En väg som kommer få stor betydelse

5 JANUARI 2023

Vägen som ska förbinda Scanias Logistikcenter och fabriken får en stor betydelse. Förhoppningen är att vägen ska vara klar under 2023, säger Erik Willstein, projektledare logistikutveckling.

Trafikverket har byggt en vägtunnel under väg E22 och Oskarshamns kommun har anlagt en ny väg på Kvastmossen. Scania ska bekosta och färdigställa resterande sträckning fram till fabriken. 

 

– Vägen kommer att ansluta till Sandåsavägen nära den stora parkeringen, berättar Erik.

 

Säker trafiklösning
I ett ständigt flöde rullar gods från Scania Logistikcenter till Scanias hyttproduktion. Totalt rör det sig om en mängd interna transporter per dygn i båda riktningarna. Genom att det blir ett nytt trafikflöde när den nya vägen är klar måste hela trafiksituationen ses över.

 

– Interna godstransporter kommer att både köra in och ut vid Sandåsaentrén. Samtidigt som den nya vägen projekteras ser vi på hur vi kan få en säker trafiklösning på parkeringen vid Sandåsavägen, säger Erik.

 

Smart passersystem
Arbetet vid Logistikcenter börjar bli klart.

 

– Markområden är klara, nu återstår asfaltering av vägen, säger Mikael Karlsson, projektledare logistikutveckling.

 

– Innan asfaltering sker ska fundament och belysning först komma på plats, tillägger Erik.

 

Vid Logistikcenter jobbar vi också med omdirigering av trafiken som är en del i detta projekt. Alla transporter kommer att köra ut på baksidan och ansluta till den nya vägen.

 

Hänsyn till miljön
Scanias arbete för vägsträckan öster om E22:an är i en projekteringsfas.

 

– Vi tittar på hur vägen ska utformas och anpassas till miljön. Där finns ju bland annat Scanias motionsslinga att ta hänsyn till och lösa på bästa sätt.

 

– Att ett projekt som det här tar tid beror på att vi först måste göra noggranna förstudier och riskanalyser, fortsätter Mikael.

 

– En stor utmaning för oss blir att undvika obehörig trafik på den nya vägen och hur vi kan lösa det på ett säkert sätt, säger Erik.

 

Färre transporter på det kommunala vägnätet i Oskarshamn förbättrar i sin tur även trafiksituationen lokalt.

 

– Den nya vägen ger både trafikmässiga fördelar och främjar miljön, avslutar Mikael.