Matavfall sorteras ut och får ny användning

10 NOVEMBER 2021

Utsortering av matavfall är en viktig miljöinsats som minskar volymen brännbart avfall. Nyligen infördes detta i stor skala inom större delen av våra verkstäder Press och Kaross.

– Förhoppningen är att kunna utöka och införa utsortering av matavfall inom hela Scania Oskarshamn, säger Daniel Appelqvist, Teamleader på logistik i Kaross, som varit initiativtagare till projektet och får medhåll av hållbarhetschef Pernilla Zackrisson.

 

– Från början var det en hållbarhetskaizen för logistikfunktioner på Kaross som utmynnade i att de ville göra en miljöförbättring, säger Pernilla.

 

– Här kan vi göra något värdefullt som bidrar till ökad hållbarhet. Vi fick till rutiner hur hanteringen ska ske och fortsatte. Mottagandet har varit mycket positivt, berättar Daniel.

 

– Det är viktiga signaler vi skickar genom att göra den här miljöinsatsen. Sammantaget handlar det om stora mängder avfall som går att sortera ut, säger Mats Liljegren, gruppchef på logistik i Kaross.

 

Under testperioden räknades antalet kilo matavfall som samlades in och den besparing som det leder till att inte behöva skicka matrester, bananskal eller liknande som brännbart avfall.

 

Utökad pilot
Pilotprojektet slog så väl ut att det nu har utökats.

 

– Ledningsgruppen ville göra ett storskaligt test i hela Kaross. Fungerar det bra hoppas jag att fler verksamheter följer efter, säger Pernilla.

 

Matavfall har ett stort energiinnehåll som genom rötning kan omvandlas till biogas och biogödsel. Det kommer sedan till nytta i form av fordonsgas och växtnäring till lantbruket.

 

Visste du att…
en påse med utsorterat matavfall kan omvandlas till biogas, som räcker för att köra en personbil i fyra kilometer. Fem kilo räcker för att kunna köra nästan en mil!