Arbetar fokuserat med mångfald och inkludering

19 AUGUSTI 2021

Scania Oskarshamn lägger stor vikt vid att vara en jämställd arbetsplats, men kommer att arbeta än mer fokuserat med mångfald och inkludering.

En nyckel till framgång är alltid medarbetarna. Därför är det viktigt att säkerställa en bred mångfald av talanger och ta väl vara på varje individs kompetens och erfarenhet.

Scania Oskarshamn lägger stor vikt vid att vara en jämställd arbetsplats, men kommer att arbeta än mer fokuserat med mångfald och inkludering.

– Vi vill att alla medarbetare ska känna en trygghet i att kunna vara den de är och känner sig hemma på sin arbetsplats, säger personalchef Ulrika Hansson.

Mångfald och inkludering är en framgångsfaktor inom Scania.

– Det är viktigt att se varje individs bakgrund och erfarenheter som värdefulla tillgångar, framhåller Ulrika.

Nu startar ett nytt arbete med särskilt fokus på mångfald och inkludering.

– Detta är ett långsiktigt arbete för att vara en trygg och attraktiv arbetsplats, säger Ulrika.

I en ny arbetsgrupp har kompetensutvecklare Lina Hammenvik och Roger Karlsson rollen som projektledare. Där ingår även representanter från hela verksamheten och facket. Successivt kommer det att bli olika aktiviteter som hela verksamheten får ta del av. Närmast går en enkät ut till samtliga medarbetare inom MB (Manufacturing Body) och MC (Manufacturing Cab) för att kartlägga nuläget.

– Enkäten ger ett viktigt underlag för vilka aktiviteter vi ska jobba med och vilka utbildningar vi ska ha, säger Lina Hammenvik.

Ett uttalat och mätbart mål är att öka andelen kvinnor inom företaget. Samtidigt är det värdefullt att skapa en struktur för att över tid kunna följa hur medarbetarna upplever Scania som arbetsplats.