Med teamet som drivkraft - IT-avdelningen

22 FEBRUARI 2023

Digitalisering och IT blir snabbt en naturlig del i arbetet för hela fabriken. IT-avdelningen står inför en spännande transformationsresa tillsammans med verksamheterna.

IT-avdelningen i Oskarshamn står inför stora utmaningar. I deras arbete tar de små steg för att få med sig alla, nå ökad förståelse för transformation och den förändring Scania står inför när vi ska jobba på nya sätt

 

Ett ökat fokus på digitalisering gör att vi behöver lära oss nya kompetenser och införa ny kunskap i hela verksamheten. Successivt har vi växt när det gäller mjukvaruutveckling i verksamhetsutrustning och tillfört nya kompetenser. Det blir mer och mer IT, fler applikationer och hårdvara och IT-system för att säkra kvalitet.

 

Höjer kunskapsnivån

I takt med att digitalisering blir en viktig del i processer kräver det mer kunskap och stor förståelse i IT-organisationen för de processer vi jobbar mot. IT-kompetensen i verksamheten har ökat och vi ser en större förståelse för behovet av förändringar i verksamheten.

 

– Det är viktigt att vi samarbetar och tillsammans lär oss nya tekniker för att höja kunskapsnivån för digitalisering bland medarbetarna. Alla måste vara med på resan, framhåller Susanna och Martina, gruppchefer på IT-avdelningen i Oskarshamn.


Robotar kontra människor

Våra olika verkstäder har olika utmaningar och gör helt olika transformationsresor.

 

Därför har IT-avdelningen organiserat sig mot respektive avdelning och ser fördelar med det. Största skillnaden mellan verkstäderna är att i Press, Kaross och Målerierna utför robotar i hög grad arbetet medan det i Monteringen och logistikflödet är människor som monterar och färdigställer hytterna.

 

Detta kräver olika IT-system. På Press och Kaross och i Målerierna är det mycket fokus på automation medan Monteringen fokuserar mer på användarvänlighet i systemen.

En snabb och intensiv IT-utveckling

Support i verksamheten
En central funktion har IT-avdelningens support-team. De är ett viktigt stöd i den dagliga produktionen. Fokus är främst på produktionstekniska system för att säkra processer och flöden i hela verksamheten och att hålla nere stopptid på system och utrustning handlar om kvalitetssäkring.


Detta händer nu
För att möta framtiden genom digitalisering och IT följer Monteringen en roadmap. En viktig roll har Data Driver Team, ett tvärfunktionellt team som ska hjälpa Monteringen att bli mer datadrivet. Ett exempel är implementering av nya system som skapar förutsättningar för digitala arbetsordrar och förbättrade arbetssätt vad gäller uppföljning och styrning. 

 

Ett viktigt arbete är även att skapa en struktur för att tillgängliggöra den processdata och information som insamlas och kunna använda den på bästa sätt vid processutveckling.

 

Tvärgeografiskt samarbete
IT-avdelningen samverkar tvärgeografiskt med Scanias fabriker globalt. Tillsammans ser man på lösningar för att digitalisera processer. Avdelningen medverkar även i uppbyggnaden av en ny fabrik i Kina. Scania Oskarshamns IT-avdelning utgör en viktig roll i det projektet. Under ett år ska automationsingenjörer och mjukvaruutvecklare från Kina sätta sig in i vår verksamhet i Oskarshamn och lära sig hur vi arbetar på Scania.