Karriärvägar inom Scania Oskarshamn

11 APRIL 2023

Scania Oskarshamn erbjuder många utvecklingsvägar för medarbetare som vill fortsätta utvecklas, anta nya utmaningar eller växla om till en ny roll. Ett betydelsefullt arbete är nu genomfört för att tydligt visualisera dessa möjligheter för alla anställda.

Tveklöst är det så att många medarbetare värdesätter möjligheterna att kunna fortsätta utvecklas, utan att behöva byta arbetsgivare. Utifrån det fattades beslut att arbeta med detta som en strategisk aktivitet, att söka svar, kartlägga och visualisera våra utvecklingsvägar.


– För att behålla medarbetare som vill gå vidare är det viktigt att visa på utvecklingsmöjligheter inom företaget, visa att de kan stanna och utvecklas med företaget, säger kompetensutvecklare Roger Karlsson.

 

Tydliggör utvecklingsvägar
Roger har tillsammans med Mathilda Nordahl på Informationsavdelningen och Joakim Olin på IT-avdelningen arbetat fram en lösning. 

 

– Vi har delat in olika yrkesroller i kategorier. Det finns information om rollerna och vilken utbildningsnivå som efterfrågas. Om det krävs gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning, med eller utan teknisk inriktning. Man kan se närliggande roller till det man jobbar med och vad som krävs för att kunna välja något nytt om man är intresserad.

 

Ger en klar bild
Bakom kartläggningen som gjorts ligger ett omfattande arbete. Ett stort antal chefer i hela verksamheten har intervjuats för att vi ska få en klar bild av medarbetarnas roller, vilka arbetsuppgifter de har och vad olika yrkesroller kräver för utbildning.

 

Tanken är att utveckla verktyget efterhand, exempelvis kommer vi lägga in intervjuer med medarbetare som berättar om sin utveckling inom företaget kopplat till olika roller. Kika in i verktyget via nedan länk.