbete. Jag vill med min resa inspirera andra och visa att det går att utvecklas inom företaget om man vill. Har man inte den utbildning som krävs är mitt råd att utbilda sig för att lyckas, säger Yahya.

 

Alltid känt en trygghet
Yahya började sin resa inom Scania i Monteringen, först på Line 5, följt av Line 4 där han arbetade i 10 år. 

 

– I början var språket och kommunikation en stor utmaning, men jag har hela tiden känt en trygghet på mitt jobb. Jag var flexmontör, vilket innebar att jag emellanåt blev utlånad till andra liner för att stötta bemanningen vid behov. Det gjorde att jag under tre år hann med att arbeta på samtliga liner.

 

Studerade till produktionstekniker
Yahya antar gärna nya utmaningar och vill driva förbättringsarbeten. När det nya hyttprogrammet, NTG, skulle lanseras fick han medverka i ett utvecklingsprojekt.

 

– Vi jobbade med att förbereda dubbelkörningen när den nya hytten skulle tillverkas parallellt med den gamla. Det handlade om att säkra kvalitet och producera på bästa sätt.

 

Efter att sedan ha jobbat med utvecklingsarbete på Line 5 i 1,5 år tog hans resa en ny väg.

 

– Under pandemin studerade jag till produktionstekniker och var klar med min utbildning 2020. Jag gjorde praktik och mitt examensarbete på Teknikavdelningen på Scania Oskarshamn.

 

Därefter skulle Yahya få testa att arbeta på Teknikavdelningen i ett halvår och sedan gå tillbaka till produktionen. Men hans chef såg att Yahya var en driven person och erbjöd honom tjänsten att bli produktionstekniker.

 

– Det var fantastiskt och gav mig möjligheter att få ta ansvar för en line och ta beslut om förbättringar i nära samarbete med gruppchef och teamleader. Vi lyckades under ganska kort tid genomföra ett flertal förbättringar.

 

Känt ett stort stöd
I rollen som produktionstekniker känner Yahya att han har stor nytta av att ha arbetat i produktionen i många år. Nu arbetar han med utvecklingsarbete på IB-Line (Instrumentbräda) och Line 6.

 

– Det är viktigt att vi sporrar varandra och drar nytta av varandras kunskap för att ständigt utvecklas, avslutar Yahya.