Scania Oskarshamn medverkar på Södertälje Science Week

3 FEBRUARI 2021

Scania Oskarshamn har blivit inbjudna att berätta om vårt miljö- och hållbarhetsarbete på Södertälje Science week.

Seminariet hålls torsdag 4 februari mellan 09:30-10:00. Välkommen att höra vår berättelse och om vår utmaning att bli en fossilfri produktionsanläggning!

 

För fjärde året i rad hålls Science Week i Södertälje. Scania är ett av företagen som arrangerar eventet tillsammans med andra företag och Södertälje kommun. Denna gång kommer alla föreläsningar och studiebesök ske digitalt, något som öppnar upp för fler deltagare.

 

Science Week ska skapa delaktighet och diskussion kring viktiga frågor, för att på så sätt bidra till omställningen till hållbara samhällen. Med start den 3 februari kommer ett 80-tal seminarier, panelsamtal och workshops med representanter från näringslivet, akademi och offentlig sektor att livesändas. Science Week avslutas den 5 februari.

 

Hållbarhet är något som genomsyrar innehållet, med fokus på både samhällsutveckling, produktion samt städer och entreprenörskap. Scania bidrar med ett flertal föreläsningar om hur vi arbetar för att driva utvecklingen av hela transportsystemet i en hållbar riktning.