Höglagret fyller 25 år i höst

14 NOVEMBER 2023

Året var 1998 då Höglagret stod klart. Med sina 30 meter syns det långväga och är en av de högsta byggnaderna i Oskarshamn.

Höglagret på Scania Oskarshamn är en intressant skådeplats då man från entresolplanet kan följa det helt automatiserade flödet, se hur varje pall som kommer in hittar en ledig plats i ställagen. 

 

– Höjden på ställagen är 27 meter. Varje kran väger 14 ton, de har en åkhastighet på 3 meter/sekund och en lyfthastighet på 0,7 meter/sekund, berättar Roger Pettersson, verkstadschef i Höglagret.

 

Byggnationen startade 1997, då bland annat de stora betongpelarna restes och avslutades med stomresning. Därefter följde plåtbeklädnaden. Fram till invigningen i månadsskiftet september/oktober 1998 pågick sedan installation av kranar, transportsystem och pallställ. 

 

Under åren har det skett tekniska förbättringar i Höglagret och löpande sker ett viktigt förbyggande underhåll.

 

– Mekaniken har hängt med väldigt bra, det är normalt slitage. Däremot har den gamla elektroniken gått ur tiden och ersatts av moderna system, berättar Kenth, som även är ett bollplank när det gäller utveckling och ett stöd till produktionen.