Kvinnliga förebilder

8 MARS 2023

Roberta Serra Negra är platschef för basprocessen (Press, Kaross och Målerierna) på Scania Oskarshamn. Nedan delar hon med sig av sina reflektioner kring Internationella Kvinnodagen.

Det gör mig så otroligt ledsen när jag ser att Brasilien, mitt kära hemland, fortfarande har en otroligt lång väg att gå för att kunna bli ett jämlikt samhälle, en värld där alla värderas lika. I rankningen av "Målen för hållbar utveckling" rankas Brasilien på plats 78 av 144 länder (enligt FN-rapporten 2022) och tyvärr har covid-19-pandemin flyttat landet längre i fel riktning.

 

Om vi som samhälle inte gör en gigantisk insats för att vända trenden kommer situationen inte att förändras, något många generationer efter oss kommer att se som en konsekvens.

 

Jag har personligen gjort jämställdhet till ett professionellt åtagande såväl som ett livsuppdrag, jag är övertygad om att vi kommer att bli bäst och må bäst när alla är inbjudna att delta.

 

Under många år har jag lagt ner mycket tid och ett stort engagemang för att stötta, hjälpa och påverka kvinnor som jag har haft i min omgivning, med ambitionen att öka kvinnors karriär. Men jag är inte nöjd! Och jag är inte klar!

Jag lovar att accelerera mitt arbete ytterligare och jag hoppas att jag får med alla er i mitt nätverk i resan mot ett verkligt jämställt samhälle där alla är lika mycket värda.

 

Jag passar också på att uttrycka min tacksamhet för att jag har några riktigt stöttande kvinnliga kollegor, som Frida Bauer för att nämna en, som har varit en lysande partner genom denna resa. ❤   

 

Låt oss göra det här! Allt tillsammans! 😊

Vamos gigantisk insats för att vända trenden!

 

 

Roberta Serra Negra