Med teamet som drivkraft - Scania Hälsocenter

10 FEBRUARI 2023

På en stor arbetsplats är det mycket att ta hänsyn till för att upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö. Det kan gälla nattarbete, buller, belysning, vibrationer, handintensivt arbete, trucktrafik, svetsning och allergiframkallande ämnen med mera.

Scania Hälsocenters förebyggande hälsovårds- och arbetsmiljöarbete värnar om alla medarbetares hälsa, säkerhet och välmående.

 

Hälsans uppdrag är att agera och ge stöd för ökad medvetenhet och kunskap om hur Scania Oskarshamn ska arbeta för hållbara medarbetare och en säker arbetsmiljö. Hälsan stödjer chefer och medarbetare på ett professionellt, proaktivt och konsultativt arbetssätt. Företagshälsovården använder evidensbaserade metoder och utvecklar arbetssätt inom området säkerhet och hälsa i samverkan med Scania Oskarshamns verksamhet.

 

Många olika områden
Scanias företagshälsovård utför medicinska kontroller, arbetar med psykosocial ohälsa, fokuserar på arbetsmiljö genom bland annat personligt skydd, stödjer systematiskt arbetsmiljöarbete och tar ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.

 

Scanias anställda erbjuds friskvårdsaktiviteter och proaktivt stöttar Företagshälsovården medarbetare till en hälsosam livsstil.

Värdefull support för hela företaget

En viktig resurs är dessutom Scania Hälsocenters egen träningsanläggning med gym, bollhall, spinning och gruppträning samt motionsslinga och utegym. Det ger alla medarbetare goda träningsmöjligheter.

 

Arbetar proaktivt i verksamheten
Genom en stor spännvidd av kompentenser i Scania Hälsocenters team arbetar man förebyggande inom många områden. Det innebär att avdelningen proaktivt medverkar på exempelvis SHE-pulser (Säkerhet, hälsa och miljö), arbetsmiljöronder och i arbetsmiljögrupper och samverkar med viktiga funktioner och grupper såsom arbetsmiljökoordinatorer och skyddsombud.

 

Exempel på roller på Scania Hälsocenter och Företagshälsovården:

  • Läkare
  • Mottagningssköterska
  • Medicinisk sekreterare/receptionist
  • Arbetsmiljöingenjör
  • Organisationspsykolog
  • Företagssköterska
  • Ergonom
  • Sjukgymnast
  • Hälsa-och evenemangskoordinator
  • Verksamhetschef