Ett rökfritt Scania Oskarshamn 2021

11 JANUARI 2021

Scania Oskarshamn är en rökfri arbetsplats.

Från och med 10 januari 2021 är Scania Oskarshamn en rökfri arbetsplats. Det innebär att det inte är tillåtet att röka inne på Scanias område, vilket inkluderar Scanias parkeringar, med undantag för vissa anvisade platser.

 

Bakgrunden till varför vi gör denna förändring är för att vi vill erbjuda en bättre arbetsmiljö för alla samt en mer attraktiv, rökfri, arbetsplats. Scania vill proaktivt stötta våra medarbetare till en hälsosammare livsstil, vilket i förlängningen även bidrar till en högre frisknärvaro.

 

Vi verkar aktivt för att stödja WHO:s tobakskonvention med ett proaktivt arbete mot tobak samt att följa Tobakslagen för att undvika passiv rökning.

 

Rökförbudet gäller alla som vistas på Scanias område.