Maja-Lotta har en viktig roll

9 NOVEMBER 2023

Maja-Lotta Sundström Thörnvall är verkstadstekniker med ergonomisk inriktning på Logistik. Successivt har Maja-Lotta breddat sin kompetens och har idag en nyckelroll för att skapa bättre ergonomi och förbättrade arbetssätt inom Logistik.

– Vill man utvecklas, vidareutbilda sig och jobba med det man är intresserad av är möjligheterna mycket stora inom Scania, framhåller hon.

 

– Att jobba med ergonomi är att utöva ett ledarskap för att hjälpa andra. Tillsammans jobbar vi för vår gemensamma arbetsmiljö och har ett bra samarbete. Ergonomi bygger på att göra rätt här och nu för att även må bra utanför jobbet och i framtiden när vi går i pension, fortsätter Maja-Lotta.

 

Hon ser vilken skillnad detta arbete gör och framhåller medarbetarnas stora engagemang.

 

– Det är medarbetarna som är experter på sina positioner, de kan se vad som behöver förbättras. Tillsammans har vi gjort stora framsteg och möter ett stort gensvar i alla led, vilket är väldigt roligt.

 

På Scania började hon som materialhanterare på Logistik 2016. Lite av en tillfällighet blev ergonomi hennes fortsatta spår.

 

– Jag hade haft problem med min nacke och började tänka mer på hur jag jobbar, står och vrider på huvudet. Det väckte mitt intresse för ergonomi och tack vare en lyhörd chef fick jag gå en utbildning för riskbedömning av positioner, berättar Maja-Lotta.

 

Ökat fokus på ergonomi
På Logistik blev det efter semestern 2020 ett ökat fokus på belastningsergonomi och genom SES-RAMP-utbildningar tog arbetet fart. Maja-Lotta fick kartlägga situationen på hela Logistik, men att riskbedöma alla positioner var ett mycket tidskrävande arbete.

 

– Vid bedömning av en arbetsposition ser man på 49 olika punkter. Exempelvis hur olika moment påverkar arbetsrörelser, belastning på rygg och överarmar, hur man lyfter och kraften som krävs för att dra rack eller vagnar. Varje punkt klassas. Röd punkt är hög risk för att utveckla belastningsbesvär, gul förhöjd risk medan grön punkt är godkänt, säger Maja-Lotta

 

– I en tvärfunktionell arbetsgrupp som arbetar med ergonomi på Scania Oskarshamn har vi regelbundet en genomgång av gula och röda punkter och ser på åtgärder och aktiviteter.

 

Ett framgångsrikt arbete
Arbetet med ergonomiska förbättringar har blivit mycket framgångsrikt. Ledningen såg därför ett behov att en person drev detta arbete på avdelningen. Maja-Lotta blev tillfrågad och fick även ha utbildningar för operatörer tillsammans med ergonomerna på Scania Hälsocenter.

 

– Vårt arbete har lett till en ökad medvetenhet hos alla att jobba mer ergonomiskt, och har gett ringar på vattnet inom hela Logistikorganisationen. Medarbetare lämnar förslag till förbättringar och vill veta hur det blir ergonomiskt när man ändrar ett arbetsmoment, exempelvis byter plats på boxar eller vagnar med material. Att hålla i utbildningarna var ett värdefullt lärande även för mig, framhåller Maja-Lotta.

 

Hur jobbar ni?
– Bland annat filmar vi arbetssätt för att se hur en operatör jobbar och om arbetsmoment behöver förbättras. Exempel på förbättringar är att plattformar har byggts om för att skapa rätt arbetshöjd och tågvagnar har korrigerats. Operatörer har fått träning att använda båda händerna vid hantering av boxar och även när de skjuter och drar rack.

 

– Med hjälp av Scaniahälsan har vi tagit fram instruktioner som vägledning för hur man arbetar ergonomiskt vid olika moment, avslutar Maja-Lotta.