Nu får rökkurerna en sund användning

24 NOVEMBER 2021

I hälsans tecken har de tidigare rökkurerna på Scania nu omvandlats från att vara en frizon för rökare till att i stället främja rörelse och en aktiv fritid för många.

Olof Eriksson, anläggningschef på Fritidskontoret i Oskarshamns kommun, välkomnar gåvan från Scania. Tidigare var de 13 rökkurerna placerade på fabriksområdet, men togs bort när Scania införde rökförbud vid årsskiftet.

 

– När vi fick frågan om vi var intresserade var det ingen tvekan, säger Olof Eriksson. Kurerna utplaceras nu successivt vid motionsspår, utegym och padelbanor där allmänheten får nytta av dem.

 

De gamla rökkurerna upplevs nästan som nya efter att ha sanerats. De har försetts med kommunens och Scanias loggor plus ett budskap, som talar om att det är en gåva från Scania som skänker tak över huvudet.

 

Ökar tryggheten
Oskarshamns kommun driver fem motionsspår, dessutom finns föreningsdrivna motionsspår i Figeholm och Misterhult. Här kommer flertalet av kurerna att stå.

 

– Det finns också två padelbanor som föreningar driver i Figeholm och Påskallavik, där kommer också kurer att placeras, säger Olof.

 

– De kan fungera som väderskydd eller en plats att hänga av sig jackan på när man tränar. Jag tycker det är ett utmärkt sätt att ge rökkurerna ett nytt liv för att främja en aktiv fritid för många kommuninvånare. Vi har tidigare haft väderskydd i trä och med plåttak. Genom att de nya är i härdat glas med god insyn är de att föredra även ur trygghetssynpunkt, säger Olof.

 

Fritidskontoret lägger stor vikt vid tryggheten på motionsanläggningar.

 

– Alla kommunala elljusspår har fått LED-belysning. Det är stegvis belysning, som hela tiden är tänd med olika ljusstyrka under den mörka delen av dygnet för att skapa trygghet för alla som använder spåren.

 

Per-Ola Svensson, Gruppchef Brand och Säkerhet på Scania, är glad över gensvaret från Olof.

 

– Det är positivt att rökkurerna kommer till användning och att vi tillsammans har skapat ett bra motionskoncept, säger han. P-O och Olof framhåller att Fritidskontoret och Scania har ett bra friskvårdsutbyte med varandra i olika sammanhang.