Examensarbete inom flera områden

4 APRIL 2023

Fem studenter gör nu sina examensarbeten på Scania Oskarshamn. Vi frågade vilka deras förväntningar är och vad de vill jobba med i framtiden.

Oskar Larsson studerar informationslogistik och verksamhetsutveckling på Linnéuniversitetet och har under en tidigare praktikperiod varit på Scania Oskarshamn.

 

– Det var väldigt lärorikt när jag gjorde min praktik som projektledare inom logistikutveckling. Jag trivdes oerhört bra och ser fram mot att nu få göra mitt exjobb. Logistik och logistikutveckling är ett spännande område där det händer mycket och utvecklingen går fort.

 

Tidigare sommarteknolog
Mahdi Yaqubi pluggar till civilingenjör inom industriell ekonomi, inriktning maskinteknik och hållbar produktutveckling, vid Blekinge Tekniska Högskola, och har gått Sommarteknologprogrammet på Scania:

 

– Att vara sommarteknolog gav en suverän möjlighet att få lära känna företaget, få arbeta med problemlösning och utöka mitt nätverk. Under mitt examensarbete hoppas jag kunna bidra med nyttiga lösningar. Mitt mål på sikt är en karriär inom teknik och ledarskap.

 

En arbetsplats i framkant
Matthias Larsson läser till civilingenjör i maskinteknik och går sista året på masterprofilen produktionsledning vid Linköpings universitet.

 

– Jag ser fram emot att få göra mitt exjobb på en arbetsplats som ligger i framkant och som är mån om att ge examensarbetare ett värdefullt stöd. I framtiden ser jag mig själv arbeta med planering eller optimering av produktionsflöden.

 

Bra stöd av handledare
Erik Delvén läser till civilingenjör i industriell ekonomi med en master inom produktionsledning vid Linköpings universitet.

 

– På Scania Oskarshamn får jag ut mer än bara själva examensarbetet. Jag får till exempel lära mig hur ett företag i teknisk framkant arbetar och dessutom lära känna andra trevliga exjobbare.

 

En ny utmaning
Ian Gelmers studerar informationslogistik och digital verksamhetsutveckling på kandidatnivå vid Linnéuniversitetet.

 

– Jag tog chansen direkt när jag fick möjligheten att göra mitt examensarbete här. Jag kan se en framtid som logistikutvecklare och ser fram mot min tid på Scania. Det är en ny utmaning och värdefullt att få lära sig hur näringslivet fungerar och här med fokus på fordonsindustrin.

 

Vilken bild av Scania har ni?
Oskar: Ett innovativt företag med många spännande projekt, där mycket är kopplat till automation och digitalisering.

 

Mahdi: En inkluderande arbetsplats där man är respekterad som medarbetare, har stora utvecklingsmöjligheter och en attraktiv arbetsgivare.

 

Matthias: Ett företag som tar ansvar för sin miljöpåverkan, arbetar för att minska den och är inte rädda för att skapa förändringar för att driva verksamheten framåt.

 

Erik: Jag upplever en kultur där alla väljer att se förbättringsmöjligheter snarare än hinder och att man får mandat och stöttning att kunna driva sina förbättringsförslag.

 

Ian: Scania ligger i framkant och arbetar ständigt med att utveckla och implementera nya innovativa lösningar.