Med teamet som drivkraft - Industriella fastighetsprojekt

21 NOVEMBER 2023

Stödfunktionen Industriella fastighetsprojekt tillhör underhållsavdelningen, Scania Industrial Maintenance, och har ett mycket brett verksamhetsområde.

– Vi genomför fastighetsprojekt, från förstudie till färdigbesiktigad och godkänd anläggning, inom hela Scania Oskarshamn, berättar projektchef Per Jansson.

 

I organisationen som Per leder ingår sex projektledare med olika inriktning.

 

– Vi är en liten organisation, men genom stor flexibilitet kan vi snabbt ställa om till nya projekt när så krävs, fortsätter Per.

 

I bygg- och anläggningsprojekt är det alltid stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.

 

– Projektledaren har till uppgift att utföra planering och samordning av arbetsmiljö inom bygg- och anläggningsarbeten.

 

Hög kompetens
Att vara projektledare inom fastighetsprojekt ställer krav på att kunna arbeta väldigt brett inom många områden.

 

– Den främsta arbetsuppgiften är att vara den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet i projektgruppen.

 

– Vi tillhandahåller projektering, administration, kalkylering, upphandling, samordning av utförandet, besiktning och har även kontakt med myndigheter.

 

– Styrkan i vår grupp är lång erfarenhet och bred kompetens, betonar Per.

 

Jens Wallenberg och Ole Frimand är inriktade på byggprojekt. Markus Liljeqvist och Michael Thörn leder projekt inom el, tele, data, styr- och reglerteknik, säkerhet och brandlarm. Peder Andersson är inriktad på VVS och ventilation medan Marcus Widell leder arbeten för långsiktigt underhåll exempelvis kontor, pausrum samt fasadrenoveringar.

 

– Vi känner Scania Oskarshamns verksamhet väldigt väl. Samtidigt har vi ett brett kontaktnät, internt och externt, vilket ger goda möjligheter att genomföra projekt kostnadseffektivt, fortsätter Per.

 

– Vi kan ha upp emot 140 projekt som pågår samtidigt i olika faser. Allt från stora byggnationer till mindre installationer. Efter genomförande överlämnas projektet till anläggningsunderhåll, som förvaltar, sköter fastigheten och ansvarar för underhåll.

 

Vilken typ av projekt är det?
– Det kan vara allt från att bygga nya lokaler och entresol till grävarbeten, schaktning, bilning och gjutning. Installation av ny belysning, brandlarm och sprinklersystem. Reservkraft, ställverk och installation av värme, kyla, ventilation, vatten, el och nätverk, avslutar Per.