Ett år som rökfri arbetsplats

16 DECEMBER 2021

Scania Oskarshamn är en rökfri arbetsplats sedan ett år tillbaka. 

Scania Oskarshamn är en rökfri arbetsplats sedan ett år tillbaka. Det innebär att det inte är tillåtet att röka inne på Scanias område, vilket inkluderar Scanias parkeringar, med undantag för vissa anvisade platser.

 

– Jag vet att en del av medarbetarna har minskat sin cigarettkonsumtion sedan arbetsplatsen blev rökfri, säger Anneli Ingvarsson på Scania Hälsocenter i Oskarshamn.

Scania Hälsocenter erbjuder hjälp med tobaksavväjning för medarbetare. 

 

– Små förändringar av dagliga vanor betyder mycket för hälsan, säger Anneli. Att minska sin förbrukning med bara en cigarett om dagen gör att kroppen slipper 365 cigaretter om året och de giftiga ämnen som kroppen utsätts för vid rökning.

 

En rökfri arbetsmiljö skyddar även de som inte röker från passiv rökning

 

Vi verkar aktivt för att stödja WHO:s tobakskonvention med ett proaktivt arbete mot tobak samt att följa Tobakslagen för att undvika passiv rökning.