Scania träffade studenter på Jönköpings Universitet

10 NOVEMBER 2023

Den 8 november var det dags igen för Jönköping Tekniska Högskolas arbetsmarknadsdag Karriärum och Scania Oskarshamn var med på plats för att träffa ingenjörsstudenterna.

Karriärum är Jönköpings Universitets största mässa med över 130 utställande företag och cirka 1 500 besökare, riktad till teknik-, data- och IT-studenter.

 

Vi hade många bra och givande samtal med nyfikna studenter och intresset var stort för sommarjobb, praktik och exjobb.

 

Från Oskarshamn åkte Marcus von Kiöhling Logistikutveckling, Emma Karsheimer Information och från Södertälje åkte Anton Bergqvist som är nyexaminerad student från Jönköping och jobbar som utvecklingsingenjör på Scania. Vi hade även stöd från Titti Falk, platsutvecklare från Attraktiva Oskarshamn.