Scania vill bidra till att göra regionen attraktiv

29 NOVEMBER 2023

En viktig del i arbetet för att skapa en attraktiv region är att stötta föreningar som bidrar till folkhälsa och en meningsfull fritid för många.

– Som stor arbetsgivare är det betydelsefullt att vi stöttar föreningslivet, organisationer och samhället i stort i vår region, säger Ida Hammarqvist, Kommunikationschef.

I företagets samhällsengagemang tar Scania ansvar för bland annat sport och kultur, genom stöd till föreningslivet i Oskarshamn med omnejd.

– När Scania söker ny kompetens och nya medarbetare som ska bosätta sig i Oskarshamn så väger de in hur attraktiv platsen är att leva och bo på. Därför ser vi ett stort värde i att stötta allt från elitidrott till mindre kulturföreningar och andra organisationer, säger Ida.

Genom donationer, gåvor och sponsring stöder Scania områden som vetenskap och forskning, utbildning, välgörenhetsändamål, sport och kultur. Syftet är att stärka Scanias varumärke och bidra till socialt värdeskapande.

– Policyn vid sponsring är att föreningarna framför allt bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet. När vi går in med stöd ska de ha en tydlig plan för hela sin verksamhet, ett jämställdhetstänk och en satsning på både flickor och pojkar, säger Hans Andersson som är Ekonomichef och ansvarig för Scania Oskarshamns sponsring.

IK Oskarshamn är en av många föreningar som Scania sponsrar och är ett långtgående samarbete som pågått sedan klubben bildades. Även IK Oskarshamn tar ett stort socialt ansvar genom medverkan i olika projekt med syfte att påverka till ett positivt samhällsklimat och ett starkare Oskarshamn, tillsammans.