Digitala skolbesök

22 DECEMBER 2021

Under hösten har Scania Oskarshamn träffat årskurs 8 och 9 digitalt samt Högskolan i Gävle.

Vanligen varje år träffar MBHI och MBHC årskurs 8 i Kristineberg, Rödsle och Valhalla fysiskt på respektive skola. Under rådande pandemi har vi under hösten träffat klasserna digitalt med förhoppning om att kunna bjuda in samma klasser till ett fysiskt besök hos oss till våren. Detta år träffar vi både årskurs 8 och 9 då vi ej hade möjlighet att träffa alla årskurs 8 föregående år.

 

Vi presenterar Scania Oskarshamn och fokuserar på vårt hållbarhetsarbete, kompetensförsörjning och utbildningar.

I presentationen visar vi även upp en kort VR-film där eleverna får en nära inblick i verksamheten och följer resan från plåtrulle till färdig hytt. Vi har upplevt varierande kunskap och kännedom från eleverna om Scania och det har varit intressant och givande att träffa eleverna och svara på deras frågor. Eleverna har bland annat frågat om Scanias olika arbetsroller, arbetstider, löner samt haft en del hållbarhetsfrågor.

 

Efter ett av skolbesöken svarade hälften av klassen att de kunde tänka sig att arbeta på Scania, vilket såklart är mycket roligt att höra!

 

Scania i Oskarshamn träffade Högskolan i Gävle digitalt
Tack vare fint samarbete med Högskolan i Gävle ombads Scania i Oskarshamn för tredje året i rad att gästföreläsa för studenter som går "Industriell ekonomi och Ekonomiingenjörsprogrammet".

 

Föreläsningen ägde rum i December där Johan Fryklund från SPS Office och Per-Ola Andersson, Produktionschef på Logistik presenterade Scanias produktionssystem med våra kärnvärden och principer och framgångsrikt ledarskap.

 

Det var en lyckad föreläsning med bra diskussioner och förhoppningsvis väcktes intresset för Scania hos studenterna!