En arbetsplats för alla

16 AUGUSTI 2023

Arbetsgruppen för jämställdhet, inkludering och mångfald har tagit fram en film kring Scania Oskarshamns arbete inom detta område.

Syftet med filmen är att visa den internt för nyanställda, men den kommer även kunna användas inom andra ändamål såväl internt som externt i exempelvis employer branding syfte.